Marketingcommunicatie-B (Online en Offline)

Marketingcommunicatie-B (Online en Offline)

We leven in een online tijdperk. Dat levert adverteerders tal van interessante nieuwe mogelijkheden op. Maar het maakt het vak er bepaald niet simpeler op, want de traditionele media hebben steeds minder impact. Adverteerders zoeken daarom naar nieuwe manieren om hun boodschap over te brengen. Daarbij draait het niet langer alleen om 'zenden naar de doelgroep' maar ook om 'communiceren met de doelgroep'. Communicatieprofessionals staan daarom voor een nieuwe uitdaging: het bedenken van campagnes waarbij de traditionele en de online media elkaar versterken.

Voor jou als marketingcommunicatieprofessional ligt er een mooie kans: marketingcommunicatieplannen maken die waarde creëren en campagnes maken die relevant, onderscheidend en geloofwaardig zijn voor de gekozen doelgroepen, gebruikmakend van de traditionele en de nieuwe interactieve media met als doel de marketingcommunicatiedoelstellingen te bereiken. Ook in dit online tijdperk blijft de basis van zo'n campagne een consistente marketingcommunicatiestrategie. De verschillende onderdelen van deze strategie vormen de blauwdruk van de opleiding Marketingcommunicatie-B en van het marketingcommunicatieplan dat je schrijft voor je eigen organisatie en voor een participerend adverteerder (Live case).

Voor wie bedoeld?

De opleiding Marketingcommunicatie-B is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met marketingcommunicatie, waaronder communicatieadviseurs, marketingcommunicatiemedewerkers, product- of brandmanagers, accountmanagers en projectcoördinatoren bij een reclame-, communicatieadvies- of mediabureau.

Jouw investering in tijd

Je hebt een interessante, maar drukke baan. Daarnaast heb je een druk sociaal leven en een aantal hobby's die ook de nodige tijd van je vragen. Wij zijn ons er van bewust dat het volgen van de opleiding Marketingcommunicatie-B een investering van je schaarse tijd vraagt. Daar hebben wij in dit programma rekening mee gehouden. Zo is het aantal bijeenkomsten zo beperkt mogelijk gehouden. Tevens zorgt de praktijkgerichtheid en de Do It!-weekenden ervoor dat het grootste deel van het leereffect tijdens de bijeenkomsten plaatsvindt. Als voorbereidingstijd moet je gedurende de opleiding aan drie uur per week denken.

Direct rendement, ook voor je organisatie

 • Je professionaliseert verder als online en offline marketingcommunicatiespecialist
 • Je leert hoe je gestructureerd tot een oplossing van een communicatievraagstuk kunt komen
 • Je ontwikkelt inzicht in het inzetten van traditionele en nieuwe media
 • Je krijgt inzicht in hoe traditionele en nieuwe media elkaar kunnen versterken
 • Je kunt een merkidentiteit vaststellen en een merkstrategie maken
 • Je leert hoe je een geïntegreerd marketingcommunicatieplan maakt
 • Je vertaalt concepten en modellen naar jouw eigen praktijk
 • Je verbetert je adviesvaardigheden
 • Je breidt in korte tijd je netwerk uit

Jouw collega-deelnemers

Jouw collega-deelnemers hebben een overeenkomstig denk- en ervaringsniveau en komen uit zeer uiteenlopende branches. Ze zijn onder andere werkzaam als communicatieadviseurs, marketing-, product-, of brandmanagers, accountmanagers, projectmanagers, mediamanagers en account directors bij onder andere bedrijven als Nuon, KPN, ING, Heineken, Nestlé, FHV BBDO, TBWA, PCM, Sanoma, Phillips, Achmea, Pon, Eneco, RVD, etc.

Programma

Vakgebied: Marketingcommunicatie Niveau: Advanced

De opleiding Marketingcommunicatie-B (Online en Offline) bestaat uit een Know It!- en een Do It!-gedeelte. In het Know It!-gedeelte staat het overdragen van kennis centraal. Op interactieve wijze bespreekt de vakdocent de laatste ontwikkelingen en koppelt zo praktijk aan theorie en literatuur. In het Do It!-gedeelte breng je het geleerde in praktijk. We starten met een Do It!-weekend (vrijdag en zaterdag) in een sfeervol Bilderberg hotel in de bosrijke omgeving van Arnhem. In dit eerste weekend worden de belangrijke onderdelen als aanvliegroute voor een goede Merkstrategie behandeld. De principes van het marketingmanagement proces enerzijds en de doelgroepen en koopgedrag anderzijds. Aan de hand van inspirerende sessies en cases verken je jouw talenten en leer je het proces van marketing naar marketingcommunicatie. Bekijk hieronder hoe de overige Know It!- en Do It!-modules over de opleiding Marketingcommunicatie-B (Online en Offline) zijn verdeeld.

Lesprogramma

1. Kick off!-weekend: Van marketing naar marketingcommunicatie In 5 dagdelen wordt er gewerkt aan inzicht in het marketingmanagementproces enerzijds en aan inzicht in consumentenbehoeften en hun keuze en aankoopproces anderzijds. Na dit weekend heb je hierin scherp inzicht en weet je wat je te doen staat.

Onderwerpen:
 • Rol van marketing en marketingcommunicatie binnen organisaties
 • Van marketingdoelstellingen en strategieën naar marketingcommunicatie
 • Marketing en marketingcommunicatie: analyse instrumenten en de rol van nieuwe en social media hierin
 • Doelgroepen en behoeften en hun keuze en aankoopproces als opstap voor segmentatie en merkidentiteit
 • Marktonderzoekinstrumenten
2. Merkbeleid 1: Merkidentiteit
 • Je krijgt inzicht in merken, het belang, de functies en de waarde van merken voor verschillende doelgroepen
 • Je krijgt inzicht in de elementen die een rol spelen bij het bepalen van de merkidentiteit en positionering, zoals merkbelofte, bewijsvoering en merkpersoonlijkheid
 • Je leert werken met merkidentiteitsmodellen
 • Je krijgt concrete handvatten om een merkidentiteit te beoordelen
3. Merkbeleid 2: Merkportfolio
 • Je kent de mogelijke merkportfoliostrategieën
 • Je krijgt criteria om brand- en line extensions te beoordelen vanuit merkperspectief
 • Je leert mogelijke merkontwikkelingsstrategieën
 • Je kent de bouwstenen van de merkarchitectuur
4. Marketingcommunicatiedoelgroep en marketingcommunicatievraagstuk
 • Je leert marketingcommunicatiedoelgroepen beschrijven
 • Je leert de relatie tussen de keuze voor de marketingcommunicatie doelgroep en de gekozen marketingstrategie
 • Je leert het begrip marketingcommunicatievraagstuk en het belang van de centrale probleemstelling van een marketingcommunicatieplan
 • Je leert een marketingcommunicatievraagstuk formuleren en kun je de relatie leggen met de criteria om een merkidentiteit te beoordelen
 • Je leert de criteria om een marketingcommunicatievraagstuk te beoordelen
5. Marketingcommunicatiedoelgroep & Consumer insights
 • Je leert wat consumer insights zijn en welke functie ze vervullen in het marketingcommunicatie planningsmodel
 • Je leert hoe je consumer insights formuleert
 • Je leert de criteria om consumer insights te beoordelen
 • Je leert de vier belangrijkste budgetteringsmethoden en hun invloed op het formuleren van de marketingcommunicatiedoelstellingen
 • Je leert verschillende modellen om marketingcommunicatiedoelstellingen te formuleren
 • Je leert de relatie tussen marketingcommunicatiedoelstellingen en marketingdoelstellingen
6. Do It!-trainingsdag: Conceptontwikkeling/Centraal creatief concept
 • Je leert het begrip creatief concept en je leert hoe je een creatief concept beschrijft
 • Je kent het belang, waarde en functie van een centraal creatief concept
 • Je leert de fasen van het conceptontwikkelingsproces
 • Je leert de opzet en structuur van een goede creatieve briefing
 • Je leert centraal creatieve concepten en uitingen te beoordelen
 • Je leert hoe je een beoordeling van een creatief voorstel onderbouwd kunt terugkoppelen
 • Je leert het verband tussen het centraal creatief concept, de propositie uit de marketingcommunicatiestrategie en de merkidentiteit (BIG)
7. Marketingcommunicatiestrategie
 • Ken je het begrip marketingcommunicatiestrategie en uit welke twee componenten die bestaat
 • Je leert het begrip propositie als eerste component van de marketingcommunicatiestrategie en je leert een propositie te formuleren
 • Ken je de relatie tussen de propositie en het marketingcommunicatievraagstuk
 • Ken je de relatie tussen de propositie, de merkbelofte uit de merkidentiteit (BIG) en het centraal creatieve concept
 • Ken je het begrip marketingcommunicatie-instrument als tweede component van de marketingcommunicatiestrategie
 • Heb je een overzicht van alle marketingcommunicatie-instrumenten en ken je de rol van ieder instrument in relatie tot de marketingcommunicatiedoelstelling
 • Ken je het verschil tussen marketingcommunicatie-instrumenten en marketingcommunicatiemiddelen (marketingcommunicatiemix)
8. Instrumenten en middelen: Owned Reach
 • Je leert de verschillende mogelijkheden om de marketingcommunicatievormen uit de marketingcommunicatiestrategie te koppelen aan marketingcommunicatiedragers die kunnen zorgen voor een owned reach
 • Je weet dat je voor ieder marketingcommunicatiemiddel effectdoelstellingen moet formuleren
 • Je kent de relatie tussen effectdoelstellingen en de overall marketingcommunicatiedoelstelling
 • Je kent het belang van het budgetteren en plannen van ieder marketingcommunicatiemiddel
9. Instrumenten en middelen: Paid reach
 • Je leert de verschillende mogelijkheden om de marketingcommunicatievormen uit de marketingcommunicatiestrategie te koppelen aan marketingcommunicatiedragers die kunnen zorgen voor een paid reach
 • Je leert de waarde, het belang en de functie van paid reach en de rol van het marketingcommunicatie-instrument Reclame daarbinnen
 • Je kent de relatie tussen het marketingcommunicatie-instrument Reclame en mediaplanning
 • Je kent de plaats van mediaplanning en mediaselectie in relatie tot paid media en het marketingcommunicatie planningsproces
 • Je kent de mogelijke middelenkeuzes (mediumtypen) binnen paid media
10. Instrumenten en middelen: Earned reach
 • Je leert de verschillende mogelijkheden om earned media te genereren waaronder on- en offline conversaties, sociale netwerken, currencies (waarde-uitwisseling), virals en referral marketing
 • Je leert de relaties tussen earned reach enerzijds en owned en paid reach anderzijds
 • Ken je de waarde, het belang en de functie van het marketingcommunicatie-instrument PR & Voorlichting in relatie tot earned reach
 • Je leert hoe je voor ieder marketingcommunicatie-instrument of -middel effectdoelstellingen moet formuleren
11. Facultatieve les B2B Je krijgt inzicht in de B2B-communicatie die aansluit bij de marketingstrategie en de trends in de B2B-communicatie.
12. Round-up en notitie
 • Doorlopen van het marketingcommunicatieplan
 • Zaken die nog niet duidelijk zijn worden behandeld
 • Duidelijkheid geven over het proces rondom het schrijven van de notitie (eerste opzet, mentorbegeleiding, etc.)
13. Do It!-trainingsdag: Adviesvaardigheden
 • Je leert een marketingcommunicatie adviesgesprek voeren
 • Je verbetert je gesprekstechnieken
 • Je leert je commmunicatiestijl verder te ontwikkelen
14. Do It!-weekend 2: Live-case
15. Examentraining Je weet hoe je jezelf het best kunt voorbereiden op het schriftelijk examen en ziet alle opgedane kennis van het Know It!-gedeelte in samenhang.

Startdata en locaties

Vakgebied: Marketingcommunicatie Niveau: Advanced

Onderstaand overzicht bevat de startdata en locaties van de opleiding Marketingcommunicatie-B. Een overzicht van de data en locaties van alle individuele bijeenkomsten vind je in het voorlopig rooster in de uitgebreide informatie (PDF).

Startdatum Plaats Locatie Groep
10-11-2017 Utrecht Meeting Plaza Dinsdag
10-11-2017 Amsterdam SRM Vrijdag
10-11-2017 Utrecht Meeting Plaza Vrijdag
10-11-2017 Amsterdam SRM Dinsdag
06-04-2018 Utrecht Meeting Plaza Dinsdag
06-04-2018 Amsterdam SRM Dinsdag
06-04-2018 Utrecht Meeting Plaza Vrijdag
06-04-2018 Amsterdam SRM Vrijdag

Literatuur

Vakgebied: Marketingcommunicatie Niveau: Advanced

In onderstaand overzicht vind je de verplichte en aanbevolen literatuur voor de opleiding Marketingcommunicatie-B (Online en Offline). Je kunt de boeken los bestellen bij managementboek.nl via de linkjes in onderstaand overzicht, maar ook als compleet pakket via de speciale SRM Marketingcommunicatie-B boekenlijst op Managementboek.nl.

Verplichte literatuur

Brand Design, Merkindentiteit in woord en beeld

Auteur: Boer, R.

Succesvolle merken worden gekenmerkt door een helder merkinnerlijk, aantrekkelijk merkuiterlijk en activerend merkgedrag. Dit boek inspireert je om vanuit Brand Design na te denken over het vormen en vormgeven van merken. Met bondige theorie, nuttige modellen en veel voorbeelden uit de praktijk.

Marketingcommunicatiestrategie

Auteur: Floor, J.M.G., Van Raaij W.F., Bouwman M.Y.

Marketingcommunicatiestrategie is al jaren hét standaardwerk voor het vakgebied marketingcommunicatie en fungeert zowel tijdens de studie als daarna als grondig naslagwerk. In deze nieuwe editie heeft het onderwerp online marketingcommunicatie een belangrijke plaats gekregen. Bij deze uitgave zit de Campuz Creditcard met een persoonlijke toegangscode. Deze code geeft je toegang tot digitale ondersteuning op de website behorend bij het boek.

De Conversation Manager

Auteur: Steven van Belleghem

De voorbije jaren is het internet geëvolueerd van een statisch naar een sociaal platform. Die evolutie heeft een impact op de manier waarop consumenten communiceren en aankoopbeslissingen nemen. Jammer genoeg zijn de meeste adverteerders blijven stilstaan.

Aanbevolen literatuur

Communicatiekaart van Nederland

Auteur: Bakker, P.

Bovendien is er binnen het klassieke aanbod sprake van vernieuwing: de buurtbioscoop is vervangen door de multiplex, de computer is behalve tekstverwerker ook rekenmachine, sociaal medium (Facebook, Twitter, Hyves), filmstudio, jukebox en ontwikkelcentrale. Alsof dat nog niet genoeg is, geldt voor traditionele media als radio, tv en tijdschrift dat de keuze aanzienlijk groter is dan tien jaar geleden.

Prijsopbouw

Vakgebied: Marketingcommunicatie Niveau: Advanced

In onderstaand overzicht vind je een specificatie van de kosten van de opleiding Marketingcommunicatie-B (Online en Offline). De integrale opleidingsprijs bestaat uit opleidingskosten, verblijfskosten en examenkosten. De verplichte literatuur kun je zelf bestellen bij Managementboek.nl.

Moet je de opleiding zelf betalen?

SRM biedt in een beperkt aantal gevallen financiële support aan. Bekijk hier de voorwaarden
van SRM Loopbaan support.

Kosten

OnderdeelOmschrijvingPrijs
Opleidingskosten De opleidingskosten zijn exclusief btw. € 2.900,00
Verblijfskosten De verblijfskosten zijn kosten voor overnachting(en) en consumpties tijdens het Do It!-weekend in een Bilderberg of Regardz hotel. € 500,00
Schriftelijk examen
(SRM Examen)
Het schriftelijk examen wordt ontwikkeld en afgenomen door SRM. De kwaliteit van de examens van SRM wordt gewaarborgd door een onafhankelijke examencommissie en beroepsverenigingen als Logeion en de TMA. € 275,00
Mondeling examen
(SRM Examen)
Het mondeling examen wordt ontwikkeld en afgenomen door SRM. De kwaliteit van de examens van SRM wordt gewaarborgd door een onafhankelijke examencommissie en beroepsverenigingen als Logeion en de TMA. € 320,00
Integrale prijsDe integrale prijs is exclusief btw.
Let op: Onder de integrale prijs vallen niet de literatuurkosten.
€ 3.995,00

SRM Loopbaan support

Betaal je de opleiding zelf? Kijk dan eens wat SRM Loopbaan support voor je kan betekenen.Overige kosten

OnderdeelOmschrijvingPrijs
Verplichte literatuur De totaalprijs voor verplichte literatuur geeft een indicatie van de geschatte literatuurkosten. Je dient de literatuur zelf te bestellen. Instructies voor het bestellen van literatuur vind je onder het tabblad ‘Literatuur’. € 145,00
Aanbevolen literatuur Het is niet verplicht om aanbevolen literatuur aan te schaffen. Instructies voor het bestellen van literatuur vind je onder het tabblad ‘Literatuur’. € 38,00

Wat vonden zij van Marketingcommunicatie-B (Online en Offline)

Proefles Marketingcommunicatie-B (Online en Offline)

Tijdens de voorlichtingsavond Marketingcommunicatie-B op 27 september gaan we in op de invloed die de vele ontwikkelingen op online gebied van de afgelopen jaren hebben op het vakgebied marketingcommunicatie.

Je ontmoet ook potentiële mede-deelnemers, ontwikkelt een gevoel bij SRM en krijgt alle ruimte om vragen te stellen. We sluiten de avond af met een borrel.

1Meer informatie


 

Advies nodig?

Advies nodig bij het maken van je keus? Laat je naam en telefoonnummer achter en de programmamanager van de Marketingcommunicatie opleidingen en trainingen belt je persoonlijk op.

 
 
Sluit

Marketingcommunicatie-B (Online en Offline)

Vul onderstaande gegevens in om uitgebreide informatie (in PDF-formaat) te downloaden. De download start direct na het verzenden van de gegevens.

      Download
Sluit

Bedankt voor het downloaden

Je download start over enkele seconden. Twijfel je welke opleiding of training het best bij je past? Neem dan contact op met SRM via 020 - 512 65 00 of info@srm.nl.