De opleiding

Zoek je naar een inspirerende manier om te groeien en je verder te ontwikkelen als overheids-communicatiemedewerker? Dan ben je toe aan de SRM-opleiding Overheidscommunicatie - BNP niveau 3 (B). Met deze opleiding tot overheidscommunicatiemedewerker verstevig je het fundament onder jouw dagelijkse praktijk en geef je een impuls aan jouw professionele groei. Deze opleiding is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in het communicatievak en behoefte hebben aan theoretische onderbouwing en meer praktische vaardigheden.

Direct rendement, ook voor de communicatieafdeling van jouw organisatie

Je:

  • krijgt een goed inzicht in het werkveld van communicatie en je doet kennis op van de belangrijkste onderdelen van het vakgebied
  • wordt beter in praktische vaardigheden als het presenteren, het schrijven van teksten en het begeleiden van communicatietrajecten
  • leert door het schrijven van een communicatieplan samenhang aan te brengen tussen alle componenten van communicatie
  • kunt activiteiten uitvoeren die uit het communicatieplan voortvloeien
  • wordt beter in jouw vak en ontvangt een diploma dat hoog staat aangeschreven

De weg naar het diploma: communicatieprofessionals geven les

Je krijgt les van ervaren praktijkprofessionals (senioradviseurs, bureaudirecteuren, communicatiemanagers). Dit zorgt voor een directe koppeling naar jouw praktijk en hoge slagingspercentages. Daarnaast krijg je persoonlijke aandacht van een coach tijdens een aantal mentorbijeenkomsten.

Studietijd

Wij zijn ons ervan bewust dat het volgen van deze opleiding een behoorlijke investering van jouw schaarse tijd vraagt. Daar hebben we het programma zoveel mogelijk op afgestemd. Zo is het aantal bijeenkomsten zo beperkt mogelijk gehouden. Tevens zorgt de praktijkgerichtheid ervoor dat het grootste deel van het leereffect tijdens de bijeenkomsten plaatsvindt. Daarnaast levert de opleiding je voldoende inspiratie en energie op om binnen jouw werk nieuwe zaken op te kunnen pakken.

 
 

Programma

De opleiding Overheidscommunicatie - BNP niveau 3 (B) bestaat uit een Know It!- en een Do It!-gedeelte. In het Know It!-gedeelte staat het verkrijgen van kennis en inzicht centraal. Onze docenten verhelderen de theorie en brengen die tot leven aan de hand van praktijkvoorbeelden. Verder werk je in teamverband aan realistische cases. Je wordt daarbij uitgedaagd het verband te leggen met je eigen werkpraktijk. Het Know It!-gedeelte wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Het Do It!-gedeelte is gebaseerd op onze visie dat jij alle kennis en inzichten die je hebt opgedaan tijdens het Know It!-gedeelte, in je eigen werksituatie moet kunnen toepassen. Om tijdens het Do It!-gedeelte goed te kunnen functioneren, wordt van jouw verwacht dat je niet alleen over vakinhoudelijke kennis beschikt, maar ook over voldoende vaardigheid in de persoonlijke omgang met anderen. Bekijk hieronder een uitgebreide beschrijving van het programma van de opleiding Overheidscommunicatie - BNP niveau 3 (B).

1. Communicatieleer/Werkveld communicatie
• Je krijgt inzicht in de opzet van de opleiding en de functie van communicatiemedewerker. • Je leert wat een begrip als geïntegreerde communicatie betekent voor jouw organisatie. • Je maakt kennis met de taken en rollen van concerncommunicatie, interne communicatie en marketingcommunicatie. Vanzelfsprekend leer je deze toe te passen op jouw werksituatie.


2. Verkenning digitale landschap en monitoring online
Het digitale landschap van je eigen organisatie: wat is dat eigenlijk? Tijdens deze module verken je niet alleen het digitale landschap waarbinnen je zelf opereert, je leert hoe je dit landschap kunt verbreden, monitoren en analyseren. Theorie vermengt met handige tools, tips en tricks. En natuurlijk komen SEO, SEA, enz. ook aan bod.


3. De organisatie in al haar facetten
Communicatie is het meest effectief als het een bijdrage levert aan het realiseren van de organisatiedoelen. In deze bijeenkomst krijg je inzicht in hoe je een organisatie vanuit de missie, visie en strategie analyseert en wat dat betekent voor de positionering, identiteit, imago en communicatie. Je leert de verschillende organisatietypen, de onderdelen van een organisatie en de cultuuraspecten herkennen.


4. Het effect van communicatiemiddelen
Contact krijgen met doelgroepen die te maken hebben met een explosief groeiende hoeveelheid informatie blijft een uitdaging. De tijd en aandacht voor het consumeren van communicatiemiddelen is beperkt. Tijdens deze bijeenkomst krijg je inzicht in de (psychologische) effecten op doelgroepen en daarmee de doelmatige inzetbaarheid van verschillende middelen.


5. Planmatig communiceren: het communicatieplan in beweging
In deze bijeenkomst staat het communicatieplan centraal. Je krijgt antwoord op de vragen: • Wat staat er in een communicatieplan? • Wat is het verschil tussen een organisatievraagstuk en een communicatievraagstuk? • Hoe omschrijf je een doelgroep? • Welke strategieën kun je inzetten? • Welke middelen zijn effectief om de communicatiedoelstellingen te halen? • Hoe plan, budgetteer en evalueer ik mijn plannen?


6. Doelgroepgericht schrijven 1
Schrijven voor in- en externe doelgroepen staat in deze bijeenkomst centraal. Jouw tekst afstemmen op de doelgroep is bij het schrijven altijd het uitgangspunt. In de redactiebijeenkomsten krijg je handvatten om diverse soorten informatieve en overtuigende teksten te schrijven en te beoordelen, zoals persberichten, brieven en beeldschermteksten.


7. Do It! Gespreks- en interviewtechnieken
Welke informatie heb je nodig om het communicatievraagstuk te kunnen analyseren en op te lossen? Dat is de rode draad van deze bijeenkomst waarbij je uitgebreid gaat oefenen. Je leert aandachtig te luisteren, de juiste vragen te stellen, samen te vatten en door te vragen om tot de kern van het vraagstuk te komen.


8. Interne communicatie
Je krijgt inzicht in de toegevoegde waarde van interne communicatie en in welke relatie die staat tot veranderingsprocessen. Je doet kennis op van de middelen die bij interne communicatie kunnen worden ingezet en welke effecten deze hebben op interne doelgroepen.


9. Het communicatieplan in praktijk
Hoe komt het communicatieplan tot stand? Wat is nodig in de verschillende fasen van het plan? In deze bijeenkomst komen de theorie en de praktijk samen en krijgt het eigen communicatieplan meer vorm.


10. Visuele communicatie (incl. infographics en motion graphics)
Beeld wordt steeds belangrijker, maar waarom eigenlijk? Na de module begrijp je waarom onze hersenen smachten naar beeld. En weet je ook hoe je welk beeld wanneer moet inzetten. Tevens leer je hoe je een script moet schrijven en waarom dat zo van belang is. Beeld wordt de nieuwe werkelijkheid na deze training.


11. Doelgroepgericht schrijven 2
Deze les is een vervolg op les 6. Tijdens deze bijeenkomst krijg je een schrijfopdracht voor interne doelgroepen.


12. Communicatie-onderzoek
Je leert welke verschillende onderzoeksmethoden er zijn en hoe je een onderzoeksplan opstelt en beoordeelt. Bovendien leer je de functie van onderzoek bij het opstellen en uitvoeren van een communicatieplan.


13. Het evenement als communicatieinstrument
Tijdens deze bijeenkomst krijg je inzicht in de wereld van evenementen, congressen, muziek, film, games, media en sport en hoe je deze kunt inzetten als communicatie-instrument. Je leert de (on)mogelijkheden en de randvoorwaarden kennen.


14. De media als intermediair
Tijdens deze bijeenkomst leer je de verschillende media kennen en selecteren. Je krijgt inzicht in hoe journalisten en redacteuren werken en op welke wijze je jouw boodschap effectief via de media kunt uitzetten.


15. Interactieve communicatiemiddelen
Je krijgt inzicht in de talloze mogelijkheden van internet. Facebook, Twitter, weblogs en andere interactieve concepten passeren de revue. Welke zijn succesvol en waarom? Wat zijn de onderdelen van een geslaagd internetproject? We kijken naar de laatste online ontwikkelingen en de manier waarop je deze kunt inzetten binnen jouw organisatie.


16. Concept en creativiteit
Originaliteit verhoogt de aandacht van de boodschap. Tijdens deze bijeenkomst wordt jouw creativiteit geprikkeld en krijg je inzicht in het formuleren van het doel en de criteria voor een concept of campagne.


17. Websites en social media: de dialoog aangaan, deel 1
De dialoog aangaan: het lijken wel twee magische woorden. Maar is dat ook zo? En hoe doe je dat? Je eigen organisatie en communicatie wordt onder de loep gelegd tijdens deze module. Gezamenlijk gaan we op zoek naar de verbeterpunten. En natuurlijk hoe je die samen met je collega’s op kunt pakken.


18. Huisstijlmanagement, briefings opstellen en proeven beoordelen
Je weet welke taken en verantwoordelijkheden je hebt bij het invoeren, aanpassen en bewaken van de huisstijl. Je leert het huisstijlstappenplan gebruiken, krijgt inzicht in het opstellen van een briefing voor uiteenlopende opdrachten met betrekking tot vormgeving en productie.


19. De dialoog aangaan deel 2: er is nog veel meer namelijk influencer marketing
De dialoog aangaan: deel 2 er is nog veel meer namelijk influencer marketing. Maar als non-profit organisatie hoef ik geen product te verkopen; is dat ook zo? Je eigen organisatie en de mogelijkheden van influencer marketing worden tijdens deze module tegen het licht gehouden. Gezamenlijk gaan we op zoek naar de mogelijkheden. En natuurlijk hoe je die samen met je collega’s op kunt pakken.


20. Do It! Weekend
De 'live case' is een reëel en actueel communicatievraagstuk dat wordt ingeleid door een vertegenwoordiger van de organisatie waar het communicatievraagstuk speelt. Van jou wordt verwacht dat je de communicatiebriefing op professioneel niveau kunt afronden. Vervolgens werk je samen met de andere deelnemers aan een communicatieplan en andere opdrachten. Je presenteert gedurende het weekend regelmatig jouw tussenoplossing. Aan het eind van dit weekend presenteren de deelnemers de resultaten aan de opdrachtgever.


21. Examentraining
Tijdens de afsluitende les oefen je met eerdere schriftelijke examens uit de trainingsbundel die je van SRM ontvangt. Alle kennis die je tijdens het Know It! deel hebt opgedaan, breng je dan in de praktijk. Natuurlijk kun je volop vragen stellen aan de docent zodat je aan het einde van de les het examen vol vertrouwen tegemoet kan zien.


 

Startdata & Locaties

Onderstaand overzicht bevat de startdata en locaties van de opleiding Overheidscommunicatie - BNP niveau 3 (B). Een overzicht van de data en locaties van alle individuele bijeenkomsten vind je in het voorlopig rooster in de Uitgebreide informatie (PDF).

 

Literatuur

 

Prijzen

In onderstaand overzicht vind je een specificatie van de kosten van de opleiding Overheidscommunicatie - BNP niveau 3 (B). De opleidingsprijs bestaat uit: opleidingskosten, verblijfskostenen en examenkosten. Let op: de opleidingsprijs is btw-vrij. De overige kosten zijn externe kosten die je niet bij SRM maakt. De verplichte literatuur kun je zelf bestellen bij Managementboek.nl.

Kosten

Opleidingskosten € 4.070,00
Verblijfskosten € 250,00
Schriftelijk examen
(SRM Examen)
€ 275,00
Opleidingsprijs € 4.595,00

Overige kosten

Verplichte literatuur € 240,00
Aanbevolen literatuur € 70,00

 

Schrijf je direct in of reserveer alvast een plek

Gerelateerde opleidingen

Communicatiemedewerker/ Junior adviseur - BNP niveau 3 (B)
Groei door. Schrijf een communicatieplan en breng samenhang aan tussen alle componenten van communicatie
Duur: 7 maanden
Prijs: € 4.595,-
Effectief & creatief schrijven voor comm.specialisten (Adv.)
Voor communicatieprofessionals die regelmatig schrijven en graag hun schrijfvaardigheid willen vergroten.
Duur: 3 dagen
Prijs: € 1.395,-
Online PR & Social Media
Leer hoe je social media gericht kunt inzetten zodat ze bijdragen aan organisatiedoelstellingen.
Duur: 4 dagen
Prijs: € 1.895,-sluiten Sluiten

Inloggen

Je bent ingelogd

Via onderstaande knop ga je direct naar de SRM inlogomgeving.


Uitloggen?

» Uitloggen? Klik hier