Marketingcommunicatie-B (Online en Offline)

Marketingcommunicatie-B (Online en Offline)

We leven in een online tijdperk. Dat levert adverteerders tal van interessante nieuwe mogelijkheden op. Maar het maakt het vak er bepaald niet simpeler op, want de traditionele media hebben steeds minder impact. Adverteerders zoeken daarom naar nieuwe manieren om hun boodschap over te brengen. Daarbij draait het niet langer alleen om 'zenden naar de doelgroep' maar ook om 'communiceren met de doelgroep'. Communicatieprofessionals staan daarom voor een nieuwe uitdaging: het bedenken van campagnes waarbij de traditionele en de online media elkaar versterken.

Voor jou als marketingcommunicatieprofessional ligt er een mooie kans: marketingcommunicatieplannen maken die waarde creëren en campagnes maken die relevant, onderscheidend en geloofwaardig zijn voor de gekozen doelgroepen, gebruikmakend van de traditionele en de nieuwe interactieve media met als doel de marketingcommunicatiedoelstellingen te bereiken. Ook in dit online tijdperk blijft de basis van zo'n campagne een consistente marketingcommunicatiestrategie. De verschillende onderdelen van deze strategie vormen de blauwdruk van de opleiding Marketingcommunicatie-B en van het marketingcommunicatieplan dat je schrijft voor je eigen organisatie en voor een participerend adverteerder (Live case).

Voor wie bedoeld?

De opleiding Marketingcommunicatie-B is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met marketingcommunicatie, waaronder communicatieadviseurs, marketingcommunicatiemedewerkers, product- of brandmanagers, accountmanagers en projectcoördinatoren bij een reclame-, communicatieadvies- of mediabureau.

Jouw investering in tijd

Je hebt een interessante, maar drukke baan. Daarnaast heb je een druk sociaal leven en een aantal hobby's die ook de nodige tijd van je vragen. Wij zijn ons er van bewust dat het volgen van de opleiding Marketingcommunicatie-B een investering van je schaarse tijd vraagt. Daar hebben wij in dit programma rekening mee gehouden. Zo is het aantal bijeenkomsten zo beperkt mogelijk gehouden. Tevens zorgt de praktijkgerichtheid en de Do It!-weekenden ervoor dat het grootste deel van het leereffect tijdens de bijeenkomsten plaatsvindt. Als voorbereidingstijd moet je gedurende de opleiding aan drie uur per week denken.

Direct rendement, ook voor je organisatie

 • Je professionaliseert verder als online en offline marketingcommunicatiespecialist
 • Je leert hoe je gestructureerd tot een oplossing van een communicatievraagstuk kunt komen
 • Je ontwikkelt inzicht in het inzetten van traditionele en nieuwe media
 • Je krijgt inzicht in hoe traditionele en nieuwe media elkaar kunnen versterken
 • Je kunt een merkidentiteit vaststellen en een merkstrategie maken
 • Je leert hoe je een geïntegreerd marketingcommunicatieplan maakt
 • Je vertaalt concepten en modellen naar jouw eigen praktijk
 • Je verbetert je adviesvaardigheden
 • Je breidt in korte tijd je netwerk uit

Jouw collega-deelnemers

Jouw collega-deelnemers hebben een overeenkomstig denk- en ervaringsniveau en komen uit zeer uiteenlopende branches. Ze zijn onder andere werkzaam als communicatieadviseurs, marketing-, product-, of brandmanagers, accountmanagers, projectmanagers, mediamanagers en account directors bij onder andere bedrijven als Nuon, KPN, ING, Heineken, Nestlé, FHV BBDO, TBWA, PCM, Sanoma, Phillips, Achmea, Pon, Eneco, RVD, etc.

Programma

Vakgebied: Marketingcommunicatie Niveau: Advanced

De opleiding Marketingcommunicatie-B (Online en Offline) bestaat uit een Know It!- en een Do It!-gedeelte. In het Know It!-gedeelte staat het overdragen van kennis centraal. Op interactieve wijze bespreekt de vakdocent de laatste ontwikkelingen en koppelt zo praktijk aan theorie en literatuur. In het Do It!-gedeelte breng je het geleerde in praktijk. We starten met een Do It!-weekend (vrijdag en zaterdag) in een sfeervol Bilderberg hotel in de bosrijke omgeving van Arnhem. In dit eerste weekend worden de belangrijke onderdelen als aanvliegroute voor een goede Merkstrategie behandeld. De principes van het marketingmanagement proces enerzijds en de doelgroepen en koopgedrag anderzijds. Aan de hand van inspirerende sessies en cases verken je jouw talenten en leer je het proces van marketing naar marketingcommunicatie. Bekijk hieronder hoe de overige Know It!- en Do It!-modules over de opleiding Marketingcommunicatie-B (Online en Offline) zijn verdeeld.

Lesprogramma

1. Kick off!-weekend: Van marketing naar marketingcommunicatie In 5 dagdelen wordt er gewerkt aan inzicht in het marketingmanagementproces enerzijds en aan inzicht in consumentenbehoeften en hun keuze en aankoopproces anderzijds. Na dit weekend heb je hierin scherp inzicht en weet je wat je te doen staat.

Onderwerpen:
 • Rol van marketing en marketingcommunicatie binnen organisaties
 • Van marketingdoelstellingen en strategieën naar marketingcommunicatie
 • Marketing en marketingcommunicatie: analyse instrumenten en de rol van nieuwe en social media hierin
 • Doelgroepen en behoeften en hun keuze en aankoopproces als opstap voor segmentatie en merkidentiteit
 • Marktonderzoekinstrumenten
2. Merkbeleid 1: Merkidentiteit
 • Je krijgt inzicht in merken, het belang, de functies en de waarde van merken voor verschillende doelgroepen
 • Je krijgt inzicht in de elementen die een rol spelen bij het bepalen van de merkidentiteit en positionering, zoals merkbelofte, bewijsvoering en merkpersoonlijkheid
 • Je leert werken met merkidentiteitsmodellen
 • Je krijgt concrete handvatten om een merkidentiteit te beoordelen
3. Merkbeleid 2: Merkportfolio
 • Je kent de mogelijke merkportfoliostrategieën
 • Je krijgt criteria om brand- en line extensions te beoordelen vanuit merkperspectief
 • Je leert mogelijke merkontwikkelingsstrategieën
 • Je kent de bouwstenen van de merkarchitectuur
4. Marketingcomm.doelgroep, -vraagstuk en consumer insight
 • Je leert een goed communicatievraagstuk formuleren en typen communicatiebarrières te onderscheiden
 • Je leert wat insights zijn, welke rol die hebben om het communicatievraagstuk op te lossen, de vragen om insights te genereren en de criteria om insights te beoordelen
 • Je leert wat de verbanden zijn tussen het communicatievraagstuk en de marketingstrategie, consumentenbehoeften en de positionering/propositie
5. Marketingcommunicatiedoelstelling & -strategie
 • Je leert hoe je communicatie doelstellingen bepaalt
 • Je leert welke rol je budgetmethode hierin speelt
 • Je leert wat het verband is tussen je marketingcommunicatiedoelstelling en je marketingdoelstelling, doelgroepkeuze en communicatievraagstuk
 • Je weet hoe je vanuit de marketingcommunicatiedoelstelling een marketingcommunicatiestrategie ontwikkelt
6. Do It!-trainingsdag: Beoordeling creatieve concepten
7. Instrumenten en middelen: Owned media
 • Je leert de waarde, het belang en de functie van de begrippen owned, paid en earned media
 • Je leert de marketingcommunicatieinstrumenten en -middelen onderscheiden in owned, paid en earned media
 • Je leert alle instrumenten en middelen die onder owned media vallen
 • Je leert de diverse mogelijkheden van het marketingcommunicatieinstrument online marketingcommunicatie en leert die te onderscheiden naar owned, paid en earned media
 • Je leert de verschillende mogelijkheden om owned media te creëren waaronder platforms en communities
 • Je leert het nieuwe denkkader van Van Belleghem met een centrale rol voor conversaties (online) als hefboom voor een merk en adverteren als start voor het activeren van een merk
 • Je leert voor owned media een middel effectdoelstelling te formuleren
8. Instrumenten en middelen: Paid media
 • Je leert de waarde, het belang en de functie van paid media
 • Je leert de relatie tussen het marketingcommunicatieinstrument reclame en mediaplanning
 • Je leert de plaats van mediaplanning en mediaselectie in relatie tot paid media en het marketingcommunicatieplanningsproces
 • Je leert de mogelijke middelenkeuzes (mediumtypen) binnen paid media
 • Je leert de ontwikkelingen in het (paid) medialandschap
 • Je krijgt inzicht in de diverse mediabestedingen
 • Je kent de belangrijkste spelers op de markt van de media
 • Je leert voor het marketinginstrument reclame effectdoelstellingen te formuleren
9. Instrumenten en middelen: Paid media 2
 • Je leert de waarde, het belang en de functie van de marketingcommunicatieinstrumenten sponsoring, promoties, direct marketingcommunicatie, winkelcommunicatie en evenementen
 • Je leert de mogelijke middelenkeuzes die ieder van deze marketingcommunicatieinstrumenten binnen de paid media biedt
 • Je leert de mogelijke (deel)plannen voor deze marketingcommunicatieinstrumenten opstellen
 • Je leert voor alle marketingcommunicatieinstrumenten effectdoelstellingen te formuleren, in relatie tot de geformuleerde overall marketingcommunicatiedoelstellingen
10. Instrumenten en middelen: Earned media
 • Je leert hoe je earned media kan genereren
 • Je leert hoe je on- en offline conversaties, sociale netwerken, currencies (waarde-uitwisseling), virals en referral marketing kan toepassen
 • Je leert de waarde, het belang en de functie van het marketingcommunicatieinstrument PR & voorlichting in relatie tot earned media
 • Je leert wat er nodig is om Conversation Manager te worden
 • Je leert een Time & Event overzicht opstellen voor de marketingcommunicatiemix
 • Je leert hoe je voor earned media middel- en effectdoelstellingen moet formuleren
11. Facultatieve les B2B Kijk op de B2B-communicatie die aansluit bij de marketingstrategie en de trends in de B2B-communicatie.
12. Round-up en notitie
 • Doorlopen van het marketingcommunicatieplan
 • Zaken die nog niet duidelijk zijn worden behandeld
 • Duidelijkheid geven over het proces rondom het schrijven van de notitie (eerste opzet, mentorbegeleiding, etc.)
13. Do It!-trainingsdag: Adviesvaardigheden
 • Je leert een marketingcommunicatie adviesgesprek voeren
 • Je verbetert je gesprekstechnieken
 • Je leert je commmunicatiestijl verder te ontwikkelen
14. Do It!-weekend 2: Live-case
15. Examentraining Je weet hoe je jezelf het best kunt voorbereiden op het schriftelijk examen en ziet alle opgedane kennis van het Know It!-gedeelte in samenhang te zien.

Startdata en locaties

Vakgebied: Marketingcommunicatie Niveau: Advanced

Onderstaand overzicht bevat de startdata en locaties van de opleiding Marketingcommunicatie-B. Een overzicht van de data en locaties van alle individuele bijeenkomsten vind je in het voorlopig rooster in de uitgebreide informatie (PDF).

Startdatum Plaats Locatie Groep
10-11-2017 Utrecht Meeting Plaza Dinsdag
10-11-2017 Amsterdam SRM Vrijdag
10-11-2017 Utrecht Meeting Plaza Vrijdag
10-11-2017 Amsterdam SRM Dinsdag

Literatuur

Vakgebied: Marketingcommunicatie Niveau: Advanced

In onderstaand overzicht vind je de verplichte en aanbevolen literatuur voor de opleiding Marketingcommunicatie-B (Online en Offline). Je kunt de boeken los bestellen bij managementboek.nl via de linkjes in onderstaand overzicht, maar ook als compleet pakket via de speciale SRM Marketingcommunicatie-B boekenlijst op Managementboek.nl.

Verplichte literatuur

Brand Design, Merkindentiteit in woord en beeld

Auteur: Boer, R.

Succesvolle merken worden gekenmerkt door een helder merkinnerlijk, aantrekkelijk merkuiterlijk en activerend merkgedrag. Dit boek inspireert je om vanuit Brand Design na te denken over het vormen en vormgeven van merken. Met bondige theorie, nuttige modellen en veel voorbeelden uit de praktijk.

Marketingcommunicatiestrategie

Auteur: Floor, J.M.G., Van Raaij W.F., Bouwman M.Y.

Marketingcommunicatiestrategie is al jaren hét standaardwerk voor het vakgebied marketingcommunicatie en fungeert zowel tijdens de studie als daarna als grondig naslagwerk. In deze nieuwe editie heeft het onderwerp online marketingcommunicatie een belangrijke plaats gekregen. Bij deze uitgave zit de Campuz Creditcard met een persoonlijke toegangscode. Deze code geeft je toegang tot digitale ondersteuning op de website behorend bij het boek.

De Conversation Manager

Auteur: Steven van Belleghem

De voorbije jaren is het internet geëvolueerd van een statisch naar een sociaal platform. Die evolutie heeft een impact op de manier waarop consumenten communiceren en aankoopbeslissingen nemen. Jammer genoeg zijn de meeste adverteerders blijven stilstaan.

Aanbevolen literatuur

Communicatiekaart van Nederland

Auteur: Bakker, P.

Bovendien is er binnen het klassieke aanbod sprake van vernieuwing: de buurtbioscoop is vervangen door de multiplex, de computer is behalve tekstverwerker ook rekenmachine, sociaal medium (Facebook, Twitter, Hyves), filmstudio, jukebox en ontwikkelcentrale. Alsof dat nog niet genoeg is, geldt voor traditionele media als radio, tv en tijdschrift dat de keuze aanzienlijk groter is dan tien jaar geleden.

Prijsopbouw

Vakgebied: Marketingcommunicatie Niveau: Advanced

In onderstaand overzicht vind je een specificatie van de kosten van de opleiding Marketingcommunicatie-B (Online en Offline). De integrale opleidingsprijs bestaat uit opleidingskosten, verblijfskosten en examenkosten. De verplichte literatuur kun je zelf bestellen bij Managementboek.nl.

Kosten

OnderdeelOmschrijvingPrijs
Opleidingskosten De opleidingskosten zijn exclusief btw. € 2.900,00
Verblijfskosten De verblijfskosten zijn kosten voor overnachting(en) en consumpties tijdens het Do It!-weekend in een Bilderberg of Regardz hotel. € 500,00
Schriftelijk examen
(SRM Examen)
Het schriftelijk examen wordt ontwikkeld en afgenomen door SRM. De kwaliteit van de examens van SRM wordt gewaarborgd door een onafhankelijke examencommissie en beroepsverenigingen als Logeion en de TMA. € 275,00
Mondeling examen
(SRM Examen)
Het mondeling examen wordt ontwikkeld en afgenomen door SRM. De kwaliteit van de examens van SRM wordt gewaarborgd door een onafhankelijke examencommissie en beroepsverenigingen als Logeion en de TMA. € 320,00
Integrale prijsDe integrale prijs is exclusief btw.
Let op: Onder de integrale prijs vallen niet de literatuurkosten.
€ 3.995,00

Overige kosten

OnderdeelOmschrijvingPrijs
Verplichte literatuur De totaalprijs voor verplichte literatuur geeft een indicatie van de geschatte literatuurkosten. Je dient de literatuur zelf te bestellen. Instructies voor het bestellen van literatuur vind je onder het tabblad ‘Literatuur’. € 145,00
Aanbevolen literatuur Het is niet verplicht om aanbevolen literatuur aan te schaffen. Instructies voor het bestellen van literatuur vind je onder het tabblad ‘Literatuur’. € 38,00

Wat vonden zij van Marketingcommunicatie-B (Online en Offline)

Advies nodig?

Advies nodig bij het maken van je keus? Laat je naam en telefoonnummer achter en de programmamanager van de Marketingcommunicatie opleidingen en trainingen belt je persoonlijk op.

 
 
Sluit

Marketingcommunicatie-B (Online en Offline)

Vul onderstaande gegevens in om uitgebreide informatie (in PDF-formaat) te downloaden. De download start direct na het verzenden van de gegevens.

      Download
Sluit

Bedankt voor het downloaden

Je download start over enkele seconden. Twijfel je welke opleiding of training het best bij je past? Neem dan contact op met SRM via 020 - 512 65 00 of info@srm.nl.