Opleidingen Omgevingswet

Ben jij als communicatieprofessional, omgevingsmanager of projectleider betrokken bij de voorbereidingen van de invoering van de nieuwe Omgevingswet? Dan is het van groot belang om de juiste kennis en vaardigheden in huis te hebben. Daarom biedt SRM verschillende trainingen en opleidingen waarmee je een positieve bijdrage kunt leveren aan de veranderopgave van de Omgevingswet.

Wat is de omgevingswet?

Met de Omgevingswet, die in 2022 in werking treedt, vereenvoudigt en bundelt de overheid alle wetten en regels op het gebied van de fysieke leefomgeving. Door de deregulering en nieuwe regelgeving gaat er veel veranderen voor de gemeenten, overheid en burgers. Zo worden lokaal maatwerk en initiatieven vanuit de samenleving en burger gestimuleerd.

Vergroot je kennis van de Omgevingswet met een opleiding van SRM

Wanneer je als communicatieprofessional, omgevingsmanager of projectleider met de Omgevingswet te maken hebt, zal je tegen bepaalde vragen aanlopen. Met wie moet je aan tafel en met welk doel?  En hoe zorg je vroegtijdig voor optimale betrokkenheid en heldere, transparante communicatie? Om je te helpen een antwoord te vinden op deze en andere vragen biedt SRM een breed aanbod aan opleidingen en trainingen die je helpen bij het effectief invoeren en uitvoeren van de Omgevingswet. Bovenaan deze pagina vind je een compleet overzicht van de trainingen en opleidingen waarmee je een positieve bijdrage kunt leveren aan de veranderopgave van de Omgevingswet.

Introductie Omgevingswet

Wil je weten wat de Omgevingswet precies inhoudt en hoe de overgang loopt van de huidige wet- en regelgeving naar de nieuwe situatie? Volg dan onze Introductie Omgevingswet. Binnen 1 dag krijg je alle relevante informatie. Zodat je morgen aan de slag kunt gaan met de nieuwe Omgevingswet.

Groepsdynamica: Forward Thinking in participatie

Bij het organiseren van publieke betrokkenheid geven we keer op keer in zaaltjes het podium aan de weerstand. We vinden het lastig om een brede groep mensen te bereiken, dus betrekken we doorgaans slechts een handjevol mensen die in het openbaar durven spreken. De nieuwe Omgevingswet vraagt om een andere manier van kijken. Het is van belang dat iedereen meedoet, inclusief de stille meerderheid. Daarom organiseert SRM samen met kennispartner Lets Opp de eendaagse training Groepsdynamica: Forward Thinking in participatie. Een methode die balans in de dialoog brengt en de denkkracht van alle betrokkenen gebruikt.

Masterclass Interne Communicatie

In een sterk veranderende omgeving is doelgerichte inzet van interne communicatie van groot belang. Hierdoor zijn organisaties veel beter in staat om effectief aan te sluiten op wat de omgeving verwacht en te zorgen dat de interne organisatie ook goed is aangesloten. De Masterclass Interne Communicatie biedt inzicht in actuele ontwikkelingen op het gebied van interne communicatie op C-niveau. Door de aanpak met topprofessionals uit het vak heb je na de training goed zicht op hoe je in je eigen werk succesvol invulling kunt geven aan interne communicatie en zorg je voor effectieve alignment door op de juiste manier bij te dragen aan de organisatiedoelstellingen.

Waarom een opleiding Omgevingswet van SRM?

Opleidingen en trainingen van SRM zijn bedoeld voor mensen die met beide benen in de beroepspraktijk staan. Zij richten zich op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden die je in die praktijk kunt toepassen. Kennisverwerving zonder referentie aan de eigen werksituatie is immers te vergelijken met zwemmen op het droge. SRM legt steeds de relatie tussen theoretische kennis en de praktijk van alledag. Zo heb je de garantie dat het geleerde en getrainde verankerd raken. SRM gaat altijd uit van jouw competenties en de vaardigheden die jij wilt of moet ontwikkelen. De opleidingen en trainingen sluiten hierop aan en richten zich nadrukkelijk op jouw verdere ontwikkeling.