Masterclass Accountability (Beroepsniveau-D)

Masterclass Accountability (Beroepsniveau-D)

Accountability van communicatie is belangrijk voor de professionele ontwikkeling van de communicatiefunctie. 'Doen we de goede dingen en doen we ze goed' is de vraag die centraal staat in deze masterclass.

Accountable zijn betekent in essentie dat je weet waar je verantwoordelijk voor bent, zodat je er ook verantwoording over af kunt leggen. Je leert in deze masterclass duidelijk te verwoorden wat je bijdrage op het gebied van communicatie is en goed te beargumenteren welke keuzes je maakt in de communicatiestrategie. Je krijgt diverse mogelijkheden aangereikt om proactief van toegevoegde waarde te zijn voor jouw organisatie. We laten je verschillende methoden en praktijkvoorbeelden zien en gaan met concrete communicatievraagstukken in de vorm van cases aan de slag.

In de afsluitende tweedaagse ga je aan de slag met eigen vraagstukken en staat de eigen effectiviteit als adviseur centraal. Aan de hand van een online breinvoorkeurtest leer je ontdekken wat je nodig hebt om iemand met een andere breinvoorkeur goed te kunnen adviseren over accountability en strategie. De masterclass wordt afgesloten met de presentatie van een eigen plan.

Deze masterclass is ook uitstekend geschikt voor een in-company traject. Vraag hiervoor naar de mogelijkheden bij SRM.

Voor wie bedoeld

De Masterclass Accountability is bedoeld voor communicatiemanagers en senior adviseurs die op strategisch niveau inzichtelijk willen maken wat de bijdrage van communicatie is voor de organisatie. Die in staat zijn of worden gesteld om de inzichten en werkwijze te integreren in de eigen dagelijkse praktijk.

Direct rendement

  • Je hebt inzicht in het begrip accountability op basis van de accountabilitycyclus en bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
  • Je weet hoe je de kwaliteit en toegevoegde waarde van communicatie inzichtelijk kunt maken.
  • Je neemt kennis van de verschillende methoden die je kunt inzetten om verantwoordelijkheid te nemen en af te leggen (PAN-analyse, Balanced Scorecardmethode) en kunt deze toepassen in je eigen organisatie.
  • Je legt de basis voor een accountable communicatiebeleid in de praktijk.
  • Je bent in staat om doelen en doelstellingen te formuleren.
  • Je weet hoe je onderzoek en 'metrics' kunt inzetten om accountable te zijn.
  • Je bent in staat om vanuit de analyse strategische adviezen te geven.
  • Je versterkt je adviesvaardigheden voor het uitdiepen van een vraagstuk.
  • Je krijgt inzicht in breinvoorkeuren ten behoeve van je eigen effectiviteit.
  • Je kunt aan het management de relatie aantonen tussen het communicatiebeleid en de organisatiedoelstellingen.

Jouw collega deelnemers

Willemijn, John en Annemarieke volgden allen de masterclass Accountability (Beroepsniveau-D) bij SRM. Dit is wat zij over de masterclass zeggen.

Willemijn Prast is communicatieadviseur bij Natuurmonumenten. Soms heb je het gevoel dat er een missing link is tussen de wereld van de managers en de communicatieadviseurs. De methodiek die is ontwikkeld onder de noemer van 'Accountability' vormt een brug tussen deze werelden. Aan de hand van een meting die onder andere directie en communicatieadviseurs met elkaar invullen geven de deelnemers een rapportcijfer voor de professionaliteit van de communicatie van de organisatie als geheel. In deze methodiek ga je met elkaar een proces in waarin je niet alleen knelpunten in kaart brengt, maar ook al nadenkt over mogelijke oplossingen. Een vraag in deze methodiek is bijvoorbeeld of er bij beslissingen tot actie ook wordt gekeken naar de communicatieve gevolgen. Heel verhelderend om het hier met elkaar over te hebben. Ook wordt met elkaar de mate van responsiviteit van de organisatie bepaald, vaak een gevoelig punt en binnen deze methodiek is dit goed bespreekbaar. Interne communicatie en marketingcommunicatie worden onder de loep gelegd. Accountability omvat niet alleen de meting maar geeft ook de basis voor verbeterplannen en vervolgmetingen. Door de communicatie in deze meetbare vorm aan te bieden gaan de deelnemers een zelfde taal spreken. Accountability vormt de 'missing link' tussen de verschillende managementvelden.

John Rozema is senior communication advisor bij GGD Hart voor Brabant. De opbrengst van de masterclass Accountability (Beroepsniveau-D) is in twee termen te vatten: 'meer inzicht' en 'meer grip'. Bij onze organisatie hebben we de eerste stappen inmiddels gezet: De masterclass gaf me voldoende structuur om het instrument van de Balanced scorecard voor communicatie in te voeren. Een aantal afspraken en maatregelen op gebied van communicatiebeleid zaten al in het vat en worden nu inderdaad in-/doorgevoerd. Wellicht was dat ook gebeurd zonder de Accountability vragenlijst. Wie weet. Ik ben er zelf van overtuigd dat dit traject mij en ook ons management helpt bij het (nog) beter maken van onze communicatie. Kortom: aanrader voor wie nog twijfelt over nut en noodzaak.

Annemarieke Hendriks is communication consultant bij AkzoNobel Industrial Chemicals. De masterclass Accountability (Beroepsniveau-D) bood me precies wat ik zocht: het inzichtelijk maken wat de discipline communicatie nu bijdraagt aan het functioneren van de organisatie. De masterclass Accountability (Beroepsniveau-D) is kort, effectief en staat midden in de praktijk. Er was veel interactie mogelijk. Het feit dat je daardoor veel leert van andere organisaties waarmee je jouw blikveld verbreedt is een extra pluspunt van de manier waarop SRM de masterclass Accountability (Beroepsniveau-D) heeft georganiseerd. Ik hoop dat er nog meer modules in deze vorm komen.

Docenten en trainers

Drs. Cathelijne Janssen is eigenaar van Cateau Communicatie. Als adviseur helpt zij bedrijven en overheidsorganisaties om communicatie accountable te maken op organisatie-, afdelings- en persoonsniveau. Zij benadert accountability vanuit de combinatie verantwoordelijkheid nemen én verantwoording afleggen, waarbij kwaliteit en groei centraal staan. Cathelijne is spreker, coach en auteur van diverse boeken en publicaties over accountability en de bedenker van de PAN-analyse, een methodiek die de toegevoegde waarde van communicatie aan het primair proces inzichtelijk maakt op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Daarnaast geeft zij incompany trainingen en is zij docent (Accountability en communicatieonderzoek), mentor en examinator bij SRM.

Gonda Duivenvoorden heeft 20 jaar ervaring in het trainen en opleiden van communicatieprofessionals. Zij is 8 jaar ad interim Programmamanager Communicatie bij SRM en verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleidingen en de trainers. Zij geeft zelf training in strategisch communicatiemanagement (BNP niveau 5), senior en junior communicatieadviseur, interne communicatie, ommunicatiecoach, communicatietrainer, accountability, projectcommunicatie, nieuwe media. Gonda is dagvoorzitter, spreker en lid van de professionaliseringsraad van Logeion, jurylid van communicatieman/vrouw van het jaar en jurylid communicatieboek van het jaar. Zij traint en adviseert uiteenlopende organisaties op het gebied van organisatie/communicatie.

Programma

Vakgebied: Communicatie Niveau: Professional

De masterclass Accountability wordt bij SRM gegeven volgens het befaamde Know It! en Do It!-concept. Een concept dat SRM speciaal ontwikkelde om theorie en praktijk, kennis en kunde, op de ideale manier bij elkaar te brengen. Bekijk hieronder hoe de verschillende Know It!- en Do It!-modules over de masterclass Accountability zijn verdeeld.

Lesprogramma

1. Accountability en strategie De eerste bijeenkomst bestaat uit twee dagdelen waarin het begrip accountability wordt uitgelegd aan de hand van de accountabilitycyclus. Daarnaast ga je in een interactieve sessie aan de slag met het verband tussen de organisatiedoelstellingen, resultaatgebieden van communicatie en communicatiestrategie dat de basis vormt voor accountability van communicatie in jouw organisatie. We maken hierbij meteen de stap naar concrete doelstellingen.
2. Accountability van communicatie en onderzoek Tijdens de tweede bijeenkomst leer je hoe je verantwoordelijkheid kunt nemen en verantwoording kunt afleggen met betrekking tot communicatie in het primaire proces van jouw organisatie o.b.v. de PAN-analyse. Je leert vanuit een klantproces te redeneren waar communicatie van belang is, hoe dit zich verhoudt tot de organisatiedoelstellingen en wie welke rol hierin moet nemen. Met dit inzicht help je de hele organisatie om effectiever te communiceren en kun je verantwoordelijkheid nemen voor jouw specifieke rol daarin, of die van de afdeling Communicatie. Het tweede deel van de dag staat in het teken van communicatieonderzoek en metrics.
3. Accountability communicatiebeleid en jouw rol als adviseur De derde bijeenkomst staat in het teken van de Balanced Score Card - methode en het oefenen met breinvoorkeuren. Op een inspirerende, motiverende en praktische wijze worden je analyse- en adviseringsvaardigheden aangescherpt, waardoor je in staat bent om op professionele wijze te adviseren en presenteren. Met de balanced scorecardmethode voor communicatie, kun je in je eigen organisatie een nulmeting organiseren om de kwaliteit van communicatiebeleid te onderzoeken. We bespreken tijdens deze dag ook je eigen breinvoorkeur, ter voorbereiding op het adviesvaardigheden deel in de tweedaagse.

Breinvoorkeuren
Het krijgen van inzicht in de verschillende breinvoorkeuren, maakt dat communicatieadviseurs en -medewerkers helder krijgen vanuit welke breinvoorkeur zij zelf gewend zijn te denken en welke andere voorkeuren zij minder inzetten. Voor het onderdeel strategisch adviseren is het invullen van een online vragenlijst van grote meerwaarde. Daarnaast maakt het ook direct inzichtelijk op welke wijze de adviseurs en medewerkers het advies kunnen opbouwen voor de verschillende (functiegroepen en doelgroepen) breinvoorkeuren. Mede omdat wij uit ervaring kunnen stellen dat de communicatieprofessional een rechterbreinvoorkeur heeft (beeldend, creatief, toekomstgericht, mensgericht, strategisch etc.) en de gemiddelde opdrachtgever een linkerbreinvoorkeur (analystisch, onderbouwd, planmatig, feitelijk, vanuit het verleden, bewijs, taakgericht etc.).
4. Accountability in je eigen praktijk - tweedaagse Aan de hand van eigen vraagstukken, wordt het geleerde in de praktijk gebracht. De trainers ondersteunen de deelnemers bij het uitwerken van het eigen plan. Dit praktische deel wordt afgewisseld met adviesvaardigheden gebaseerd op de breinvoorkeuren. Aan het einde van de tweedaagse weet je hoe je accountability effectief kan inzetten in jouw werk.

Startdata en locaties

Vakgebied: Communicatie Niveau: Professional

Onderstaand overzicht bevat de startdata en locaties van de opleiding Masterclass Accountability (Beroepsniveau-D). Een overzicht van de data en locaties van alle individuele bijeenkomsten vind je in het voorlopig rooster in de uitgebreide informatie (PDF).

Startdatum Plaats Locatie Groep
22-05-2018 Utrecht Meeting Plaza Dinsdag
13-11-2018 Utrecht Meeting Plaza Dinsdag

Literatuur

Vakgebied: Communicatie Niveau: Professional

In onderstaand overzicht vind je de verplichte en aanbevolen literatuur voor de Masterclass Accountability. Je kunt de boeken los bestellen bij managementboek.nl via de linkjes in onderstaand overzicht, maar ook als compleet pakket via de speciale SRM Masterclass Accountability boekenlijst op Managementboek.nl.

Verplichte literatuur

Uitgemeten

Auteur: Cathelijne Janssen

Accountability is voor veel organisaties inmiddels een geïntegreerd onderdeel van professionele communicatie geworden. In die organisaties zijn ?doen we de goede dingen?? en ?doen we ze goed?? vragen die vanzelfsprekend zijn in de dagelijkse praktijk. Maar waar begin je als organisatie, afdeling of professional met accountability van communicatie? Uitgemeten behandelt alle stappen in de accountabilitycyclus. Ze zijn gebaseerd op ervaringen uit de praktijk, bij verschillende organisaties binnen de overheid en het bedrijfsleven. Het boek biedt een kader voor ?doenkers?: professionals die strategie en onderbouwing belangrijk vinden, maar ook leren door te ?doen? in de praktijk. Aan de hand van voorbeelden, methodieken en werkvormen kun je de accountabilitycyclus voor en met je eigen organisatie doorlopen.

Accountability van communicatiebeleid

Auteur: M. Vos & H. Schoenmaker

Communicatiekundigen moeten verantwoorden wat de meerwaarde is van communicatie en in hoeverre communicatie bijdraagt aan het organisatiebeleid.Daarom is het belangrijk de kwaliteit van het communicatiebeleid meetbaar te maken.

Prijsopbouw

Vakgebied: Communicatie Niveau: Professional

In onderstaand overzicht vind je een specificatie van de kosten van de masterclass Accountability (Beroepsniveau-D). De integrale opleidingsprijs bestaat uit opleidingskosten en verblijfskosten. De verplichte literatuur kun je zelf bestellen bij Managementboek.nl.

Kosten

OnderdeelOmschrijvingPrijs
Opleidingskosten De opleidingskosten zijn btw-vrij. € 1.995,00
Verblijfskosten De verblijfskosten zijn kosten voor overnachting(en) en consumpties tijdens het Do It!-weekend in een Bilderberg of Regardz hotel. € 250,00
Integrale prijsDe integrale prijs is btw-vrij.
Let op: Onder de integrale prijs vallen niet de literatuurkosten.
€ 2.245,00

Overige kosten

OnderdeelOmschrijvingPrijs
Verplichte literatuur De totaalprijs voor verplichte literatuur geeft een indicatie van de geschatte literatuurkosten. Je dient de literatuur zelf te bestellen. Instructies voor het bestellen van literatuur vind je onder het tabblad ‘Literatuur’. € 50,00

Wat vonden zij van Masterclass Accountability (Beroepsniveau-D)

Advies nodig?

Advies nodig bij het maken van je keus? Laat je naam en telefoonnummer achter en de programmamanager van de Communicatie opleidingen en trainingen belt je persoonlijk op.

 
 
Sluit

Masterclass Accountability (Beroepsniveau-D)

Vul onderstaande gegevens in om uitgebreide informatie (in PDF-formaat) te downloaden. De download start direct na het verzenden van de gegevens.

      Download
Sluit

Bedankt voor het downloaden

Je download start over enkele seconden. Twijfel je welke opleiding of training het best bij je past? Neem dan contact op met SRM via 020 - 512 65 00 of info@srm.nl.