De opleiding

Projectmanagement staat of valt bij professionele communicatie. De cijfers liegen er niet om: bij het mislukken van een project wordt dit voor 70% toegeschreven aan slechte communicatie. Uit onderzoek blijkt dat zowel project als programmamanagers zelf aangeven dat goede communicatie van doorslaggevend belang is voor succes. Daarnaast geven zij aan dat zij daar zelf, met of zonder communicatieprofessional, niet voldoende in slagen. Dit heeft consequenties voor het resultaat in termen van kwaliteit, planning en budget.

Communicatie binnen een project vraagt meer dan alleen een goed plan en gedegen uitvoering. Het vraagt aandacht voor inzicht in het doel van elk project, het te bereiken eindproduct, de belangen van stakeholders, de interpersoonlijke communicatie in het projectteam en het kunnen bewaken van het resultaat aan de hand van harde en zachte criteria. Een professionele communicatiedeskundige rekent het analyseren en bewerken van krachtvelden, het coachen en adviseren van (project)partners, naast het ontwikkelen van communicatiestrategieën en het kiezen van communicatieboodschappen, steeds meer tot zijn vak.

N.B. In verband met de leesbaarheid kan waar in de tekst project genoemd wordt, ook programma gelezen worden.

In deze masterclass leren communicatieprofessionals en projectmanagers de wereld van de opdrachtgever en projectmanager in hoofdlijnen heel goed kennen. Dit is noodzakelijk om uit te groeien tot een stevige sparringpartner voor de opdrachtgever en projectmanager. De communicatieverantwoordelijkheid kan op deze manier worden uitgebouwd naar:

 • Het formuleren van boodschappen die antwoord geven op de inzichten en belangen van verschillende partners en partijen, in relatie tot het gewenste resultaat van het project
 • Monitoren van verschillende belangen en het adviseren over communicatie
 • Interventies voor interne en externe communicatie
 • Mede vormgeven van de (interne) communicatie, werkvormen en interacties met verschillende doelgroepen

Vanzelfsprekend is hierbij ook aandacht voor accountability van communicatie in projecten: doen we de juiste dingen en doen we ze goed? Hoe dragen we met communicatie bij aan de kritische succesfactoren voor projecten en hoe laten we dat zien?

Voor wie bedoeld?

De Masterclass Projectmanagement en communicatie is ontwikkeld voor communicatiedeskundigen en projectmanagers die werkzaam zijn bij de overheid en in het bedrijfsleven. Zij hebben de verantwoordelijkheid voor de communicatie in (complexe) projecten, willen beter inzicht krijgen in het doel van het project en op basis hiervan een effectieve en zichtbare bijdrage kunnen leveren in hun adviesfunctie richting belangrijke stakeholders. Ze willen kennis maken met technieken uit het projectmanagementveld die hen in staat stellen goed gefundeerd communicatie-interventies te verantwoorden en willen leren hoe ze door hun opdrachtgever als onmisbare schakel in het projectsucces gezien worden.

Direct rendement voor jou en je organisatie

Je:

 • leert de taal spreken van de opdrachtgever
 • leert om in samenspraak met de projectleden een visie te ontwikkelen
 • leert om de omgeving en de stakeholders van het programma in kaart te brengen
 • leert de voordelen te beschrijven en voor wie welk voordeel van belang is
 • leert om mee te denken met het inrichten van de organisatie van het programma/project
 • leert de verschillende veranderfasen kennen
 • schrijft op basis van de geleerde analysetechnieken een communicatiestrategie en (deel)communicatieplannen
 • leert sturing te geven aan het stakeholders- en engagementmanagement
 • leert met verschillende werkvormen te werken en maak kennis met methodieken als Agile, Scrum, Lean en Six Sigma
 • leert je adviesvaardigheden af te stemmen op de persoon en zijn of haar belangen in en buiten het programma/project
 • wordt deskundiger op het gebied van projectmanagement en bent daarmee een stevige sparringpartner voor opdrachtgever

Jouw collega-deelnemers

Jouw collega-deelnemers hebben een vergelijkbaar denk- en ervaringsniveau en komen uit verschillende branches. Het delen van elkaars ervaringen, overwegingen, dilemma’s en kansen levert daarom extra kennis en inzicht op. Verschillende eigen projecten worden besproken met andere deelnemers, om zo de kennis over het vakgebied en de werkende communicatiestrategieën te vergroten.

Programma

De Masterclass Projectmanagement en communicatie bestaat uit een Know It!- en een Do It!-gedeelte. In het Know It!-gedeelte staat het overdragen van kennis centraal. Op interactieve wijze bespreekt de vakdocent de laatste ontwikkelingen en koppelt zo praktijk aan theorie en literatuur. In het Do It!-gedeelte breng je het geleerde in praktijk. Actuele cases en praktijksimulaties staan garant voor een actief en effectief leerproces.

1. Visie en vertrouwen

 • Theorieën over en verschillen tussen programma's en projecten
 • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het programma- en/of projectteam
 • Rol van de communicatieprofessional tijdens de voorbereiding, de uitvoering en de afronding
 • Projectmanagement methodieken met de nadruk op Agile en Scrum gekoppeld aan de theorie 'de Reflectieve Communicatie Scrum'™. van Betteke van Ruler
 • Formuleren van eisen, doelen en scope op basis van een visiedocument en een profiel van de businesscase-resultaten (een beschrijving van de opbrengsten van het resultaat van de projecten voor de verschillende belangengroepen en omgeving). Bovendien geeft dit de communicatieprofessional inzicht in zijn of haar taken, waardoor de bijdrage van communicatie direct zichtbaar en meetbaar wordt


2. Accountabele communicatie

  Accountabele communicatie aan de hand van projectmanagementtools.
 • Positioneren van de communicatieprofessional en haar of zijn toegevoegde waarde. Hoe een goede start te maken om te zorgen voor het juiste commitment
 • Stakeholdersmanagement en het maken van een krachtenveldanalyse
 • Communicatiestrategieën en communicatieboodschappen op basis van de stakeholdersanalyse en keuze van communicatiedoelgroepen
 • Risicomanagement en je adviesrol


3. Tweedaagse: De rol van adviseur
Tweedaagse: De rol van adviseur, aanpak, uitvoering en communicatie-interventies Tijdens de tweedaagse wordt gewerkt aan een case waarbij de aandacht naast de inhoud komt te liggen op het coachen en begeleiden van elkaar. Aan de hand van verschillende werkvormen worden de mogelijkheden voor uitwisselen van informatie, het ontwikkelen van visie en het nemen van besluiten geoefend. De eigen praktijksituatie staat centraal bij het oefenen van de adviesvaardigheden. Aan de hand van een online vragenlijst ontvangen alle deelnemers een eigen breinprofiel. De breinprofielen van de verschillende type programmamanagers en projectmanagers en hun (voorkeurs)aanpak, vormen een onderdeel van de masterclass.


 

Startdata & Locaties

Onderstaand overzicht bevat de startdata en locaties van de Masterclass Projectmanagement en communicatie. Een overzicht van de data en locaties van alle individuele bijeenkomsten vind je in het voorlopig rooster in de Uitgebreide informatie (PDF).

27-05-2019

Utrecht/Veluwe

Meeting Plaza/Bilderberg
Maandaggroep

 

 

Literatuur

 

Prijzen

In onderstaand overzicht vind je een specificatie van de kosten van de Masterclass Projectmanagement en communicatie. De opleidingsprijs bestaat uit opleidingskosten en verblijfskosten. Let op: de opleidingsprijs is btw-vrij.

Kosten

Opleidingskosten € 2.495,00
Verblijfskosten € 250,00
Opleidingsprijs € 2.745,00

 

Schrijf je direct in of reserveer alvast een plek

Gerelateerde opleidingen

Masterclass Interne communicatie
Voor wie geïnspireerd werk wil maken van interne communicatie en de organisatie hierbij wil betrekken.
Duur: 4 maanden
Prijs: € 4.175,-
Senior Communicatieadviseur - BNP niveau 4 (C)
Leer functioneren op het niveau dat van hedendaagse Senior Communicatieadviseurs wordt verwacht.
Duur: 7 maanden
Prijs: € 5.790,-
Overheidscommunicatie - BNP niveau 4 (C)
Voor communicatieadviseurs bij de overheid die beter op strategisch niveau willen functioneren.
Duur: 7 maanden
Prijs: € 5.790,-sluiten Sluiten

Inloggen

Je bent ingelogd

Via onderstaande knop ga je direct naar de SRM inlogomgeving.


Uitloggen?

» Uitloggen? Klik hier