Examens

De meeste opleidingen op het niveau Take Off, Advanced en Professional leiden op voor een vakerkend diploma. Dit kan zijn: een eigen SRM-examen, waarbij de kwaliteit van examens en opleidingen wordt gewaarborgd door een onafhankelijke examencommissie en beroepsverenigingen zoals Logeion en het IAA, maar ook een extern marketingexamen van bijvoorbeeld NIMA.

De slagingspercentages van SRM-deelnemers zijn, voor zowel de eigen SRM-examens als externe examens, al jaren bijzonder hoog en ruim boven het landelijke gemiddelde. De overige opleidingen en trainingen op Take off-niveau, de specials en de multidisciplinaire opleidingen staan volledig onder verantwoordelijkheid van SRM.


Examen op de laptop

Op de werkvloer werken we tegenwoordig bijna allemaal op de computer. Waarom dan een examen op papier afnemen? In deze gedachtegang kan SRM zich volledig vinden. SRM biedt haar deelnemers dan ook de keuze tussen de laptop en het 'ouderwetse' pen en papier en zodoende wordt maar liefst 95% van de examens bij SRM tegenwoordig op de laptop afgenomen. Tijdens de examens is altijd ICT-ondersteuning aanwezig.


Inschrijven voor een examen

Inschrijven voor een examen kan op de examendata pagina. Zodra de inschrijving voor een examen is geopend verschijnt er in de pop-up een gele inschrijfbutton. SRM neemt zelf het NIMA C0-examen af, inschrijven voor de overige NIMA-examens kan via de website van NIMA. Een overzicht van examendata van alle geplande examens vind je hier.