Communicatiemedewerker/ Junior adviseur - BNP niveau 3 (B)

Communicatiemedewerker/ Junior adviseur - BNP niveau 3 (B)

Zoek je naar een inspirerende manier om te groeien en je verder te ontwikkelen als communicatiemedewerker? Dan ben je toe aan de SRM-opleiding Communicatiemedewerker/Junior adviseur - BNP niveau 3 (B). Met deze gecertificeerde opleiding tot communicatiemedewerker verstevig je het fundament onder jouw dagelijkse praktijk en geef je een impuls aan jouw professionele groei. Deze opleiding is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in het communicatievak en behoefte hebben aan theoretische onderbouwing en meer praktische vaardigheden.

Direct rendement, ook voor de communicatie binnen jouw organisatie

Je:

 • krijgt een goed inzicht in het werkveld van communicatie en je doet kennis op van de belangrijkste onderdelen van het vakgebied
 • wordt beter in praktische vaardigheden als het presenteren, het schrijven van teksten en het begeleiden van communicatietrajecten
 • leert door het schrijven van een communicatieplan samenhang aan te brengen tussen alle componenten van communicatie
 • kunt activiteiten uitvoeren die uit het communicatieplan voortvloeien
 • wordt beter in je vak en ontvangt een gecertificeerd diploma dat hoog staat aangeschreven

Professionele begeleiding en intensieve coaching

Je krijgt les van ervaren praktijkprofessionals (senioradviseurs, bureaudirecteuren, communicatiemanagers). Dit zorgt voor een directe koppeling naar jouw praktijk en hoge slagingspercentages. Tevens krijg je persoonlijke aandacht tijdens een aantal mentorbijeenkomsten.

Diploma: SRM en Logeion

Het SRM-diploma Communicatiemedewerker/Junior adviseur - BNP niveau 3 (B) is gecertificeerd door Logeion: de beroepsvereniging voor Communicatie.

Studietijd

Wij zijn ons ervan bewust dat het volgen van deze opleiding een behoorlijke investering van jouw schaarse tijd vraagt. Daar hebben we het programma zoveel mogelijk op afgestemd. Zo is het aantal bijeenkomsten zo beperkt mogelijk gehouden. Tevens zorgt de praktijkgerichtheid ervoor dat het grootste deel van het leereffect tijdens de bijeenkomsten plaatsvindt. Daarnaast krijg je dankzij de opleiding meer inspiratie en energie om binnen jouw werk nieuwe zaken op te pakken.

Dag- of avondopleiding Communicatiemedewerker/Junior adviseur - BNP niveau 3 (B)

Je kunt kiezen uit een dag- of een avondopleiding bij SRM. De dagopleiding wordt gegeven op de vrijdagen.

Het Do It!-deel is voor beide opleidingen gelijk. Het verschil komt tot uitdrukking in het Know It!-deel. Als je kiest voor de avondopleiding Communicatiemedewerker/Junior adviseur - BNP niveau 3 (B), dan krijg je iedere week één Know It!-module. Voor de dagopleiding geldt dat je gemiddeld eens in de veertien dagen twee Know It!-modules krijgt. Als je de uitgebreide pdf downloadt, kun je op het rooster de dagen en plaatsen (onder voorbehoud) bekijken.

Programma

Vakgebied: Communicatie Niveau: Advanced

De opleiding bestaat uit een theorie- en praktijkdeel, oftewel Know It! en Do It! SRM volgt de ontwikkelingen binnen het vakgebied op de voet en past voortdurend de inhoud van de opleiding daarop aan. Een voorbeeld daarvan is social media. Dit thema komt specifiek naar voren in de les over interactieve communicatiemiddelen, maar het is in algemene zin verwerkt in de hele opleiding. Bekijk hieronder een uitgebreide beschrijving van het programma van de opleiding Communicatiemedewerker/Junior adviseur - BNP niveau 3 (B).

Lesprogramma

1. Communicatieleer/Werkveld communicatie
 • Je krijgt inzicht in de opzet van de opleiding en de functie van communicatiemedewerker.
 • Je leert wat een begrip als geïntegreerde communicatie betekent voor jouw organisatie.
 • Je maakt kennis met de taken en rollen van concerncommunicatie, interne communicatie en marketingcommunicatie. Vanzelfsprekend leer je deze toe te passen op jouw werksituatie.
2. Verkenning digitale landschap en monitoring online
3. De organisatie in al haar facetten Communicatie is het meest effectief als het een bijdrage levert aan het realiseren van de organisatiedoelen. In deze bijeenkomst krijg je inzicht in hoe je een organisatie vanuit de missie, visie en strategie analyseert en wat dat betekent voor de positionering, identiteit, imago en communicatie. Je leert de verschillende organisatietypen, de onderdelen van een organisatie en de cultuuraspecten herkennen.
4. Het effect van communicatiemiddelen Contact krijgen met doelgroepen die te maken hebben met een explosief groeiende hoeveelheid informatie blijft een uitdaging. De tijd en aandacht voor het consumeren van communicatiemiddelen is beperkt. Tijdens deze bijeenkomst krijg je inzicht in de (psychologische) effecten op doelgroepen en daarmee de doelmatige inzetbaarheid van verschillende middelen.
5. Planmatig communiceren: het communicatieplan in beweging In deze bijeenkomst staat het communicatieplan centraal. Je krijgt antwoord op de vragen:
 • Wat staat er in een communicatieplan?
 • Wat is het verschil tussen een organisatievraagstuk en een communicatievraagstuk?
 • Hoe omschrijf je een doelgroep?
 • Welke strategieën kun je inzetten?
 • Welke middelen zijn effectief om de communicatiedoelstellingen te halen?
 • Hoe plan, budgetteer en evalueer ik mijn plannen?
6. Doelgroepgericht schrijven 1 Schrijven voor in- en externe doelgroepen staat in deze bijeenkomst centraal. Jouw tekst afstemmen op de doelgroep is bij het schrijven altijd het uitgangspunt. In de redactiebijeenkomsten krijg je handvatten om diverse soorten informatieve en overtuigende teksten te schrijven en te beoordelen, zoals persberichten, brieven en beeldschermteksten.
7. Do It! Gespreks- en interviewtechnieken Welke informatie heb je nodig om het communicatievraagstuk te analyseren en op te lossen? Dat is de rode draad van deze bijeenkomst waarbij je uitgebreid gaat oefenen. Je leert aandachtig te luisteren, de juiste vragen te stellen, samen te vatten en door te vragen om tot de kern van het vraagstuk te komen.
8. Interne communicatie Je krijgt inzicht in de toegevoegde waarde van interne communicatie en hoe dit in relatie staat tot veranderingsprocessen. Je doet kennis op van de middelen die bij interne communicatie ingezet kunnen worden en welke effecten deze hebben op interne doelgroepen.
9. Het communicatieplan in praktijk Hoe komt het communicatieplan tot stand? Wat is nodig in de verschillende fasen van het plan? In deze bijeenkomst komen theorie en de praktijk samen en krijgt het eigen communicatieplan meer vorm.
10. Visuele communicatie (incl. infographics en motion graphics)
11. Doelgroepgericht schrijven 2 Deze les is een vervolg op les 6. Tijdens deze bijeenkomst krijg je een schrijfopdracht voor interne doelgroepen.
12. Communicatie-onderzoek Je leert welke verschillende onderzoeksmethoden er zijn en hoe je een onderzoeksplan opstelt en beoordeelt. Bovendien leer je de functie van onderzoek bij het opstellen en uitvoeren van een communicatieplan.
13. Het evenement als communicatieinstrument Tijdens deze bijeenkomst krijg je inzicht in de wereld van evenementen, congressen, muziek, film, games, media en sport en hoe je deze kunt inzetten als communicatie-instrument. Je leert de (on)mogelijkheden en de randvoorwaarden kennen.
14. De media als intermediair Tijdens deze bijeenkomst leer je de verschillende media kennen en selecteren. Je krijgt inzicht in hoe journalisten en redacteuren werken en op welke wijze je jouw boodschap effectief via de media kunt uitzetten.
15. Interactieve communicatiemiddelen Je krijgt inzicht in de talloze mogelijkheden van internet. Facebook, Twitter, weblogs en andere interactieve concepten passeren de revue. Welke zijn succesvol en waarom? Wat zijn de onderdelen van een geslaagd internetproject? We kijken naar de laatste online ontwikkelingen en de manier waarop je deze kunt inzetten binnen jouw organisatie.
16. Concept en creativiteit Originaliteit verhoogt de aandacht van de boodschap. Tijdens deze bijeenkomst wordt jouw creativiteit geprikkeld en krijg je inzicht in het formuleren van het doel en de criteria voor een concept of campagne.
17. Websites en social media: de dialoog aangaan, deel 1
18. Huisstijlmanagement, briefings opstellen en proeven beoordelen Je weet welke taken en verantwoordelijkheden je hebt bij het invoeren, aanpassen en bewaken van de huisstijl. Je leert het huisstijlstappenplan gebruiken, krijgt inzicht in het opstellen van een briefing voor uiteenlopende opdrachten met betrekking tot vormgeving en productie.
19. De dialoog aangaan deel 2: er is nog veel meer namelijk influencer marketing
20. Do It! Weekend De 'live case' is een reëel en actueel communicatievraagstuk dat wordt ingeleid door een vertegenwoordiger van de organisatie waar het communicatievraagstuk speelt. Van jou wordt verwacht dat je de communicatiebriefing op professioneel niveau kunt afronden. Vervolgens werk je samen met de andere deelnemers aan een communicatieplan en andere opdrachten. Je presenteert gedurende het weekend regelmatig jouw tussenoplossing. Aan het eind van dit weekend presenteren de deelnemers de resultaten aan de opdrachtgever.
21. Examentraining Tijdens de afsluitende les oefen je met eerdere schriftelijke examens uit de trainingsbundel die je van SRM ontvangt. Alle kennis die je tijdens het Know It! deel hebt opgedaan, breng je dan in de praktijk. Natuurlijk kun je volop vragen stellen aan de docent zodat je aan het einde van de les het examen vol vertrouwen tegemoet kan zien.

Startdata en locaties

Vakgebied: Communicatie Niveau: Advanced

Onderstaand overzicht bevat de startdata en locaties van de opleiding Communicatiemedewerker/Junior adviseur - BNP niveau 3 (B). Een overzicht van de data en locaties van alle individuele bijeenkomsten vind je in het voorlopig rooster in de uitgebreide informatie (PDF).

Startdatum Plaats Locatie Groep
28-09-2018 Amsterdam SRM Vrijdag
01-10-2018 Utrecht Meeting Plaza Maandag
05-10-2018 Utrecht Meeting Plaza Vrijdag

Literatuur

Vakgebied: Communicatie Niveau: Advanced

In onderstaand overzicht vind je de verplichte en aanbevolen literatuur voor de opleiding Communicatiemedewerker/Jr. adviseur (Beroepsniveau-B). Je kunt de boeken los bestellen bij managementboek.nl via de linkjes in onderstaand overzicht, maar ook als compleet pakket via de speciale SRM Communicatie-B boekenlijst op Managementboek.nl.

Verplichte literatuur

Praktische schrijfgids

Auteur: Marcel Heerink

Praktische schrijfgids' is een adviesboek voor schriftelijke communicatie in het Nederlands. Het boek geeft taal- en schrijfadviezen voor het opstellen en verbeteren van (zakelijke) teksten. De adviezen zijn kort en praktisch. De uitgebreide index helpt bij het snel zoeken en vinden van het antwoord.

Communicatie Handboek

Auteur: Michels, W.J.

Communicatie is een creatief en een doe-vak. Met de nieuwe editie van dit Handboek kun je nog gerichter en enthousiaster aan de slag. De full color geïllustreerde uitvoering en de toegankelijke schrijfstijl motiveren de lezer. De actuele inhoud biedt samen met de cases, kernbegrippen en samenvattingen een beknopt en toch een volledig overzicht van het vakgebied communicatie. Bij deze uitgave zit de Campuz Creditcard met een persoonlijke toegangscode. Deze code geeft je toegang tot digitale ondersteuning op de website behorend bij het boek.

Communiceren: contact maken, houden en verdiepen.

Auteur: Oomkes F,. Garner A.

U hebt leren lezen, schrijven en rekenen. Doordat men uw fouten corrigeerde, kreeg u deze vaardigheden onder de knie. Maar wie leert u hoe u een goed gesprek moet voeren? Wie corrigeert uw fouten? Uw gesprekspartner vindt u gewoon minder aardig of zoekt iemand anders om mee te praten. U bent niet de enige. Heel weinig mensen zijn volleerd in het leggen van contacten, het maken van vrienden en het verdiepen van relaties.

Aanbevolen literatuur

Creativiteit hoe? Zo!

Auteur: Byttebier, I.

Wil je leren hoe je sneller op nieuwe ideeÙn komt? Wil je de finesses van de brainstorm leren kennen zodat je die efficienter kunt gaan toepassen? Wil je ervaren hoe je de creativiteit bij anderen kunt aanboren? Dit boek geeft je een rondleiding in je eigen denken en helpt je om je eigen creativiteit en die van je organisatie te ontdekken en ontwikkelen.

Schrijfwijzer

Auteur: Renkema, J.

De taal verandert en de 'Schrijfwijzer verandert mee. Dit naslagwerk geldt al sinds 1979 als hét kompas voor schrijvend Nederland en Vlaanderen. De vijfde geheel herziene editie is nu ook online raadpleegbaar.

Prijsopbouw

Vakgebied: Communicatie Niveau: Advanced

In onderstaand overzicht vind je een specificatie van de kosten van de opleiding Communicatiemedewerker/Junior adviseur - BNP niveau 3 (B). De integrale opleidingsprijs bestaat uit opleidingskosten, verblijfskosten en examenkosten. De verplichte literatuur kun je zelf bestellen bij Managementboek.nl.

Moet je de opleiding zelf betalen?

SRM biedt in een beperkt aantal gevallen financiële support aan. Bekijk hier de voorwaarden
van SRM Loopbaan support.

Kosten

OnderdeelOmschrijvingPrijs
Opleidingskosten De opleidingskosten zijn btw-vrij. € 4.070,00
Verblijfskosten De verblijfskosten zijn kosten voor overnachting(en) en consumpties tijdens het Do It!-weekend in een Bilderberg of Regardz hotel. € 250,00
Schriftelijk examen
(SRM Examen)
Het schriftelijk examen wordt ontwikkeld en afgenomen door SRM. De kwaliteit van de examens van SRM wordt gewaarborgd door een onafhankelijke examencommissie en beroepsverenigingen als Logeion en de TMA. € 275,00
Integrale prijsDe integrale prijs is btw-vrij.
Let op: Onder de integrale prijs vallen niet de literatuurkosten.
€ 4.595,00

SRM Loopbaan support

Betaal je de opleiding zelf? Kijk dan eens wat SRM Loopbaan support voor je kan betekenen.


Overige kosten

OnderdeelOmschrijvingPrijs
Verplichte literatuur De totaalprijs voor verplichte literatuur geeft een indicatie van de geschatte literatuurkosten. Je dient de literatuur zelf te bestellen. Instructies voor het bestellen van literatuur vind je onder het tabblad ‘Literatuur’. € 150,00
Aanbevolen literatuur Het is niet verplicht om aanbevolen literatuur aan te schaffen. Instructies voor het bestellen van literatuur vind je onder het tabblad ‘Literatuur’. € 165,00

Wat vonden zij van Communicatiemedewerker/ Junior adviseur - BNP niveau 3 (B)

Deze opleiding is gecertificeerd door Logeion

 

Advies nodig?

Advies nodig bij het maken van je keus? Laat je naam en telefoonnummer achter en de programmamanager van de Communicatie opleidingen en trainingen belt je persoonlijk op.

 
 
Sluit

Communicatiemedewerker/ Junior adviseur - BNP niveau 3 (B)

Vul onderstaande gegevens in om uitgebreide informatie (in PDF-formaat) te downloaden. De download start direct na het verzenden van de gegevens.

      Download
Sluit

Bedankt voor het downloaden

Je download start over enkele seconden. Twijfel je welke opleiding of training het best bij je past? Neem dan contact op met SRM via 020 - 512 65 00 of info@srm.nl.