SRM D Executive Master Communicatiemanager (BNP 5-6)

In 8 maanden naar de top in communicatie

Duur:

8 maanden

Niveau:

Vakopleiding C, D (Master)

Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Ben jij toe aan een leidende functie als communicatiemanager, chief communications officer (CCO) of communicatiedirecteur? Dan brengt deze opleiding op Masterniveau je naar de absolute top in het vak: het bestuursniveau in de organisatie waar jij als strategisch adviseur en manager deel uitmaakt van beleids- en besluitvorming. Tijdens deze praktijkgerichte opleiding werk je aan je verdere verdieping van jouw inzicht en kennis over de voortdurend veranderende rol van communicatie in organisaties en maatschappij. En je verstevigt jouw leiderschapscapaciteiten om als communicatiemanager succesvol van toegevoegde waarde te zijn voor alle niveaus, van bestuur en management tot de eigen communicatieafdeling. Je krijgt colleges en Masterclasses van in het communicatievak toonaangevende docenten die zelf op beleidsniveau acteren. En als extra een aantal gastcolleges van topmanagers die je meenemen in hun bestuurlijke inzichten en ervaringen. De Executive Master Communicatiemanager D doe je samen met een kleine, selecte groep collega’s uit diverse branches. Dat geeft veel ruimte voor interactie en intervisie. Het aantal plaatsen is beperkt, dus meld je snel aan.

Vrijstellingen

Deze opleiding geeft mogelijk vrijstelling in de Master in Marketingmanagement (MMM), Master of Business Administration (MBA), Master Management Cultuur en Verandering (MCC) of Master in Management & Innovation (MMI) van onze businesspartner NCOI. Wil je verder studeren in een van deze Masteropleidingen en voldoe je aan de toelatingsvoorwaarden? Dan kun je vrijstelling krijgen van de examencommissie voor een of meerdere onderdelen in de Masteropleiding. Zo houd je zicht op een verkort programma richting een volledige Mastergraad.

Wat ga je leren

 • Je onderscheidt je als dé expert op het vlak van strategische communicatie
 • Je verwerkt de impact van maatschappelijke trends op communicatiebeleid
 • Je verbindt je als boardroomadviseur aan bestuur, directie en MT
 • Je neemt deel aan besluit- en strategievorming op bestuursniveau
 • Je adviseert over de impact van besluiten op de reputatie van de organisatie
 • Je coacht bestuursleden, MT, toezichthouders en woordvoerders
 • Je bent eigenaar van stakeholder-, reputatie- en crisismanagement
 • Je beheerst stevig advies en leiderschap op alle niveaus in de organisatie
 • Je richt de communicatieafdeling in en managet het team

Voor wie

Wil je het Masterprogramma Communicatiemanager D met succes volgen, dan is het een vereiste dat je al ervaring hebt in strategische communicatie. Dat kan zijn voor een profit-, overheids- of non-profit-organisatie of bij een communicatieadviesbureau. Je functioneert al op het professionele niveau van senior communicatieadviseur C (BNP4). Jouw denkniveau is ten minste HBO of universitair.

Live businesscase

Tijdens de live businesscase werk je van vrijdag tot en met zaterdag op een toplocatie (inclusief diner, borrel en overnachting) in teamverband aan een reëel bestaand vraagstuk, voorgelegd door een aansprekende opdrachtgever. In een realistische praktijksimulatie haal je onder tijdsdruk het uiterste uit jezelf en je team. Aan het slot van de tweedaagse live businesscase presenteert jouw team jullie oplossing en aanpak aan de opdrachtgever. Eerdere deelnemers beoordelen de live businesscase als hoogtepunt in dit programma, met name de uitdaging, de spanning en het enorm hoge leerrendement.

Programma

Deze SRM Executive Master is geheel gericht op jouw ontwikkeling tot communicatiemanager, CCO of communicatiedirecteur. Het versterken van jouw communicatiespecialisme, leiderschapskwaliteiten en adviesvaardigheden op directieniveau staan centraal in het programma. Je verdiept en ververst jouw kennis van het voortdurend veranderende communicatievak in de complexiteit van de maatschappij. Je verwerft breed inzicht in de samenhang van organisatiestrategie, cultuur, structuur en de impact op jouw strategische communicatieportefeuille. Je leert beleidsvoorstellen beoordelen en je rol als communicatiemanager te pakken bij besluitvorming. Je neemt de beslissers mee in de consequenties van beleid op het managen van reputatie en de relatie met stakeholders. Je wordt vaardig in positiespel en onderhandelen. Samen met je medestudenten verken je ontwikkelingen en doe je inspiratie op door communicatie te bekijken vanuit verschillende gezichtspunten, van praktijk tot wetenschappelijk. Tijdens de opleiding vinden er tevens twee gastlessen plaats door ervaren professionals binnen het vakgebied, zoals topmanagers uit het bedrijfsleven.

Topexperts uit de praktijk

SRM selecteert docenten vanuit haar ijzeren filosofie dat het beste leereffect ontstaat in de mix van kennis en praktijk. Daarom krijg je uitsluitend colleges en Masterclasses van communicatie-experts die tegelijkertijd dagelijks opereren in uiteenlopende organisaties op het niveau van bestuur, beleid en communicatiewetenschap. Veel docenten van deze opleiding schrijven vakboeken en artikelen. Ze zijn didactisch sterk en weten je daardoor in de materie te trekken en uit te dagen, maar geven je ook persoonlijke aandacht en gaan in op jouw praktijk.

Deze opleiding is met kennis en inzicht op actueel communicatiemanagement samengesteld door onder anderen Erik-Jan Hopstaken, Cathelijne Jansen, Sirous Kavehercy, Michiel Krom, Elsbeth Postma en Karel Winkelaar. Zij verzorgen allen ook als docent colleges.

SRM opleidingen met resultaat

Al meer dan 60 jaar is SRM hét particuliere opleidingsinstituut voor beginnende en ervaren professionals in de communicatie, marketing, marketingcommunicatie en online marketing. De sterke succesformule van SRM is de combinatie van theorie met praktijk. In vrijwel elke organisatie werken wel professionals die het vak bij SRM leerden. Na een SRM-opleiding rapporteren oud-deelnemers een toename van 40% van hun vakkennis en kunde; 30% behaalt betere resultaten.

Klassikaal

Je volgt de bijeenkomsten uit dit programma klassikaal op een locatie naar keuze. Onze leslocaties zijn gevestigd door heel Nederland. Voor meer informatie over onze opleidingsvarianten, zie de pagina Opleidingsvarianten op onze website.

Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

Programma

De colleges worden afwisselend verzorgd door onder andere Erik-Jan Hopstaken, Cathelijne Janssen, Sirous Kavehercy, Michiel Krom, Elsbeth Postma, Karel Winkelaar en het Centrum voor Strategische Communicatie van Logeion.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Startdag: Kick-off naar Communicatiemanager

(1 dag, docent Karel Winkelaar)

 • Kennismaking medestudenten en docenten
 • Persoonlijke leerdoelen en ambities
 • Opbouw opleiding en samenhang lessen
 • Introductielessen docenten Communicatiemanager D
 • Communicatiemanager BNP 5/6: verkenning werkveld
 • Uitleg afronding opleiding: starten met eindopdracht
 • Gastles door topmanager uit organisatie of communicatie
 • Intervisie over onderwerp gastles

Organisatie, Bestuur en Communicatie

(2 dagen, docent Erik-Jan Hopstaken)

 • Organisatiekenmerken, levensfase, bestuursvormen
 • Maatschappelijke context van organisatie en communicatie
 • Ontwikkeling organisatiebeleid, strategie, visie, missie
 • Krachtenveld stakeholdermanagement
 • Praktijk: organisatiebesluitvorming en communicatiemanagement

Organiseren Communicatiefunctie

(1 dag, docent Elsbeth Postma)

 • Visie op communicatie in de organisatie, communicatiecultuur
 • Formele en informele communicatie, communicatieve organisatie
 • Communicatiefunctie in verschillende organisatietypen
 • Communicatiefunctie in jouw organisatie
 • Opties inrichting van communicatiefunctie
 • Praktijk: kies jouw afdelingsstructuur

Communicatie en Wetenschap

(1 dag, college door Centrum Strategische Communicatie)

 • Communicatie en psychologie, sociologie, filosofie, cultuur en ethiek
 • Gedragsbeïnvloeding
 • Relatie communicatie - taal - cognitie
 • Communicatieprocessen, theorie, concepten en modellen
 • Praktijk: case gedragsbeïnvloeding

Leiderschap

(1 dag + 1 avond, docenten Erik-Jan Hopstaken en Elsbeth Postma)

 • Leiderschaps- en coachingsstijlen
 • Managen en coachen van jouw communicatieteam
 • Omgaan met dialoog, motivatie, participatie, weerstand
 • Samenwerken met collega-managers in organisatie
 • Live: praktijkvoorbeelden door ervaren managers in communicatie

Medialogica

(1 dag)

 • Media- en informatierevolutie
 • Informatie-emancipatie: iedereen communiceert
 • Macht en onmacht media
 • Journalistiek, nepnieuws, hoax, deep fake, waarheidserosie
 • Agendasetting in politiek en maatschappelijk krachtenveld
 • Community’s en bubbels, emotie en polarisatie (iedereen een mening)
 • De nieuwe informatieconsument 2.0
 • Praktijk: dilemma’s voor communicatie: hoax, fake news, privacy

Communicatiemanagement in de Praktijk

(1 dag, docent Michiel Krom)

 • Managen van imago, reputatie, positie, alignment
 • Relatie met media
 • Issue- en crisismanagement
 • Coachen van directie, bestuurders, MT, woordvoering
 • Praktijk: strategische mediatraining

Business Intelligence en Big Data voor Communicatie

(2 dagen, docent Sirous Kavehercy)

 • Ontwikkelingen in data-informatie, media en mediagebruik
 • Data-informatie: data-mining, big data, AI, algoritmen, security
 • Informatie verwerven, analyseren en toepassen
 • Invloed social media, platforms, community’s, influencers
 • Praktijk: toepassing binnen communicatie

Communicatiemanagement en Accountability

(2 dagen, docent Cathelijne Janssen)

 • De toegevoegde waarde van communicatie voor de organisatie
 • Cyclus; verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen
 • Communicatie met effect: richten - inrichten - verrichten
 • Communicatie-onderzoek en -analyse, kwaliteitsmeting
 • Praktijk: implementatie en werkwijze

Communicatiemanager als Bestuursadviseur

(2 dagen, docent Karel Winkelaar)

 • Adviesvaardigheid communicatiemanager in de boardroom
 • Communicatiemanager als vertrouwenspersoon
 • Eigenaarschap, omgevingsmanagement, governance, MVO
 • Agendasetting, signaleren en duiden van in-en externe ontwikkelingen
 • Effectief invloed uitoefenen op organisatiebeleid
 • Rapporteren aan directie, bestuur, toezichthouders
 • Praktijk: managen van verwachtingen, adviestraining

Live Businesscaseweekend

(Vrijdagochtend tot en met zaterdagmiddag, met overnachting op locatie)

 • Strategische communicatiecase op beleidsniveau
 • Opdrachtgever op directieniveau uit praktijk
 • Leiderschap en samenwerking
 • Deelnemers geven advies aan opdrachtgever
 • Intervisie, evaluatie

Extra: gastcolleges

(Halve dagen gedurende de opleiding)

 • Gastcollege bij start opleiding
 • Extra gastcollege over actueel issue

Integrale eindopdracht

(3 bijeenkomsten: 1 bij startbijeenkomst, 2 bijeenkomsten van 3 uur gespreid over de opleiding)

 • Voorbereiding en begeleiding bij integrale eindopdracht als afronding van de opleiding SRM D Executive Master Communicatiemanager BNP 5-6
  • Schrijven van een essay
  • Mondeling examen

Examen en diploma

Het examen bestaat uit twee delen: een integrale eindopdracht en een mondeling examen. Slaag je voor beide onderdelen, dan ontvang je het officiële SRM-diploma ‘SRM D Executive Master Communicatiemanager (BNP 5-6)’. Dit is toonaangevend in de communicatiebranche en hoog gewaardeerd door bestuurders. Het is vergelijkbaar met het Logeion Beroepsniveauprofiel (BNP) 5 (NLQF 7).

Planning
Planning
Planning
Planning
Planning

Opleidingsvarianten

De SRM-opleiding Communicatiemanager D is een dagopleiding en duurt 8 maanden. Het programma omvat 15 lesdagen van 09.30 uur tot 16.30 uur, 1 avondbijeenkomst en 3 bijeenkomsten van 3 uur voor de begeleiding rondom de eindopdracht. De live businesscase duurt 2 dagen: van vrijdag 09.30 uur tot zaterdag 16.30 uur, inclusief overnachting op locatie.

 
Investering
Investering
Investering
Investering
Investering

Kosten dag variant, bij betaling in 1 termijn

Lesgeld
€ 7.909,-
Studiemateriaal
€ 410,-
Examenkosten
€ 275,-
Eindopdracht
€ 210,-
Arrangementen (Food & Beverage)
€ 462,50
Locatiekosten
€ 545,75
Reprorechten
€ 15,-
Totaalprijs (exclusief BTW)
€ 9.827,25
Wil jij een kostenoverzicht in jouw mailbox ontvangen?
Kostenoverzicht aanvragen

Arrangementen
Volg je bij ons een opleiding of training? Dan zorgen wij voor eten en drinken. We hebben dagarrangementen voor de dagopleidingen, bestaande uit onbeperkt koffie, thee, ijswater en een uitgebreide lunch. Voor dit arrangement betaal je € 25,- (excl. btw) per keer. Voor de avondopleidingen betaal je € 5,50 (excl. btw) per keer. Hiervoor krijg je onbeperkt koffie en thee. In sommige gevallen worden er naast arrangementskosten ook kosten voor zaalhuur in rekening gebracht. De zaalhuur bedraagt € 29,50 (excl. btw) per dag en in de avond € 10,- (excl. btw) per keer. Wil je weten of wij een arrangement regelen en er apart locatiekosten in rekening gebracht worden? Kijk dan bij de kostenoverzichten van de betreffende opleiding of training.
 
Reprorechten en hand-outs
Voor een beperkt aantal opleidingen worden er kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening gebracht. Het betreft hier een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw).

Verlaag je studiekosten
Betaal je je opleiding zelf? Voor veel van onze opleidingen kun je gebruikmaken van interessante financiële voordelen.

Fiscaal voordeel
Je kunt gebruikmaken van de regeling ‘Aftrek studiekosten’, waarmee je tot zo’n 50 procent van je gemaakte studiekosten terugkrijgt van de Belastingdienst. Jaarlijks kun je maximaal € 15.000,- aftrekken van je inkomstenbelasting voor de studiekosten van jou en je fiscale partner. Wil je meer weten over deze regeling en aan de hand van een rekenvoorbeeld zien hoeveel voordeel jou dit oplevert? Op onze pagina over belastingvoordeel lees je er alles over.

Mogelijkheden vanuit je werkgever
Veel werkgevers willen graag investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers en beschikken over een jaarlijks opleidingsbudget om opleidingen voor werknemers te bekostigen. Daarnaast kan de organisatie de gemaakte opleidingskosten mogelijk volledig aftrekken van de inkomstenbelasting en gebruikmaken van andere fiscale regelingen. Heeft jouw organisatie een opleidingsbudget waar je gebruik van kunt maken? Vraag het na bij de HR-afdeling of je leidinggevende, want dit kan veel voordeel opleveren.

Btw
Kies je voor wettelijk erkend onderwijs, HBO Bachelor of volledige Master, dan zijn deze opleidingen altijd vrijgesteld van btw. De overige opleidingen en trainingen zijn belast met 21% btw. Het lesgeld/trainingsgeld is voor particulieren vrijgesteld van btw.  
 
Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief btw prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaal je de opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%
 
Studie- en trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 9% btw ongeacht of de betalende partij particulier of zakelijk is.
 
Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen.

Ervaringen
Ervaringen
Ervaringen
Ervaringen
Ervaringen

SRM D Executive Master Communicatiemanager (BNP 5-6)

Niveau:

Vakopleiding C, D (Master)

Duur:

8 maanden

Variant:

Dag

Prijs:

€ 9.827,25

SRM D Executive Master Communicatiemanager (BNP 5-6)

Ervaringen en beoordelingen van onze studenten

Lees hier hoe onze studenten de opleidingen van SRM ervaren en beoordelen.

Opleidingsadvies


Benieuwd welke opleiding of training het beste aansluit op jouw persoonlijke ambities, werkervaring en studievoorkeuren? Of nieuwsgierig naar wat SRM kan bijdragen aan jouw verdere carrière? Neem dan vrijblijvend telefonisch contact op met onze deskundige opleidingsadviseurs of via een persoonlijk bericht. Je kunt hen bereiken op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur.
Benieuwd welke opleiding of training het beste aansluit op jouw persoonlijke ambities, werkervaring en studievoorkeuren? Of nieuwsgierig naar wat SRM kan bijdragen aan jouw verdere carrière? Neem dan vrijblijvend contact op met onze deskundige opleidingsadviseurs via het onderstaande telefoonnummer of via een persoonlijk bericht. Je kunt hen bereiken op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur.