Overheidscommunicatie - BNP niveau 3 (B)

Overheidscommunicatie - BNP niveau 3 (B)

Zoek je naar een inspirerende manier om te groeien en je verder te ontwikkelen als overheids-communicatiemedewerker? Dan ben je toe aan de SRM-opleiding Overheidscommunicatie - BNP niveau 3 (B). Met deze opleiding tot overheidscommunicatiemedewerker verstevig je het fundament onder jouw dagelijkse praktijk en geef je een impuls aan jouw professionele groei. Deze opleiding is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in het communicatievak en behoefte hebben aan theoretische onderbouwing en meer praktische vaardigheden.

Direct rendement, ook voor de communicatieafdeling van jouw organisatie

Je:

  • krijgt een goed inzicht in het werkveld van communicatie en je doet kennis op van de belangrijkste onderdelen van het vakgebied
  • wordt beter in praktische vaardigheden als het presenteren, het schrijven van teksten en het begeleiden van communicatietrajecten
  • leert door het schrijven van een communicatieplan samenhang aan te brengen tussen alle componenten van communicatie
  • kunt activiteiten uitvoeren die uit het communicatieplan voortvloeien
  • wordt beter in jouw vak en ontvangt een gecertificeerd diploma dat hoog staat aangeschreven

De weg naar het diploma: communicatieprofessionals geven les

Je krijgt les van ervaren praktijkprofessionals (senioradviseurs, bureaudirecteuren, communicatiemanagers). Dit zorgt voor een directe koppeling naar jouw praktijk en hoge slagingspercentages. Daarnaast krijg je persoonlijke aandacht van een coach tijdens een aantal mentorbijeenkomsten.

Studietijd

Wij zijn ons ervan bewust dat het volgen van deze opleiding een behoorlijke investering van jouw schaarse tijd vraagt. Daar hebben we het programma zoveel mogelijk op afgestemd. Zo is het aantal bijeenkomsten zo beperkt mogelijk gehouden. Tevens zorgt de praktijkgerichtheid ervoor dat het grootste deel van het leereffect tijdens de bijeenkomsten plaatsvindt. Daarnaast levert de opleiding je voldoende inspiratie en energie op om binnen jouw werk nieuwe zaken op te kunnen pakken.

Programma

Vakgebied: Communicatie Niveau: Advanced

De opleiding Overheidscommunicatie - BNP niveau 3 (B) bestaat uit een Know It!- en een Do It!-gedeelte. In het Know It!-gedeelte staat het verkrijgen van kennis en inzicht centraal. Onze docenten verhelderen de theorie en brengen die tot leven aan de hand van praktijkvoorbeelden. Verder werk je in teamverband aan realistische cases. Je wordt daarbij uitgedaagd het verband te leggen met je eigen werkpraktijk. Het Know It!-gedeelte wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Het Do It!-gedeelte is gebaseerd op onze visie dat jij alle kennis en inzichten die je hebt opgedaan tijdens het Know It!-gedeelte, in je eigen werksituatie moet kunnen toepassen. Om tijdens het Do It!-gedeelte goed te kunnen functioneren, wordt van jouw verwacht dat je niet alleen over vakinhoudelijke kennis beschikt, maar ook over voldoende vaardigheid in de persoonlijke omgang met anderen. Bekijk hieronder een uitgebreide beschrijving van het programma van de opleiding Overheidscommunicatie - BNP niveau 3 (B).

Lesprogramma

1. Communicatieleer/Werkveld communicatie • Je krijgt inzicht in de opzet van de opleiding en de functie van communicatiemedewerker. • Je leert wat een begrip als geïntegreerde communicatie betekent voor jouw organisatie. • Je maakt kennis met de taken en rollen van concerncommunicatie, interne communicatie en marketingcommunicatie. Vanzelfsprekend leer je deze toe te passen op jouw werksituatie.
2. Verkenning digitale landschap en monitoring online Het digitale landschap van je eigen organisatie: wat is dat eigenlijk? Tijdens deze module verken je niet alleen het digitale landschap waarbinnen je zelf opereert, je leert hoe je dit landschap kunt verbreden, monitoren en analyseren. Theorie vermengt met handige tools, tips en tricks. En natuurlijk komen SEO, SEA, enz. ook aan bod.
3. De organisatie in al haar facetten Communicatie is het meest effectief als het een bijdrage levert aan het realiseren van de organisatiedoelen. In deze bijeenkomst krijg je inzicht in hoe je een organisatie vanuit de missie, visie en strategie analyseert en wat dat betekent voor de positionering, identiteit, imago en communicatie. Je leert de verschillende organisatietypen, de onderdelen van een organisatie en de cultuuraspecten herkennen.
4. Het effect van communicatiemiddelen Contact krijgen met doelgroepen die te maken hebben met een explosief groeiende hoeveelheid informatie blijft een uitdaging. De tijd en aandacht voor het consumeren van communicatiemiddelen is beperkt. Tijdens deze bijeenkomst krijg je inzicht in de (psychologische) effecten op doelgroepen en daarmee de doelmatige inzetbaarheid van verschillende middelen.
5. Planmatig communiceren: het communicatieplan in beweging In deze bijeenkomst staat het communicatieplan centraal. Je krijgt antwoord op de vragen: • Wat staat er in een communicatieplan? • Wat is het verschil tussen een organisatievraagstuk en een communicatievraagstuk? • Hoe omschrijf je een doelgroep? • Welke strategieën kun je inzetten? • Welke middelen zijn effectief om de communicatiedoelstellingen te halen? • Hoe plan, budgetteer en evalueer ik mijn plannen?
6. Doelgroepgericht schrijven 1 Schrijven voor in- en externe doelgroepen staat in deze bijeenkomst centraal. Jouw tekst afstemmen op de doelgroep is bij het schrijven altijd het uitgangspunt. In de redactiebijeenkomsten krijg je handvatten om diverse soorten informatieve en overtuigende teksten te schrijven en te beoordelen, zoals persberichten, brieven en beeldschermteksten.
7. Do It! Gespreks- en interviewtechnieken Welke informatie heb je nodig om het communicatievraagstuk te kunnen analyseren en op te lossen? Dat is de rode draad van deze bijeenkomst waarbij je uitgebreid gaat oefenen. Je leert aandachtig te luisteren, de juiste vragen te stellen, samen te vatten en door te vragen om tot de kern van het vraagstuk te komen.
8. Interne communicatie Je krijgt inzicht in de toegevoegde waarde van interne communicatie en in welke relatie die staat tot veranderingsprocessen. Je doet kennis op van de middelen die bij interne communicatie kunnen worden ingezet en welke effecten deze hebben op interne doelgroepen.
9. Het communicatieplan in praktijk Hoe komt het communicatieplan tot stand? Wat is nodig in de verschillende fasen van het plan? In deze bijeenkomst komen de theorie en de praktijk samen en krijgt het eigen communicatieplan meer vorm.
10. Visuele communicatie (incl. infographics en motion graphics) Beeld wordt steeds belangrijker, maar waarom eigenlijk? Na de module begrijp je waarom onze hersenen smachten naar beeld. En weet je ook hoe je welk beeld wanneer moet inzetten. Tevens leer je hoe je een script moet schrijven en waarom dat zo van belang is. Beeld wordt de nieuwe werkelijkheid na deze training.
11. Doelgroepgericht schrijven 2 Deze les is een vervolg op les 6. Tijdens deze bijeenkomst krijg je een schrijfopdracht voor interne doelgroepen.
12. Communicatie-onderzoek Je leert welke verschillende onderzoeksmethoden er zijn en hoe je een onderzoeksplan opstelt en beoordeelt. Bovendien leer je de functie van onderzoek bij het opstellen en uitvoeren van een communicatieplan.
13. Het evenement als communicatieinstrument Tijdens deze bijeenkomst krijg je inzicht in de wereld van evenementen, congressen, muziek, film, games, media en sport en hoe je deze kunt inzetten als communicatie-instrument. Je leert de (on)mogelijkheden en de randvoorwaarden kennen.
14. De media als intermediair Tijdens deze bijeenkomst leer je de verschillende media kennen en selecteren. Je krijgt inzicht in hoe journalisten en redacteuren werken en op welke wijze je jouw boodschap effectief via de media kunt uitzetten.
15. Interactieve communicatiemiddelen Je krijgt inzicht in de talloze mogelijkheden van internet. Facebook, Twitter, weblogs en andere interactieve concepten passeren de revue. Welke zijn succesvol en waarom? Wat zijn de onderdelen van een geslaagd internetproject? We kijken naar de laatste online ontwikkelingen en de manier waarop je deze kunt inzetten binnen jouw organisatie.
16. Concept en creativiteit Originaliteit verhoogt de aandacht van de boodschap. Tijdens deze bijeenkomst wordt jouw creativiteit geprikkeld en krijg je inzicht in het formuleren van het doel en de criteria voor een concept of campagne.
17. Websites en social media: de dialoog aangaan, deel 1 De dialoog aangaan: het lijken wel twee magische woorden. Maar is dat ook zo? En hoe doe je dat? Je eigen organisatie en communicatie wordt onder de loep gelegd tijdens deze module. Gezamenlijk gaan we op zoek naar de verbeterpunten. En natuurlijk hoe je die samen met je collega’s op kunt pakken.
18. Huisstijlmanagement, briefings opstellen en proeven beoordelen Je weet welke taken en verantwoordelijkheden je hebt bij het invoeren, aanpassen en bewaken van de huisstijl. Je leert het huisstijlstappenplan gebruiken, krijgt inzicht in het opstellen van een briefing voor uiteenlopende opdrachten met betrekking tot vormgeving en productie.
19. De dialoog aangaan deel 2: er is nog veel meer namelijk influencer marketing De dialoog aangaan: deel 2 er is nog veel meer namelijk influencer marketing. Maar als non-profit organisatie hoef ik geen product te verkopen; is dat ook zo? Je eigen organisatie en de mogelijkheden van influencer marketing worden tijdens deze module tegen het licht gehouden. Gezamenlijk gaan we op zoek naar de mogelijkheden. En natuurlijk hoe je die samen met je collega’s op kunt pakken.
20. Do It! Weekend De 'live case' is een reëel en actueel communicatievraagstuk dat wordt ingeleid door een vertegenwoordiger van de organisatie waar het communicatievraagstuk speelt. Van jou wordt verwacht dat je de communicatiebriefing op professioneel niveau kunt afronden. Vervolgens werk je samen met de andere deelnemers aan een communicatieplan en andere opdrachten. Je presenteert gedurende het weekend regelmatig jouw tussenoplossing. Aan het eind van dit weekend presenteren de deelnemers de resultaten aan de opdrachtgever.
21. Examentraining Tijdens de afsluitende les oefen je met eerdere schriftelijke examens uit de trainingsbundel die je van SRM ontvangt. Alle kennis die je tijdens het Know It! deel hebt opgedaan, breng je dan in de praktijk. Natuurlijk kun je volop vragen stellen aan de docent zodat je aan het einde van de les het examen vol vertrouwen tegemoet kan zien.

Startdata en locaties

Vakgebied: Communicatie Niveau: Advanced

Onderstaand overzicht bevat de startdata en locaties van de opleiding Overheidscommunicatie - BNP niveau 3 (B). Een overzicht van de data en locaties van alle individuele bijeenkomsten vind je in het voorlopig rooster in de uitgebreide informatie (PDF).

Startdatum Plaats Locatie Groep
05-10-2018 Utrecht Meeting Plaza Vrijdag

Literatuur

Vakgebied: Communicatie Niveau: Advanced

In onderstaand overzicht vind je de verplichte en aanbevolen literatuur voor de opleiding Overheidscommunicatie (beroepsniveau-B). Je kunt de boeken los bestellen bij managementboek.nl via de linkjes in onderstaand overzicht, maar ook als compleet pakket via de speciale SRM Overheidscommunicatie-B boekenlijst op Managementboek.nl.

Verplichte literatuur

Het handboek voor nieuwsmakers

Auteur: de Leeuw, N.

Veel organisaties versturen met behulp van reclame-, pr- of marketingbureaus een boodschap naar buiten om aandacht te vragen. Omdat we creativiteit niet snel bij onszelf zoeken, en het gezond verstand mateloos wordt onderschat, betalen we daar graag veel geld voor. Zelfs als deze boodschap irritatie oplevert. Volgens de methode die in dit boek wordt besproken, hoef je niet meteen in marketing- en reclameoplossingen te denken. Kijk zelf eerst naar wat de organisatie aan kennis en informatie in huis heeft en welke nieuwsmogelijkheden voorhanden zijn die media-aandacht kunnen opleveren.

Professionele bedrijfscommunicatie

Auteur: Herman Frijlink, Ellen van Kuppenveld

Handboek voor tekstschrijvers De kracht van Professionele Bedrijfscommunicatie is dat het voortkomt uit de beroepspraktijk van de auteurs. Dat blijkt uit de voorbeelden, opdrachten en praktische richtlijnen. Ook de tekst zelf demonstreert hoe er snel communicatie tot stand komt door helder taalgebruik.

Overheidscommunicatie

Auteur: Jumelet, L. en Wassenaar, I.

Overheidscommunicatie staat volop in de belangstelling, zeker na het recent verschenen rapport van de commissie Wallage. Met overheidscommunicatie was het immers vaak slecht gesteld en iedere ambtenaar zou dan ook iets van communicatie moeten weten. Inmiddels is een speciale opleiding gestart, de ëoverheidsacademie´ geheten, en krijgen steeds meer opleidingen de afstudeerrichting Overheidscommunicatie.

Zakelijke en publieksevenementen

Auteur: Kaarsgaren, L.

Elk evenement is uniek, je hebt maar één kans het tot een onvergetelijk succes te maken. Dat is een uitdaging, maar ook wat het succes ervan zo kwetsbaar maakt. Bovendien kent elk zakelijk of publieksevenement andere scenarios en valkuilen, waardoor je in het evenementenvak nooit uitgeleerd raakt.

Communicatie handboek

Auteur: Michels, W.J.

Communicatie is een creatief en een doe-vak. Met de nieuwe editie van dit Handboek kun je nog gerichter en enthousiaster aan de slag. De full color geïllustreerde uitvoering en de toegankelijke schrijfstijl motiveren de lezer. De actuele inhoud biedt samen met de cases, kernbegrippen en samenvattingen een beknopt en toch een volledig overzicht van het vakgebied communicatie. Bij deze uitgave zit de Campuz Creditcard met een persoonlijke toegangscode. Deze code geeft je toegang tot digitale ondersteuning op de website behorend bij het boek.

Communiceren

Auteur: Oomkes, F. en Garner, A.

Mensen maken zich vaak zo druk over zichzelf dat zij niet opmerken wat er met anderen aan de hand is. Soms zijn ze zo nadrukkelijk aan het woord dat zij vergeten te luisteren. Contact met anderen kan een constante bron van frustratie zijn, maar ook het meest bevredigende dat een mens kan overkomen. Dit boek geeft heel precies, nuchter en lichtvoetig aan hoe u meer plezier kunt beleven aan gesprekken. Communiceren is een op het onderwijs toegespitse bewerking van het succesvolle boek Praten met plezier. Er zijn vijf hoofdstukken toegevoegd.

Aanbevolen literatuur

Cool! Winst door belevenismarketing

Auteur: Diederick van Thiel

In de slag om de gunst van de consument zijn belevingsmerken als Apple, Harley Davidson en Gucci de grote winnaars. Fans staan in de rij voor de volgende gadget, het nieuwste type of de komende collectie. Op internet worden deze merken druk besproken en tegen de impact die dat heeft, kan zelfs de duurste reclamecampagne niet op. De sleutel tot het succes van belevingsmerken is dat ze cool! zijn. Een belevingsmerk vertelt een authentiek en overtuigend verhaal waarin mensen zichzelf herkennen. Dit verhaal is leidend voor alle bedrijfsprocessen en klantcontactmomenten.

Schrijfwijzer

Auteur: Renkema, J.

De Schrijfwijzer geeft antwoorden op vragen waarmee iedere schrijver worstelt. Het Nederlands is immers meer dan een verzameling grammaticaregels. Hoe schrijf ik zo dat de lezer niet afhaakt? Wat is de functie van de puntkomma? Hoe schrijf ik overzichtelijke zinnen? En natuurlijk ook 1001 taalkwesties, zoals hen-hun, e-mailetiquette en de tussen-n.

De Prooi

Auteur: Smit, J.

In oktober 2007 betaalden Belgen, Schotten en Spanjaarden 71 miljard euro om abn Amro uit elkaar te kunnen scheuren. Een overmaat aan ambitie, arrogantie en besluiteloosheid had van De bank een ideaal slachtoffer gemaakt.

Prijsopbouw

Vakgebied: Communicatie Niveau: Advanced

In onderstaand overzicht vind je een specificatie van de kosten van de opleiding Overheidscommunicatie - BNP niveau 3 (B). De integrale opleidingsprijs bestaat uit opleidingskosten, verblijfskosten en examenkosten. De verplichte literatuur kun je zelf bestellen bij Managementboek.nl.

Kosten

OnderdeelOmschrijvingPrijs
Opleidingskosten De opleidingskosten zijn btw-vrij. € 4.070,00
Verblijfskosten De verblijfskosten zijn kosten voor overnachting(en) en consumpties tijdens het Do It!-weekend in een Bilderberg of Regardz hotel. € 250,00
Schriftelijk examen
(SRM Examen)
Het schriftelijk examen wordt ontwikkeld en afgenomen door SRM. De kwaliteit van de examens van SRM wordt gewaarborgd door een onafhankelijke examencommissie en beroepsverenigingen als Logeion en de TMA. € 275,00
Integrale prijsDe integrale prijs is btw-vrij.
Let op: Onder de integrale prijs vallen niet de literatuurkosten.
€ 4.595,00

Overige kosten

OnderdeelOmschrijvingPrijs
Verplichte literatuur De totaalprijs voor verplichte literatuur geeft een indicatie van de geschatte literatuurkosten. Je dient de literatuur zelf te bestellen. Instructies voor het bestellen van literatuur vind je onder het tabblad ‘Literatuur’. € 240,00
Aanbevolen literatuur Het is niet verplicht om aanbevolen literatuur aan te schaffen. Instructies voor het bestellen van literatuur vind je onder het tabblad ‘Literatuur’. € 70,00

Wat vonden zij van Overheidscommunicatie - BNP niveau 3 (B)

Deze opleiding is gecertificeerd door Logeion
 
 

Advies nodig?

Advies nodig bij het maken van je keus? Laat je naam en telefoonnummer achter en de programmamanager van de Communicatie opleidingen en trainingen belt je persoonlijk op.

 
 
Sluit

Overheidscommunicatie - BNP niveau 3 (B)

Vul onderstaande gegevens in om uitgebreide informatie (in PDF-formaat) te downloaden. De download start direct na het verzenden van de gegevens.

      Download
Sluit

Bedankt voor het downloaden

Je download start over enkele seconden. Twijfel je welke opleiding of training het best bij je past? Neem dan contact op met SRM via 020 - 512 65 00 of info@srm.nl.