05 apr 2017

Marketing Boekentips - April 2017

Marketing Boekentips - April 2017


Wat moet een marketeer lezen om bij te blijven? Welke literatuur biedt toegevoegde waarde en welk boek absoluut niet? Docenten, medewerkers en relaties van SRM doen een schifting en geven iedere maand leesadvies in het Tijdschrift voor Marketing (TvM).

In deze uitgave nemen recensenten Jeanine Dijkhuis, Eric van Arendonk en Max Kohnstamm de volgende boeken onder de loep: