Je bent hier: Home  / Examens

Inhoudsopgave


Examens

De meeste opleidingen op het niveau Take Off, Advanced en Professional leiden op voor een vakerkend diploma. Dit kan zijn: een eigen SRM-examen, waarbij de kwaliteit van examens en opleidingen wordt gewaarborgd door een onafhankelijke examencommissie en beroepsverenigingen zoals het IAA, maar ook een extern marketingexamen van bijvoorbeeld NIMA.

De slagingspercentages van SRM-deelnemers zijn, voor zowel de eigen SRM-examens als externe examens, al jaren bijzonder hoog en ruim boven het landelijke gemiddelde. De overige opleidingen en trainingen op Take off-niveau, de specials en de multidisciplinaire opleidingen staan volledig onder verantwoordelijkheid van SRM.


Examen op de laptop

Op de werkvloer werken we tegenwoordig bijna allemaal op de computer. Waarom dan een examen op papier afnemen? In deze gedachtegang kan SRM zich volledig vinden. SRM biedt haar deelnemers dan ook de keuze tussen de laptop en het 'ouderwetse' pen en papier en zodoende wordt maar liefst 95% van de examens bij SRM tegenwoordig op de laptop afgenomen. Tijdens de examens is altijd ICT-ondersteuning aanwezig.


Inschrijven voor een examen

Inschrijven voor een examen kan in de SRM inlogomgeving. Zodra de inschrijving voor een examen is geopend krijg je hier automatisch bericht van. SRM neemt zelf het NIMA C theorie examen af, inschrijven voor de overige NIMA-examens kan via de website van NIMA. Een overzicht van examendata van alle geplande examens vind je hieronder.


Examendata

In onderstaand overzicht vind je examendata van alle geplande examens:


Marketing

NIMA C

NIMA C theorie Schriftelijk en Mondeling
Schriftelijk examen: 27-05-2019 van 10:00 tot 13:00
Uiterste inschrijfdatum examen: 01-04-2019
Mondeling examen: 09-09-2019
Uiterste inschrijfdatum examen: 01-08-2019
Uiterste inleverdatum Notitie: 01-08-2019

 


Sales


Communicatie

Communicatiemedewerker/ Junior adviseur - BNP niveau 3 (B)

Schriftelijk examen: 12-04-2019 van 10:00 tot 13:00
Uiterste inschrijfdatum examen: 15-03-2019
Uiterste inschrijfdatum examen: 15-03-2019
Uiterste inleverdatum Communicatieplan: 15-04-2019

 

Senior Communicatieadviseur - BNP niveau 4 (C)

Mondeling examen: Van 13-05-2019 tot 17-05-2019
Uiterste inschrijfdatum examen: 15-03-2019
Uiterste inleverdatum Notitie: 16-04-2019
Schriftelijk examen: 12-04-2019 van 10:00 tot 13:00
Uiterste inschrijfdatum examen: 15-03-2019

 

Communicatiestrateeg (excelleren op het hoogste niveau)

Mondeling examen: 16-05-2019
Uiterste inschrijfdatum examen: 29-04-2019
Uiterste inleverdatum Visiedocument: 02-05-2019

 

Online communicatie

Herexamen Online communicatie
Mondeling examen: Van 06-06-2019 tot 07-06-2019
Uiterste inschrijfdatum examen: 02-05-2019
Uiterste inleverdatum Adviesplan: 14-05-2019

 

Communicatiemedewerker - BNP niveau 2 (A)

Schriftelijk examen ComA
Schriftelijk examen: 28-06-2019 van 10:00 tot 13:00
Uiterste inschrijfdatum examen: 01-06-2019

 

Communicatiemedewerker/ Junior adviseur - BNP niveau 3 (B)

Schriftelijk examen: 01-11-2019 van 10:00 tot 13:00
Uiterste inschrijfdatum examen: 08-10-2019
Uiterste inschrijfdatum examen: 08-10-2019
Uiterste inleverdatum Communicatieplan: 11-11-2019

 

Senior Communicatieadviseur - BNP niveau 4 (C)

Mondeling examen: Van 25-11-2019 tot 29-11-2019
Uiterste inschrijfdatum examen: 08-10-2019
Uiterste inleverdatum Notitie: 29-10-2019
Schriftelijk examen: 01-11-2019 van 10:00 tot 13:00
Uiterste inschrijfdatum examen: 08-10-2019

 

Communicatiestrateeg (excelleren op het hoogste niveau)

Herexamen ComD
Mondeling examen: 29-11-2019
Uiterste inschrijfdatum examen: 01-11-2019
Uiterste inleverdatum Visiedocument: 29-10-2019

 


Marketingcommunicatie

Marketingcommunicatie-B (Online en Offline)

Schriftelijk examen: 12-04-2019 van 10:00 tot 13:00
Uiterste inschrijfdatum examen: 15-03-2019
Mondeling examen: Van 13-05-2019 tot 17-05-2019
Uiterste inschrijfdatum examen: 25-03-2019
Uiterste inleverdatum Notitie: 16-04-2019

 

College for Brand Management

Mondeling examen: Van 03-06-2019 tot 04-06-2019
Uiterste inschrijfdatum examen: 10-05-2019
Uiterste inleverdatum Scriptie: 24-05-2019

 

Marketingcommunicatie-B (Online en Offline)

Mondeling examen: Van 25-11-2019 tot 29-11-2019
Uiterste inschrijfdatum examen: 08-10-2019
Uiterste inleverdatum Notitie: 29-10-2019
Schriftelijk examen: 01-11-2019 van 10:00 tot 13:00
Uiterste inschrijfdatum examen: 08-10-2019

 

College for Brand Management

Mondeling examen College for Brand Management
Mondeling examen: Van 25-11-2019 tot 29-11-2019
Uiterste inschrijfdatum examen: 08-10-2019
Uiterste inleverdatum Scriptie: 29-10-2019

 


Online marketing

Online marketeer B

Mondelinge examens groep 2239.047, laatste keer exameneisen OMB van 2018!
Mondeling examen: Van 06-06-2019 tot 07-06-2019
Uiterste inschrijfdatum examen: 10-05-2019
Uiterste inleverdatum Analyse: 14-05-2019

 

Online marketeer B

groep 2230.048 Examen volgens herziene exameneisen OMB, versie juni 2019
Mondeling examen: Van 27-06-2019 tot 28-06-2019
Uiterste inschrijfdatum examen: 29-05-2019
Uiterste inleverdatum Analyse: 07-06-2019

 

Online marketeer B

Herexamens tot en met groep 2239.047
Mondeling examen: Van 25-11-2019 tot 29-11-2019
Uiterste inschrijfdatum examen: 08-10-2019
Uiterste inleverdatum Analyse: 04-11-2019

 

Online marketeer B

Examens Online marketeer B
Mondeling examen: Van 06-02-2020 tot 07-02-2020
Uiterste inschrijfdatum examen: 07-01-2020
Uiterste inleverdatum Analyse: 17-01-2020

 


Incompany


Exameneisen

Een aantal examens wordt door SRM zelf geschreven. Voor deze examens zijn exameneisen opgesteld. De exameneisen geven inzicht in de inhoud van het examen. Via onderstaande links kun je de exameneisen bekijken in PDF-formaat.

Klik op het examen van uw keuze


Examenreglementen

Het SRM examenreglement is een verzameling regels, procedures en voorschriften rond de organisatie, afname en beoordeling van de schriftelijke en mondelinge SRM examens. Het examenreglement geeft geen inzicht in de inhoud van het examen. Deze staan per opleiding beschreven in de exameneisen.

Via onderstaande links kunt u de examenreglementen bekijken in PDF-formaat.


Examenlocaties en routes

SRM biedt haar examens op de volgende locaties in Nederland aan. Klik op de locatie naar keuze voor meer informatie en een routebeschrijving.


Extra examenbegeleiding

Voor iedereen die behoefte heeft aan extra ondersteuning bij de voorbereiding op een herexamen biedt SRM een aantal trainingen.


1. Begeleiding mondeling examen

Bij het schrijven van een nieuwe of het aanpassen van een bestaande notitie of scriptie, kun je kiezen voor begeleiding van een mentor:

1.1 Mentorbegeleiding in groepsverband
2 bijeenkomsten in een team van minimaal 2 en maximaal 5 deelnemers.
Prijs: € 250,- per deelnemer (btw wordt wel/niet in rekening gebracht afhankelijk van opleiding).
Extra begeleiding kan aangevraagd worden tot uiterlijk vier weken vóór de inleverdatum van de notitie.

1.2 Mentorbegeleiding individueel
Het aantal benodigde uren wordt vooraf in samenspraak met de mentor bepaald. 
Prijs: € 100,- per uur (btw wordt wel/niet in rekening gebracht afhankelijk van opleiding).
Extra begeleiding kan aangevraagd worden tot uiterlijk vier weken vóór de inleverdatum van de notitie.

1.3 Beoordeling notitie
(Let op!!! Geldt niet voor de opleidingen Senior communicatieadviseur - BNP niveau 4 (C) en Overheidscommunicatie - BNP niveau 4 (C).
Je levert eenmalig je notitie aan per mail. Deze wordt beoordeeld door SRM-docent die daarop schriftelijk feedback geeft van ongeveer 2 A4tjes. Je notitie dient reeds te zijn aangepast.
Prijs: € 125,- (btw wordt wel/niet in rekening gebracht afhankelijk van opleiding).

1.4 Coach It!-weekend in groepsverband (alleen voor de communicatie-opleidingen)
Tweedaagse training (5 dagdelen, inclusief overnachting). Dit weekend is een combinatie van onderwerpen uit het vaardighedenweekend (persoonlijke effectiviteit) en de afsluitende vrijdag (presentatie notitie). Er vindt vooraf een individueel intakegesprek plaats.
Prijs: inclusief overnachting € 1.295,- (btw-vrij).


2. Begeleiding schriftelijk examen

Bij het voorbereiden op een schriftelijk examen kun je kiezen voor een extra examentrainingsles.

2.1 Examenbegeleiding groepsverband
3 bijeenkomsten in een groep van maximaal 20 deelnemers.
Bijeenkomst 1: herhaling van de belangrijkste onderdelen uit het programma
Bijeenkomst 2: toepassen van de kennis op een relevante case
Bijeenkomst 3: examentrainingsles (oefenen van een oud examen).
Prijs: € 595,- (btw wordt wel/niet in rekening gebracht afhankelijk van opleiding).


Betaling

Wanneer je je inschrijft voor extra mentorbegeleiding ontvang je van SRM vooraf een factuur. De factuur dient binnen twee weken te worden voldaan. Maak je geen gebruik van de aangevraagde mentorbegeleiding dan kun je contact opnemen met de coordinator van de desbetreffende opleiding. Deze kan je dan in overleg opnieuw indelen. Er volgt geen restitutie van het betaalde bedrag.


Aanmelden en/of extra informatie

Voor aanmelding voor of extra informatie over één van de bovenstaande vormen van begeleiding kun je contact opnemen met de coördinator van de betreffende opleiding.

Esther van Calcar - 020 51 26 552:

 • Communicatiemedewerker - BNP niveau 2 (A)
 • Communicatiemedewerker/Junior adviseur - BNP niveau 3 (B)
 • Communicatiestrateeg (excelleren op het hoogste niveau) BNP niveau 5 (D)
 • Online communicatie

Barbara Garibbo - 020 51 26 537:

 • Senior communicatieadviseur - BNP niveau 4 (C)
 • Overheidscommunicatie - BNP niveau 4 (C)

Nancy Tjon Kon Fa - 020 51 26 517:

 • Marketingcommunicatie-A
 • Marketingcommunicatie-B (Online en Offline)
 • College for Brand Management
 • Online marketeer B

Corine van den Elshout - 020 51 26 561:

 • NIMA C theorie
 • Online marketeer B

Diploma-uitreiking

De eerstvolgende diploma-uitreiking vindt plaats op vrijdag 14 juni 2019 van 16.00 uur tot 18.30 uur bij locatie Mammoni te Utrecht. Tijdens de diploma-uitreiking worden de diploma's en certificaten uitgereikt van de opleidingen:

 • Communicatiestrateeg (excelleren op het hoogste niveau)
 • Senior Communicatieadviseur - BNP niveau 4 (C)
 • Communicatiemedewerker/ Junior adviseur - BNP niveau 3 (B)
 • Marketingcommunicatie-B
 • Online marketeer B
 • Online fundamentals

Locatie

Mammoni
Mariaplaats 14 te Utrecht

Meer informatie over de aanmeldprocedure volgt t.z.t.


Eerdere diploma-uitreikingen

11 januari 2019
Op 11 januari 2019 werden op de voormalig hoofdlocatie van SRM diverse diploma's uitgereikt. Foto's van de uitreiking vind je in het album Diploma uitreiking 11 januari 2019.

1 juni 2018
Op 1 juni 2018 werden op de voormalig hoofdlocatie van SRM diverse diploma's uitgereikt. Foto's van de uitreiking vind je in het album Diploma uitreiking 1 juni 2018.


Herexamens

Inschrijven voor een herexamen

Heb je een examen of examenonderdeel van een SRM-examen niet gehaald, of heb je geannuleerd, dan komen er extra kosten bij het eerstvolgende (her)examen. Je krijgt automatisch een uitnodiging via e-mail om je in te schrijven voor de volgende examenronde. De data van de examens vind je hierboven onder het kopje Examendata.


Overzicht examenkosten

Communicatiestrateeg (excelleren op het hoogste niveau):

 • Mondeling examen, per onderdeel: € 250,00 (btw-vrij)

Overige Communicatieopleidingen*:

 • Schriftelijk examen: € 275,00 (btw-vrij)
 • Mondeling examen: € 320,00 (btw-vrij)

Marketingcommunicatie-B en College for Brand Management:

 • Schriftelijk examen: € 332,75 (€ 275,00 excl. btw)
 • Mondeling examen: € 387,20 (€ 320,00 excl. btw)

Online marketeer B:

 • Mondeling examen: € 387,20 (€ 320,00 excl. btw)

De prijzen voor de overige opleidingen zijn opvraagbaar bij het SRM Examenbureau. Voor vragen of opmerkingen betreffende alle examens kun je contact opnemen met het SRM Examenbureau via examenbureau@srm.nl of 020-5126577.

* M.u.v. Communicatiestrateeg (excelleren op het hoogste niveau).

Vragen over je examen?


Het examenbureau beantwoordt graag al jouw vragen. Neem contact op met het examenbureau via onderstaand telefoonnummer.

  020 512 65 77

sluiten Sluiten

Inloggen

Je bent ingelogd

Via onderstaande knop ga je direct naar de SRM inlogomgeving.


Uitloggen?

» Uitloggen? Klik hier