De opleiding

Online marketing is een breed vakgebied dat is opgebouwd uit vele diepgaande deelgebieden. Deelgebieden die stuk voor stuk zelf weer specialismen zijn. Specialismen als Search Engine Optimization (SEO), Search Engine Advertising (SEA), online advertising, e-mail marketing, social media en affliate marketing bijvoorbeeld. Allemaal middelen die je kunnen helpen je doelen te behalen. Mits je weet hoe je ze inzet als onderdeel van je totale (online) marketing mix.

De cursus Online marketing manager B kan hier je hiermee helpen. Nadat je de cursus hebt afgerond ben je een waardige sparringpartner van de online marketing specialist, kun je online marketing bureaus goed op tijd, geld en kwaliteit beoordelen en weet je welke middelen je wanneer moet inzetten om je doelstellingen te behalen. Sterker, je mag met recht het woord 'Online' voor je titel marketingmanager zetten.

En omdat we weten dat managers het overwegend al druk genoeg hebben, is de cursus beperkt tot minimale inspanning buiten de bijeenkomsten om. Zo hoef je geen thuiswerkopdrachten te maken of examen te doen. De cursus is echt ontwikkeld voor de drukke marketingmanager die ondanks de volle agenda, het vakgebied online marketing onder de knie wil krijgen.

Het is goed om te realiseren dat Online marketing manager B een intensieve cursus is. Juist omdat we buiten de bijeenkomsten geen tijd van je vragen, moet je alles tijdens de bijeenkomsten leren.

Wanneer is Online marketing manager B iets voor jou?

Je bent een ervaren marketing- en/of communicatiemanager. Je zit zelf niet achter de online marketing knoppen, wil dit ook niet, maar stuurt wel een team aan. Je hebt het ontzettend druk en door een gebrek aan kennis wordt het aansturen van je online marketeers met de dag lastiger. Het op niveau sparren met je bureaus is ook een iets te grote uitdaging en je weet onder aan de streep vaak niet of je bureaus en/of medewerkers goed werk leveren. Klinkt bekend?

De concrete deliverables

  • Je leert de werking van de belangrijkste online marketing middelen doorgronden.
  • Je weet waar je online marketing specialisten op kunt aansturen.
  • Je ziet in waar je online marketing bureaus op moet beoordelen.
  • Je houdt er een netwerk van kundige collega-deelnemers aan over.
  • Je bouwt een netwerk op van kundige online marketing professionals.
  • Je kent de plekken in de funnel waar welke middelen hun meeste waarde toevoegen.
  • Je ontdekt synergiën tussen de verscheidene online marketing middelen.
  • Je ontwikkelt je tot een online marketing- en/of communicatiemanager die weet hoe online middelen worden ingezet om de (online) marketingdoelstellingen te behalen.

Trainers

SRM werkt met specialisten die dagelijks te maken hebben met de problematiek, uitdagingen en kansen die het aldoor ontwikkelende vakgebied online marketing met zich meebrengt.

Er is niet één docent die de gehele cursus verzorgt, maar voor elk afzonderlijk vakgebied een inspirerende en ervaren professional die jou meeneemt in het reilen en zeilen van zijn of haar dagelijkse praktijk. Ze hebben maar één doel voor ogen; jou genoeg handvatten geven zodat jij specialisten zoals zij in je eigen praktijk en context kunt aansturen. Uiteraard beschikken ze ook over de didactische kwaliteiten die nodig zijn om hun kennis begrijpelijk op jou over te brengen.


Programma

Als online marketing manager heb je veel specifieke kennis van verschillende online marketinginstrumenten nodig, zoals user experience, SEO, SEA, Google Analytics, Online advertising en social media. In het programma van de opleiding worden deze instrumenten afzonderlijk behandeld. In onderstaand overzicht vind je de indeling van dit lesprogramma: 

1. Kick-off - Module 1
Tijdens de eerste bijeenkomst maak je kennis met de groep, gaan we in op de structuur van de cursus en wordt de samenhang tussen de verschillende bijeenkomsten uitgediept.


2. Online basics
Na de kick-off is het tijd om de fundamentele online onderwerpen aan te snijden. Tijdens de Online basics bijeenkomst worden een aantal essentiële online zaken als cookies, Google Analytics, conversie attributie en mobile friendliness behandeld.

Deze bijeenkomst helpt je om alle onderwerpen die de revue passeren in de juiste context te plaatsen.


3. User experience
Bij klantbeleving gaat het altijd om mensen. Hun ervaringen, emoties en gedrag zijn de basis voor elk product, elke dienst en elke website. Tijdens deze bijeenkomst leer je de basis van User experience (UX) en kijken we naar de gebruiksvriendelijkheid van websites.


4. Google Analytics 1
Google Analytics is wereldwijd de meest gebruikte webanalyse tool. Niet gek, want de tool is gratis, handig in gebruik en wordt constant doorontwikkeld. Tijdens deze eerste Google Analytics bijeenkomst leer je de belangrijkste functies van Google Analytics kennen.


5. Content
Met contentmarketing geef je inhoud aan al je online kanalen. Hoe zorg je ervoor dat je met waardevolle content je doelgroep binnen het juiste kanaal bereikt? We behandelen hoe je tot een uitgekiende contentstrategie komt die houvast geeft om goede content op het meest impactvolle moment te delen. We bieden inspiratie en staan stil bij veelgemaakte fouten.


6. Google Analytics 2
Nu je de basis van Google Analytics onder de knie hebt, gaan we een stukje dieper de tool in. We behandelen o.a. rapporten, dashboards, segmenten, filters, doelen en legio andere mogelijkheden.


7. Search Engine Optimization (SEO)
Search Engine Optimization (SEO) is een cruciaal onderdeel in het takenpakket van een online professional. Zoekmachines moeten immers in staat zijn om een website te vinden en te indexeren. Helaas gaat dit indexeren niet vanzelf. We moetenzoekmachines een handje helpen. Dit kunnen we onder andere doen door de website zoekmachine-vriendelijk te bouwen en te onderhouden.

Je krijgt een introductie in zoekmachineoptimalisatie. Er komt naar voren hoe een zoekmachine werkt en wat deze nodig heeft om jouw website en content op te kunnen nemen in de zoekmachineresultaten. De drie SEO-pilaren content, techniek en autoriteit worden uitvoerig behandeld.


8. Search Engine Advertising (SEA)
Met Google Ads kun je gemakkelijk bezoekers naar je website krijgen. Toch? Helemaal waar, maar als je niet uitkijkt krijg je bergen bezoekers die helemaal niet op jouw website willen zijn. En dan betaal je ook nog eens veel meer dan nodig is. Oftewel: duurbetaalde bezoekers die je website direct weer verlaten.

Een Search Engine Advertising specialist weet exact hoe je alleen aan de juiste mensen advertenties laat zien, hoe je deze mensen op je advertentie laat klikken en hoe je ze - als ze eenmaal op je website zijn - helpt met het behalen van jullie gezamenlijke doel. Je leert aan de hand van voorbeelden en cases waar zo’n succesvolle campagne aan moet voldoen. En waaraan vooral niet.


9. E-mail marketing
E-mailmarketing is nog steeds een fundamenteel bouwblok binnen online. Misschien wel meer dan ooit. E-mail helpt je om mensen aan je organisatie te binden. Zelfs als ze nog geen klant van je zijn.

Je leert welke zaken het verschil maken tussen een daverend succes en een ongelezen spammail.


10. Social media en advertising
Tijdens deze social media bijeenkomst gaan we er vanuit dat geijkte social media als Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube, Instagram, Pinterest en Snapchat je niet geheel onbekend zijn. Je kent de werking en weet in grote lijnen welk middel waarvoor handig kan zijn. Vanaf hier pakken we de draad op.

We zoomen in op de verschillende strategische scenario’s waarin social media inzet interessant is. De tactische uitvoering wordt ook niet vergeten.

Helaas is de inzet van social media voor organisaties tegenwoordig verre van gratis. Om je doelgroep efficiënt en effectief te bereiken moeten we grof geld betalen aan de Facebooks van deze wereld. Een fenomeen dat we social advertising noemen. We onderzoeken samen wanneer social advertising interessant is en wanneer je er vooral ver van weg moet blijven.


11. Online advertising
Er komt een hoop kijken bij het uitserveren van de juiste advertenties aan de juiste mensen. Er zijn zelfs zoveel bedrijven bij betrokken dat dit gezelschap bedrijven ook wel het ‘Display advertising ecosysteem’ wordt genoemd. Tijdens deze bijeenkomst raak je bekend met de belangrijkste terminologie en mogelijkheden van online advertising. We behandelen o.a. display, video en native advertising en laten zien hoe deze vormen van advertising elkaar versterken in een omnichannel campagne.


12. Affiliate marketing
Het idee achter affiliate marketing is simpel: het is een samenwerkingsverband tussen twee partijen waarbij de ene partij de andere promoot op commissiebasis. Vaak zijn dit social influencers, vergelijkingssites of experts binnen een vakgebied.

Bijvoorbeeld: persoon A verkoopt boeken voor 27 euro per stuk. Persoon B promoot deze boeken van persoon A via zijn eigen website. Telkens als persoon B een verkoop realiseert via zijn website ontvangt hij 10 euro van de 27 euro opbrengsten. Persoon A behoudt de resterende 17 euro.

Zoals gezegd is de basis simpel, maar in de realiteit wil je meer dan één persoon die jouw producten/diensten promoot. Je wilt een netwerk aan promotors, en je wilt ze uiteraard niet te veel of te weinig betalen voor hun dienst. We leggen uit hoe de lijntjes in de affiliate wereld lopen en hoe je gedegen relaties opbouwt met affiliates.


13. Conversieoptimalisatie
Voordat je een website kunt verbeteren, moet je eerst inzien wat er beter kan. Want waarom inspireert jouw website je doelgroep niet voldoende om te converteren?

Dat begint met het interpreteren van het gedrag van de bezoekers op je website. Haken ze op een bepaald punt in het proces af of navigeren ze anders door je website dan dat je in eerste instantie gedacht had?

Wanneer je dit weet, kun je verbeterpunten voor je website formuleren. Een bijeenkomst over het koppelen van conversie-verhogende acties aan opgedane inzichten.


14. Kick-off - Module 2
Je hebt module 1 afgerond. Tijd om online marketing vanuit managementperspectief te bekijken. Tijdens deze bijeenkomst ontdek je wat je van module 2 kunt verwachten en ontmoet je jouw nieuwe groepsleden.


15. Google Analytics - Management
De basis van Google Analytics heb je ondertussen onder de knie, maar het managen van een Google Analytics account is een hele andere discipline. Hoe zorg je ervoor dat de data waarop je beslissingen neemt betrouwbaar is? Welke doelen stel je in? En hoe doe je dat? Een bijeenkomst ingericht om jou grip te geven op je eigen data.


16. Google analytics - Reporting & dashboarding
Eindeloos wroeten in data kan zeer lucratieve inzichten opleveren. Soms is het echter wenselijker om automatisch periodieke updates omtrent belangrijke KPI’s te ontvangen. Op andere momenten wil je graag trends of ontwikkelingen in de gaten houden. Iets waar dashboards ideaal voor zijn. Tijdens deze bijeenkomst leer je hoe je interessante dashboards inricht en automatische rapportages samenstelt met KPI’s die er toe doen.


17. Visieontwikkeling
Exponentieel. Dat is de term die Peter Diamandis van de Singularity University gebruikt om de snelheid van de ontwikkelingen aan te geven. Dus in een wereld waarin sneller dan ooit veranderingen plaatsvinden is het eigenlijk vreemd dat wij managers het merendeel van onze tijd besteden aan de kortetermijnsuccessen en het realiseren van de doelstellingen zoals we die nu hebben vastgesteld. En dat terwijl een van de kerntaken van de marketeer het ontwikkelen van een visie op basis van trends en ontwikkelingen is.

Tijdens deze bijeenkomst staan we even stil bij morgen. We schetsen een kader van een mogelijke toekomst en de rol van marketing(communicatie) in die toekomst. Een dag lang inspiratie, visies, trends en ontwikkelingen die dienen als basis voor de vervolglessen en je een nog beter beeld geven van de noodzaak van deze kennis.


18. Online marketingstrategie 1
Nu alle verschillende online marketing kanalen geen geheimen meer voor je kennen is het tijd om alle kennis te consolideren en structureren. Tijdens deze bijeenkomst nemen we een stap terug en kijken we weer naar het grote plaatje. Waarom geven we geld uit aan online marketing? En met welk doel? We gaan samen op zoek naar de synergiën tussen de verschillende kanalen voor een optimaal rendement op je marketingeuro.


19. Online marketingstrategie 2
We pakken tijdens deze bijeenkomst door op online marketingstrategie. We duiken dieper in op de strategieën die je online kunt toepassen voor een zo hoog mogelijke ROI.


20. Marketing automation
Online kanalen, data en strategie zijn je op dit punt niet meer vreemd. Je weet van de online hoed en online rand. Tijdens deze bijeenkomst ontdek je de mogelijkheden van marketing automation.

Je ontdekt hoe je belangrijke customer journeys kunt optimaliseren en automatiseren aan de hand van het marketing automation gedachtegoed, welke systemen er voorhanden zijn om dit te faciliteren en wat de voor- en nadelen van de verschillende benaderingen zijn. Procesoptimalisatie ten voeten uit.


21. Data & privacy
Misschien niet de meest sexy onderwerpen, maar wel erg belangrijk: data en privacy. Tijdens deze bijeenkomst gaan we dieper in op de impact die de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, Internationaal beter bekend als GDPR) heeft op onze data, de privacy van onze doelgroep en uiteraard: ons marketingbeleid.


22. Digital transformation
Nieuwe systemen die niet aansluiten op oude systemen, werknemers die niet gewend zijn om snel te schakelen, organisatiestructuren die het inspelen op nieuwe online mogelijkheden verhinderen en kennisgebrek bij het marketingteam. Gewoon een aantal zaken die je kunt tegenkomen wanneer je met de learnings uit Online marketing manager B aan de slag gaat.

Tijdens deze bijeenkomst behandelen we een case van een organisatie die van ver moest komen, maar wel getransformeerd is. Een case die veel interessante inzichten biedt. Aan de hand van deze case worden modellen toegelicht en krijg je handvatten aangereikt om je eigen organisatie naar het huidige tijdperk te transformeren.


23. Do It!-weekend
Na een hoop theorie is het tijd voor de praktijk. Je gaat in teamverband aan de slag om al het geleerde in de praktijk te brengen voor een echte organisatie. Geen theoretische case, maar een bedrijf dat echt behoefte heeft aan een goed onderbouwde briefing.


24. Beoordelen mediaplan en campagne
We sluiten deze online marketing management cursus toepasselijk af met het beoordelen van het mediaplan dat ontwikkeld is op basis van de winnende briefing uit het Do It!-weekend. Tijdens deze afsluitende sessie leer je mediaplannen van bureaus kritisch doorlichten op de belangrijkste KPI’s.


 

Past Online marketeer B misschien beter?


Nog een tandje dieper gaan dan Online marketing manager B en alle facetten van online marketing echt zelf in de vingers krijgen? Met een diploma als gevolg? Bekijk dan Online marketeer B ook even.

Literatuur

 

Prijzen

In onderstaand overzicht vind je een specificatie van de kosten van de opleiding Online marketing manager B. De opleidingsprijs bestaat uit: opleidingskosten en verblijfskostenen. Let op: de opleidingsprijs is exclusief btw.

Kosten

Opleidingskosten € 3.745,00
Verblijfskosten € 250,00
Opleidingsprijs € 3.995,00

 

Schrijf je direct in of reserveer alvast een plek

Gerelateerde opleidingen

Online marketeer B
Een complete en praktische opleiding waarin alle facetten van online marketing uitvoerig worden behandeld.
Duur: 13 maanden
Prijs: € 4.995,-
NIMA B Digital marketing
Haal het maximale uit je online én offline markt door online ontwikkelingen op te nemen in je marketingstrategie.
Duur: 7 maanden
Prijs: € 3.945,-
Masterclass Social media marketing
Leer hoe een goede social media strategie kan bijdragen aan jouw marketingcommunicatie doelstellingen.
Duur: 2 maanden
Prijs: € 2.300,-sluiten Sluiten

Inloggen

Je bent ingelogd

Via onderstaande knop ga je direct naar de SRM inlogomgeving.


Uitloggen?

» Uitloggen? Klik hier