Senior Communicatieadviseur - BNP niveau 4 (C)

Senior Communicatieadviseur - BNP niveau 4 (C)

Ben je communicatieadviseur en wil je op het (strategisch) niveau functioneren dat van hedendaagse communicatieadviseurs wordt verwacht? Dan maak je met de opleiding Senior Communicatieadviseur - BNP niveau 4 (C) de juiste keus. Je geeft een krachtige impuls aan jouw professionele en persoonlijke groei als communicatieadviseur. Beter functioneren in je huidige baan en grotere carrièrekansen zijn het resultaat.

Voor wie bedoeld

De opleiding is zeer geschikt voor communicatieadviseurs die op strategisch niveau willen functioneren en mede richting willen geven aan belangrijke beleids- en veranderingsprocessen.

Direct rendement

Je

 • leert communicatie benaderen vanuit een breed organisatieperspectief
 • krijgt beter zicht op jouw eigen functioneren en op eventuele belemmerende factoren
 • kunt complexe communicatievraagstukken naar jouw dagelijkse praktijk vertalen
 • leert adviseren op strategisch niveau en weet jouw advies ook professioneel te presenteren
 • ontvangt een door de beroepsvereniging gecertificeerd diploma dat hoog staat aangeschreven
 • staat na de opleiding Senior Communicatieadviseur - BNP niveau 4 (C) steviger in jouw vak en hebt extra energie en inspiratie om als adviseur te excelleren
 • wordt meegenomen in de meest actuele stand van de wereld van social media & netwerken, begrijpt de mogelijkheden hiervan en hoe je deze kunt benutten

Jouw collega deelnemers

Deelnemers aan deze opleiding werken in verschillende organisaties, zowel profit als non-profit. Denk aan KPN, Rabobank, Siemens, maar ook woningcorporaties, gemeenten en provincies. Je doet dus ook kennis op over uiteenlopende organisaties en ontdekt hoe vakgenoten omgaan met communicatievraagstukken. SRM stimuleert de interactie tijdens de lessen, zodat deelnemers ook elkaar kunnen inspireren.

Docenten en trainers

SRM selecteert de docenten en trainers zorgvuldig. Zij hebben stuk voor stuk vakkennis, ruime en actuele ervaring in het vakgebied en didactische kwaliteiten. Zowel specialisten als generalisten verzorgen de leerzame bijeenkomsten van deze opleiding.

Een voorproefje van een communicatieadviseur Do It! weekend

Tijdens dit intensieve Do It! weekend te Garderen haalden de communicatieadviseurs het onderste uit de kan om met een passende doch vernieuwende strategie te komen op basis van de uitdagende AWVN case.

Programma

Vakgebied: Communicatie Niveau: Professional

De opleiding Senior Communicatieadviseur - BNP niveau 4 (C) bestaat uit een Know It! en een Do It!-gedeelte. Tijdens het Know It!-gedeelte staat het verkrijgen van kennis en inzicht centraal. De kennis wordt toegankelijk gemaakt aan de hand van actuele cases. In het Do It! gedeelte breng je het geleerde in praktijk. Actuele cases en praktijksimulaties staan garant voor een actief en effectief leerproces. Je start met een Do It!-weekend (vrijdag en zaterdag) in een sfeervol Bilderberg hotel in de bosrijke omgeving van Arnhem. Tijdens deze tweedaagse maak je nader kennis met de andere deelnemers. Aan de hand van inspirerende oefeningen verken je je talenten en definieer je leerdoelen op het gebied van kennis, inzicht en advies- en presentatievaardigheden. Bekijk hieronder een uitgebreide beschrijving van het programma van de opleiding Senior Communicatieadviseur - BNP niveau 4 (C).

Lesprogramma

1. Do It! weekend Stevig in je vak Dit weekend is de start van de opleiding. Naast een introductie in het programma wordt vooral aandacht besteed aan jouw persoonlijke leerdoelen. Het gaat om kennis, inzicht, houding en vaardigheden op adviseursniveau. Na dit weekend heb je hierin scherp inzicht en weet je wat je te doen staat.

Onderwerpen die aan bod komen tijdens het inspirerende weekend zijn:
 • de rol van communicatie in de organisatie;
 • de plaats en functie van de communicatieadviseur en de bijbehorende vaardigheden;
 • de kern van het vakgebied;
 • ontwikkelingen in het vakgebied.

Daarnaast krijg je twee trainingen: adviesvaardigheden en presenteren.

2. Know It! Organisatiebeleid/strategisch denken Tijdens deze bijeenkomst vergroot je jouw kennis over organisatiestructuren en strategieën. Je leert het belang van positionering en organisatiebeleid en kunt de relatie leggen met het communicatievak.
3. Know It! Psychologie en breininzichten
 • Hoe zet je communicatie op een succesvolle wijze in bij interne en externe veranderingstrajecten?;
 • Je maakt kennis met de laatste psychologische inzichten en breinonderzoeken die een licht werpen op het veranderingsvermogen van mensen;
 • Je leert deze inzichten te vertalen naar je eigen werkpraktijk.
4. Know It! Corporate communicatie De grondslagen van corporate communicatie en geïntegreerde communicatie staan centraal. Je kijkt naar het belang van (corporate) identiteit en imago en de onderlinge relatie hiertussen. Je krijgt inzicht in de functie van kernwaarden, de 'mission statement' en de relatie tussen corporate en marketingcommunicatie.
5. Know It! Reputatiemanagement
 • Je maakt kennis met het fundament onder een reputatie;
 • Je leert de zeven pijlers van een reputatie en de betekenis daarachter kennen;
 • Je krijgt inzicht in de offensieve en defensieve kant van reputatiemanagement.;
 • Je leert over de functie van online reputatiemanagement
6. Know It! Strategie & Communicatie Je krijgt inzicht in de strategie van de organisatie, wat deze betekent voor de communicatie en hoe je communicatiedoelstellingen kunt formuleren. Vanzelfsprekend leer je ook welke in- en externe communicatiestrategieën je kunt inzetten.
7. Know It! Accountability Je leert de meerwaarde aantonen van communicatie in organisatieprocessen door:
 • Het leren analyseren van organisatieprocessen;
 • Het leren vaststellen van interactiepunten;
 • Het inzichtelijk maken van wie, waarover, wanneer en met wie communiceert in en vanuit de hele organisatie;
 • Het vaststellen van de rol en verantwoordelijkheid van de communicatie(afdeling) op strategisch, tactisch en operationeel niveau
8. Do It! Creativiteitsontwikkeling Het vermogen om creatieve oplossingen te bedenken, wordt steeds belangrijker voor een communicatieadviseur. In veel plannen klopt het wel tot en met de SWOT, maar daarna ontbreekt de 'power'. Hoe kun je creatieve technieken inzetten bij het bedenken van een verrassend en inspirerend advies? Tijdens deze bijzonder leuke les koppelen we creativiteit aan resultaatgerichte communicatie.
9. Know It! Communicatieonderzoek Je leert hoe je onderzoek in communicatiebeleid kunt toepassen en hoe communicatieonderzoek kan bijdragen aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. De belangrijkste onderzoeksmethoden komen tijdens deze les voorbij.
10. Know It! Psychologie van communicatie
11. Know It! Interne communicatie: speelveld en inrichting Interne communicatie is een jong vak en volop in ontwikkeling. We bespreken de laatste ontwikkelingen en trends hoe nieuwe media de rol van interne communicatie beïnvloeden. Je krijgt inzicht in wat er allemaal valt onder het begrip interne communicatie en hoe je met interne communicatie een bijdrage kunt leveren aan de organisatiestrategie. Je leert hoe je de interne communicatiefunctie binnen jouw organisatie kunt inbedden. We staan daarbij uitgebreid stil bij de rol die je hierin als adviseur kunt innemen en hoe je daarin de verwachtingen managet van jouw opdrachtgevers.
12. Know It! Interne communicatie bij veranderingen Veranderingen zijn een constante factor binnen een organisatie. We staan uitgebreid stil bij de relatie tussen interne communicatie, organisatiecultuur en betrokkenheid. Je leert hoe je de bijdrage van interne communicatie aan veranderprocessen expliciet kunt maken. Daarnaast leer je hoe je een onderbouwd advies kunt geven over de mate van interactie bij de communicatie. Ook krijg je inzicht in hoe je mensen mee krijgt in een verandering (of niet!). Verder staan we stil bij hoe je medewerkers tot ambassadeurs van je organisatie en je merk kunt maken middels internal branding.
13. Do It! Adviesvaardigheden Je ontwikkelt jouw vaardigheden om adviezen te geven over het te voeren communicatiebeleid, maar ook hoe je kunt omgaan met weerstanden en conflicten. Je (her)kent verschillende communicatiestijlen en gesprekstechnieken en je krijgt inzicht in jouw persoonlijke kwaliteiten en valkuilen. Je vult een online vragenlijst in en maakt zo kennis met je eigen breinvoorkeur en krijgt inzicht in de verschillende breinvoorkeuren en gewenste adviesstijlen.
14. Know It! Public affairs en politiek krachtenveld Public affairs is een discipline binnen het vak die tijdens de opleiding niet mag ontbreken. Je krijgt inzicht in de onderlinge relaties tussen bedrijfsleven en overheid. Je weet hoe de lijnen lopen binnen een organisatie en leert omgaan met het politieke spel. Je doet kennis op van de informele communicatie met gekozen bestuurders, ambtenaren en politici en je leert hoe organisaties omgaan met maatschappelijke belangen.
15. Know It! Participatie en Co-creatie Tijdens een inspirerende les leer je alles over social media en netwerken. Je leert werken met de kracht van het gebruik van verhalen ('Storytelling'). Via een speciale Facebook-groep, alleen toegankelijk voor de deelnemers, wissel je gedurende de opleiding kennis, ervaring en inspiratie uit en breng je het geleerde in de praktijk.
16. Know It! Mediabeleid & Issuemanagement Je weet waaraan een professioneel mediabeleid moet voldoen en wat belangrijke factoren zijn bij het omgaan met de media. Je kent de rol van (geïntegreerde) communicatie bij issuemanagement en de relatie met mediabeleid.
17. Know It! Ethiek en integriteit
18. Know It! Crisiscommunicatie De rol van de communicatieadviseur bij een crisis is erg belangrijk. In deze les krijg je inzicht in crisismanagement en jouw rol als adviseur voor, tijdens en na een crisis. Je weet wat de mogelijke in- en externe impact is van een crisis en hoe je op professionele wijze crisiscommunicatie kunt inzetten.
19. Know It! Woordvoering Aan de hand van praktijkvoorbeelden krijg je inzicht in wat er bij komt kijken om een woordvoerder goed voor te bereiden op zijn of haar taak. Wat wil je overbrengen? Ieder medium heeft ook zo zijn specifieke eigenschappen en daar leer je tijdens deze les mee om te gaan.
20. Do It! weekend Live case Tijdens dit weekend werk je aan de hand van een live case in hoog tempo verder aan jouw ontwikkeling als communicatieadviseur. Je bent terug in het Bilderberg hotel. De vertegenwoordiger van de organisatie waar het communicatievraagstuk speelt, leidt de case in. Daarna ga je in kleine teams vragen voorbereiden, die je vervolgens aan de inleider voorlegt. Zo maak je de briefing rond. Dan begint het echte werk. Je ontwikkelt in kleine groepen een communicatieadvies voor het complexe vraagstuk. Op zaterdagmiddag volgt de apotheose: de teams presenteren hun voorstellen aan de vertegenwoordiger van de organisatie. Na rijp beraad maakt de vertegenwoordiger met de trainers een keus en krijgen alle teams feedback. Je kunt al je creativiteit inzetten en bedenken wat je wilt. De professionele trainers helpen je om tot het uiterste gaan, want dat levert de beste ideeën op. Grote organisaties, zoals Rabobank, T-Mobile en KPN verleenden de afgelopen jaren hun medewerking aan de live cases.
21. Examentraining Tijdens deze laatste les zie je alle opgedane kennis van het Know It! gedeelte in samenhang en weet je hoe je jezelf het best kunt voorbereiden op het schriftelijk examen.

Startdata en locaties

Vakgebied: Communicatie Niveau: Professional

Onderstaand overzicht bevat de startdata en locaties van de opleiding Senior Communicatieadviseur - BNP niveau 4 (C). Een overzicht van de data en locaties van alle individuele bijeenkomsten vind je in het voorlopig rooster in de uitgebreide informatie (PDF).

Startdatum Plaats Locatie Groep
23-03-2018 Utrecht Meeting Plaza Vrijdag
28-09-2018 Utrecht Meeting Plaza Dinsdag
28-09-2018 Utrecht Meeting Plaza Vrijdag
28-09-2018 Amsterdam SRM Vrijdag

Literatuur

Vakgebied: Communicatie Niveau: Professional

In onderstaand overzicht vind je de verplichte en aanbevolen literatuur voor de opleiding Senior Communicatieadviseur (Beroepsniveau-C). Je kunt de boeken los bestellen bij managementboek.nl via de linkjes in onderstaand overzicht, maar ook als compleet pakket via de speciale SRM Communicatie-C boekenlijst op Managementboek.nl.

Verplichte literatuur

De Conversation Company

Auteur: Belleghem, S. van

Enkele jaren geleden bestond Twitter niet, had Facebook slechts een paar miljoen gebruikers en was er nog geen sprake van mobiel internet. De wereld is de voorbije jaren structureel veranderd. Dat zal niemand nog betwisten. Veel bedrijven hebben ondertussen hun eerste stappen in de wereld van de sociale media gezet. Toch slagen ze er nog niet in om hun conversatiepotentieel volledig te benutten. Conversation Manager Steven Van Belleghem reikt een duidelijke handleiding aan om uw bedrijf om te vormen tot een Conversation Company waar klanten en medewerkers uw potentiële woordvoerders zijn van uw bedrijf.

Communicatie van organisaties

Auteur: Blokland, E., Neyzen, M. en Wagenaar, S.

Overheden, non-profitorganisaties en commerciële bedrijven moeten voortdurend communiceren om in evenwicht te blijven met hun omgeving. Afstemming is nodig omdat die omgeving steeds sneller verandert. Moderne organisaties proberen niet alleen te beïnvloeden, ze luisteren mee en participeren in gesprekken die consumenten voeren. Dit handboek biedt inzichten en richtlijnen, gebaseerd op actuele ontwikkelingen, die van belang zijn voor de communicatie van organisaties.

Essenties van organiseren, managen & veranderen

Auteur: Caluwe, L. de en Kor, R.

In dit boek staan de essenties van organiseren, managen en veranderen centraal. De erin opgenomen handreikingen en terzijdes zijn bedoeld voor managers (m/v) van grote of kleine organisaties uit de overheid en het bedrijfsleven. De drukdoende manager vindt in dit boek suggesties die net dat zetje kunnen geven om de complexiteit en de dynamiek van de moderne organisatie zodanig te relativeren dat een volgende stap gezet kan worden.

Psychologie van communicatie

Auteur: Gonda Duivenvoroden, Gerald Morssinkhof

Psychologie van Communicatie focust op de grondhouding van de zender, de leefwereld van de ander en de effect-bevorderende factoren voor het ontwikkelen van effectieve communicatiestrategieën.

Communicatieonderzoek

Auteur: Hogendoorn, M.

Vrijwel elke organisatie maakt gebruik van communicatie om bepaalde doelen te bereiken. Men vraagt zich echter vaak af of de gebruikte vorm van communicatie wel doeltreffend genoeg is. Deze twijfel kan resulteren in het (laten) doen van communicatieonderzoek. Onderzoek vormt zo de basis voor meer gefundeerde keuzes en draagt bij aan een het vergroten van de effectiviteit van de communicatiefunctie...

Uitgemeten - De accountabilitycyclus voor communicatie

Auteur: Janssen, C.

Accountability is voor veel organisaties inmiddels een geïntegreerd onderdeel van professionele communicatie geworden. In die organisaties zijn 'doen we de goede dingen?' en 'doen we ze goed?' vragen die vanzelfsprekend zijn in de dagelijkse praktijk. Maar waar begin je als organisatie, afdeling of professional met accountability van communicatie?

Werkboek Hoe coach ik mijzelf tot strategsich communicatieadviseur?

Auteur: Karel A. Winkelaar en Wilma Kosse

Dit praktische zelfcoachboek helpt ambitieuze communicatieadviseurs om de stap te zetten naar een strategische positie. Met de opdrachten in dit boek werk je aan de vermeerdering van jouw eigen waarde als communicatieprofessional en aan de waarde die jij voor je opdrachtgevers hebt. Je investeert in jezelf, in je vaardigheden als adviseur. En je werkt aan je relatie met je opdrachtgevers. Want die moeten uiteindelijk jou op waarde weten te schatten. Zij spelen dan ook een belangrijke rol in de uit te voeren opdrachten.

Communicatiestrategie

Auteur: Michels, W.J.

Nederland kent veel boeken over strategische communicatie, maar nog geen boek met concrete communicatiestrategieën. Dat boek is er nu dan eindelijk: 'Communicatiestrategie', en nog wel geschreven door een communicatiegoeroe Wil Michels, auteur van het beroemde 'Communicatie Handboek'. Michels omschrijft communicatiestrategie als de manier waarop de organisatie transacties en interacties aangaat met haar interne en externe omgeving om bijvoorbeeld sterke relaties en een krachtige reputatie op te bouwen. Een effectieve communicatiestrategie focust de inspanningen en zorgt voor consistentie in de communicatie.

Het fundament

Auteur: Morssinkhof, G.

Communicatie is een relatief jong vak. Onderzoeker en praktijkman Gerald Morssinkhof miste een eenduidige invulling van het beroep. Juist nu veel van de communicatiedeskundige verwacht wordt. Doortastend en nieuwsgierig als hij is, ging hij op zoek naar het fundament van het vakgebied en beantwoordde onderweg vijf vragen. -Waar zijn wij van? -Waaraan dragen wij bij? -Hoe werkt communicatie? -Hoe werken wij? -En hoe organiseren we communicatie? De antwoorden op die vragen vormen samen een basis van waaruit elke communicatiedeskundige dagelijks met meer kwaliteit en rendement kan werken. Vanuit eenzelfde basispositie en -opvatting, zonder de eigen ambities en zienswijzen los te laten.

Adviseren als tweede beroep- met geïntegreerd werkboek

Auteur: Nathans, H.

Deze vierde herziene druk is uitgebreid met een werkboek voor docenten en studenten. Het bevat een grote variëteit aan oefenmateriaal: reflectieopdrachten, vaardigheidsoefeningen en casuïstiek. Ideeën in de organisatie geaccepteerd te krijgen. Voor veel staf- en beleidsmedewerkers die goed zijn in hun vak, blijft dit nog steeds een groot struikelblok. En dat is jammer, want vaak is het hun taak vanuit hun discipline een bijdrage te leveren aan de organisatie. Wanneer ze echter niet over de vaardigheden beschikken om invloed uit te oefenen, gaat die bijdrage verloren. Eigenlijk is adviseren dan ook het tweede beroep van staf- en beleidsfunctionarissen.

Risico- en crisiscommunicatie - succesfactoren in crisissituaties

Auteur: Regtvoort, F. en Siepel, H.

Risico's en crises maken deel uit van ons dagelijks leven. Rampen dichtbij en ver weg treffen grote groepen mensen en vragen om betekenisvolle risico- en crisiscommunicatie vanuit overheden en bedrijven. Communicatie over risico's en tijdens crises is daarom een belangrijk onderdeel van het werkveld van de communicatieprofessional.

Interne communicatie voor de professional

Auteur: Reijnders, E.

Veranderingen in de samenleving, in organisaties én bij medewerkers, laten overtuigend zien dat eenrichtingsverkeer in de communicatie niet langer voldoende is. Dialoog is de realiteit van vandaag en morgen. Ook in organisaties wordt heel wat gecommuniceerd. Niet iedereen is daarin even succesvol. Interne communicatiespecialisten kunnen met name managers helpen om effectiever te communiceren. Met als resultaat een communicatievere organisatie.

Het Strategisch Communicatie Frame

Auteur: Ruler, B. van

Na het grote succes van de eerste druk van Het Strategisch Communicatie Frame (mei 2014) is dit alweer de vierde druk, aangevuld met een extra deel waarin 25 professionals aangeven hoe zij het Frame gebruiken en wat zij ervan vinden. Een goede strategie is van cruciaal belang, maar de ontwikkeling ervan moet sneller en interactiever. Op dikke rapporten en tijdrovende processen zit niemand te wachten. Het gaat om de essentie. Op welke manier gaat u het verschil maken?

De communicatieadviseur

Auteur: Winkelaar, K.A.

De communicatieadviseur - op een strategische positie in de organisatie maakt waar wat de titel belooft: dit boek helpt professionele communicatiebeoefenaren die plek te verwerven waar ze een wezenlijke bijdrage aan beleid en resultaat van een organisatie kunnen leveren. Dit is het eerste boek dat de fenomenen communicatie en advies samenbrengt. Daarmee kan de ambitieuze communicatiebeoefenaar zich op eigen kracht ontwikkelen tot een stevige, waardevolle communicatieadviseur op een strategische positie. En ontstijgen aan het uitvoerend niveau.

Aanbevolen literatuur

Communicatie handboek

Auteur: Michels, W.J.

Communicatie is een creatief en een doe-vak. Met de nieuwe editie van dit Handboek kun je nog gerichter en enthousiaster aan de slag. De full color geïllustreerde uitvoering en de toegankelijke schrijfstijl motiveren de lezer. De actuele inhoud biedt samen met de cases, kernbegrippen en samenvattingen een beknopt en toch een volledig overzicht van het vakgebied communicatie. Bij deze uitgave zit de Campuz Creditcard met een persoonlijke toegangscode. Deze code geeft je toegang tot digitale ondersteuning op de website behorend bij het boek.

Brand-ID

Auteur: Michels, W.J. en Huyskens, I.

Verlangen naar verandering Die uitdaging begint met een verlangen naar verandering, en dat verlangen staat aan de wieg van een creatief proces: openstaan voor nieuwe ideeën, het vanzelfsprekende ter discussie stellen, inspiratie uit je omgeving halen ... Maar hoe doe je dat nu in de praktijk? Hoe kom je los van die vastgeroeste denkpatronen? Hoe bouw je dat inspirerende merk en creëer je echte merkbeleving?

Expressive Organization

Auteur: Schultz, M.

This book challenges current beliefs about organizational identity, reputation, and branding. It contains a wealth of new ideas for finding the elusive answers to questions troubling contemporary organizations. How does an organization create a strong reputation? What are the implications of corporate branding on organizational structures and processes? How do organizations discover their identities?

Corporate stories

Auteur: Schutte, A. en Hendriks, T.

Elke organisatie heeft een verhaal nodig, een corporate story. Een verhaal waarin duidelijk wordt wie je bent, hoe je zo geworden bent en waar je naar op weg bent. Goede corporate stories zijn verhalen van vlees en bloed. Rond een held met een streven. Met helpers en tegenslag. En bovenal: met een ommekeer, waardoor begin, midden en einde zichtbaar worden. Goede verhalen worden doorverteld. Veelal omdat de lezer of toehoorder de waarachtigheid ervan herkent en een verbinding aangaat met het verhaal.

Het grote lobby boek

Auteur: Venetie, E. van en Luikenaar, J.

Lobbyen is iemand voor je karretje spannen om er zelf beter van te worden. Het is een alledaagse bezigheid, er is niets geheimzinnigs aan, en iedereen kan het. Sterker: velen doen het al zonder het te beseffen. Voor een nieuwe baan, een subsidie, om iets te verkopen, om regels van de overheid te veranderen; lobbyen loont. Als je de kneepjes van het vak maar kent. Dit boek geeft praktische tips en trucs en beantwoordt vragen als: hoe beweeg je je soepel op een receptie, hoe schrijf je een overtuigende lobbybrief, hoe pak je een beslisser in, hoe troef je je tegenstanders af?

De professionele communicatieafdeling

Auteur: Witte, V. de

Auteurs Vera de Witte en Iris Bogers geven in deze publicatie hun visie op de toekomst van de communicatiefunctie. Zij zien de communicatieafdeling als strategische managementpartner, die bij uitstek in staat is organisatie en omgeving met elkaar te verbinden. Communicatie als managementpijler. Professionalisering van de communicatieafdeling is hiervoor wel noodzakelijk.

Prijsopbouw

Vakgebied: Communicatie Niveau: Professional

In onderstaand overzicht vind je een specificatie van de kosten van de opleiding Senior Communicatieadviseur - BNP niveau 4 (C). De integrale opleidingsprijs bestaat uit opleidingskosten, verblijfskosten en examenkosten. De verplichte literatuur kun je zelf bestellen bij Managementboek.nl.

Moet je de opleiding zelf betalen?

SRM biedt in een beperkt aantal gevallen financiële support aan. Bekijk hier de voorwaarden
van SRM Loopbaan support.

Kosten

OnderdeelOmschrijvingPrijs
Opleidingskosten De opleidingskosten zijn btw-vrij. € 4.695,00
Verblijfskosten De verblijfskosten zijn kosten voor overnachting(en) en consumpties tijdens het Do It!-weekend in een Bilderberg of Regardz hotel. € 500,00
Schriftelijk examen
(SRM Examen)
Het schriftelijk examen wordt ontwikkeld en afgenomen door SRM. De kwaliteit van de examens van SRM wordt gewaarborgd door een onafhankelijke examencommissie en beroepsverenigingen als Logeion en de TMA. € 275,00
Mondeling examen
(SRM Examen)
Het mondeling examen wordt ontwikkeld en afgenomen door SRM. De kwaliteit van de examens van SRM wordt gewaarborgd door een onafhankelijke examencommissie en beroepsverenigingen als Logeion en de TMA. € 320,00
Integrale prijsDe integrale prijs is btw-vrij.
Let op: Onder de integrale prijs vallen niet de literatuurkosten.
€ 5.790,00

SRM Loopbaan support

Betaal je de opleiding zelf? Kijk dan eens wat SRM Loopbaan support voor je kan betekenen.


Overige kosten

OnderdeelOmschrijvingPrijs
Verplichte literatuur De totaalprijs voor verplichte literatuur geeft een indicatie van de geschatte literatuurkosten. Je dient de literatuur zelf te bestellen. Instructies voor het bestellen van literatuur vind je onder het tabblad ‘Literatuur’. € 530,00
Aanbevolen literatuur Het is niet verplicht om aanbevolen literatuur aan te schaffen. Instructies voor het bestellen van literatuur vind je onder het tabblad ‘Literatuur’. € 295,00

Wat vonden zij van Senior Communicatieadviseur - BNP niveau 4 (C)

Deze opleiding is gecertificeerd door Logeion

 

Advies nodig?

Advies nodig bij het maken van je keus? Laat je naam en telefoonnummer achter en de programmamanager van de Communicatie opleidingen en trainingen belt je persoonlijk op.

 
 
Sluit

Senior Communicatieadviseur - BNP niveau 4 (C)

Vul onderstaande gegevens in om uitgebreide informatie (in PDF-formaat) te downloaden. De download start direct na het verzenden van de gegevens.

      Download
Sluit

Bedankt voor het downloaden

Je download start over enkele seconden. Twijfel je welke opleiding of training het best bij je past? Neem dan contact op met SRM via 020 - 512 65 00 of info@srm.nl.