Je bent hier: Home  / Over SRM  / SRM al 60 jaar een begrip

SRM al 60 jaar een begrip

Tekst: Marieke de Ridder; tekst en training

SRM: van pionier tot toonaangevend instituut

Al ruim 60 jaar verzorgt SRM opleidingen en trainingen op het gebied van marketing, communicatie en marketingcommunicatie. De Stichting voor Reclame en Marketingonderwijs, SRM werd in 1955 opgericht door de vijf belangrijkste brancheorganisaties uit de wereld van reclame en marketing. De oprichters van SRM waren selfmade specialisten, die hun eigen deskundigheid wilden overdragen aan jonge professionals. Zij ontwikkelden geheel nieuwe opleidingen en opleidingen die gericht waren op de praktijk. SRM begon dus als een echte pionier en is sindsdien altijd in beweging gebleven om aan de eisen van de praktijk te blijven voldoen. Daaraan dankt SRM al jarenlang haar status van absolute marktleider.


SRM - de top in marketing en communicatie

SRM bestaat sinds 1955. Voortgekomen uit verschillende brancheorganisaties zijn wij sinds het ontstaan van de vakgebieden betrokken bij het opleiden van de professionals. Wij staan dus al vele jaren in verbinding met de mensen uit de vakgebieden: via onze docenten en trainers, onze deelnemers, onze klanten en de brancheorganisaties. SRM staat nooit stil. Naast het ontwikkelen van kennis, richten wij ons sinds twintig jaar steeds meer op het toepassen van kennis. We maken de slag van denken naar doen, maar steeds in relatie tot onze vakgebieden. SRM is marktleider in haar segment en wil die positie uitbouwen. Daarom beperken wij ons tot vier vakgebieden: marketing, marketingcommunicatie, communicatie en sales. Deze vakgebieden zijn onderling sterk verbonden en zijn continu in ontwikkeling. Door de focus op marketing, communicatie en marketingcommunicatie kan SRM optimaal inspelen op deze ontwikkelingen en de praktijk. Als instituut dat enkele duizenden deelnemers per jaar opleidt voor algemeen erkende diploma's, nemen we onze taak uiterst serieus. En ook bij onze Incompany oplossingen mag je van SRM uitstekend werk verwachten.


SRM door de jaren heen


Oprichting van SRO

Na de magere oorlogsjaren komt de economie weer op gang, er valt gelukkig steeds meer te consumeren. De vraag naar producten groeit zo dat fabrikanten te maken krijgen met concurrentie. Om een dominante marktpositie te kunnen innemen, moet er reclame gemaakt worden. Begin jaren vijftig maakt de reclame voor merkartikelen dan ook een spectaculaire groei door.

De reclamewereld bestond toen louter uit selfmade mensen, maar door die groei kwamen er veel onervaren medewerkers bij. Bij de professionals ontstond zo de behoefte die nieuwe mensen een opleiding te bieden. Niet op elk reclamebureau in de praktijk het vak van de grond af leren, maar op een echt instituut grondig kennisnemen van alle facetten van het vak. En wie anders konden die kennis overdragen dan die professionals zelfs? Het lijkt terugblikkend zo simpel, maar de geboorte van de Stichting Reclame-Onderwijs (SRO) was natuurlijk geen sinecure.

Een grote initiator was Jonkheer Wim van Andringa de Kempenaer, directeur van drukkerij Joh.Enschede en Zn. en voorzitter van het Genootschap voor Reclame.

Hij was het boegbeeld van de reclamewereld. Betrokken bij de invoering van de Reclamecode, bij de oprichting van het Reclamemuseum en van SRO. En alle brancheorganisaties als BVA, NDP, NOTU, VEA en het GVR tekenden voor dit initiatief. Dat het onderwijs feitelijk pas een jaar later van start ging, is logisch. Alles moest nog ontwikkeld worden; de opleiding kende geen voorbeeld waaraan zij zich kon spiegelen.

Van de 220 mensen die zich opgaven voor deze nieuwe tweejarige opleiding van twee dagdelen per week, werden er 130 aangenomen. In 1956 startte deze eerste lichting op drie locaties: in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. En het eerste eindexamen in juni 1958 duurde twee volle dagen. Het vakblad Revue der Reclame drukte de examenopgaven volledig af, met alle namen van de geslaagden erbij! Nadat acht mensen een verlengd examen hadden gedaan, waren er van de 97 examinandi totaal 89 geslaagd, onder wie Ron van Vleuten.


Een deelnemer van het eerste uur

Toen Ron van Vleuten in 1956 aan de SRO-opleiding begon, werkte hij net een jaar bij reclamebureau HVR, waar hij begon als assistent-account executive en later directeur werd. De V van HVR kwam van zijn vader, de H verwees naar Han W. Hünd, die een van de oprichters van SRO was. Hünd stuurde meteen zon zes jonge medewerkers naar SRO, onder het uitspreken van de woorden 'Jullie hebben reclame als vak gekozen maar daarmee ben je nog geen vakman. Bij SRO word je het.'

Ron van Vleuten
'Ik was als jongen nooit van plan in de voetsporen van mijn vader te treden, ik ging rechten studeren. Mijn vader was reclame-ontwerper en leidde samen met Cees van Roemburg de Libra Studio. Vlak voor mijn afstuderen fuseerde de Libra Studio met reclamebureau Hünd; Co. In de snelgroeiende reclamewereld was de nieuwe functie account executive in opmars en dat leek me wel wat. Ik was natuurlijk geinteresseerd in het reclamevak en door mijn vader ook wel aardig op de hoogte, maar bij HVR ben ik echt als krullenjongen begonnen. Ik werkte overigens niet onder mijn vader maar onder Jan van Hillo. Dat wij zo snel de kans kregen een opleiding te volgen, was iets totaal nieuws dat we met beide handen aangrepen. Zo zouden we snel op een hoger niveau kunnen komen, sneller dan in de praktijk.

Van de vijftien vakken die we bij SRO kregen, waren Marketing en Campagnebegrip de twee belangrijkste vakken. Dit zie je ook op de cijferlijst terug. Het heette toen dus wel Reclame-onderwijs, maar het was meteen al veel breder van opzet dan je bij die term zou denken. En de docenten waren allemaal ervaren mensen uit de praktijk, onder wie uitstekende didactici als copywriter Joop Roomer en Jan Verstegen. Laatstgenoemde gaf les in het opzetten van een campagne. Hij is later voorzitter geworden van het bestuur van SRO en mijn mededirecteur bij HVR.

Na de tweejarige SRO-opleiding ben ik meteen doorgegaan met een opleiding voor het zogeheten Erkenningsexamen. Zonder deze erkenning kwam een reclamebureau niet in aanmerking voor de vijftien procent mediacommissie. Dat was een nogal schools examen, waarvoor je allerlei onnozele dingen uit je hoofd moest leren. Als je dat vergelijkt met wat we toen voor het eerste SRO-examen moesten weten, vind ik dat nog steeds onthullend.

Natuurlijk ging er bij zo'n experimentele opleiding in het begin wel eens wat mis, dat heeft ook het vakblad Revue der Reclame gehaald. Maar voor een felle protestactie moest je toen in Amsterdam zijn, wij in Den Haag waren zulke brave jongens. De deelnemers waren trouwens niet alleen reclamejongens, ze kwamen van adverteerders en van de media. Ze waren vaak behoorlijk bekwaam op hun eigen vakgebied, dus dat ze wel eens iets beter wisten dan docenten, ja dat kwam wel voor'.


Van SRO naar SRM

In de jaren zestig neemt de welvaart explosief toe. Voor het bedrijfsleven betekent dit steeds meer investeren in marketing, een nieuw fenomeen. Bij grote bedrijven als Unilever ontstaan complete marketingafdelingen, waar marktonderzoek, productontwikkeling, reclame, verkoop en public relations bij elkaar komen.
In de jaren zeventig stagneert de economie en komt Nederland, en de hele wereld, uiteindelijk in een recessie terecht.

De vakbranche richtte in 1966 het Nederlands Instituut voor Marketing op, enerzijds om marketing als vakgebied te verbreden, anderzijds om het marketingonderwijs te stimuleren. SRM stapte in 1970 over van de tweejarige allround opleiding naar aparte eenjarige opleidingen voor marketing en voor reclame. Wilde je naar de reclame-opleiding, dan moest je eerst Marketing 1 doen en je NIMA-A halen. Om die koerswijziging te onderstrepen, werd in 1972 de naam SRO veranderd in SRM Stichting voor Reclame- en Marketingonderwijs.


Een kwart eeuw lang docent

Ton Vugs gaf 25 jaar les bij SRM, vaak twee, drie avonden per week en ook complete werkweken. Toen hij bij Pon ging werken, bedong hij dat hij dit kon voortzetten. Lesgeven vond hij namelijk erg inspirerend. 'Het dwingt je de vakliteratuur bij te houden en steeds weer te bedenken waarom je doet wat je doet, en het is een uitdaging iets over te dragen aan jongere mensen.'

Ton Vugs
'Toen ik in 1968 aan SRO begon, was ik adjunct van de schouwburg in Den Bosch en deed ik al aan marketing, maar dat realiseerde ik me pas later. Kunst verkopen is hetzelfde als sokken verkopen, dat vond ik toen al. Onze SRO-groep vond twee lesavonden per week nog te weinig; wij organiseerden in de jeugdherberg hier in Den Bosch extra weekenden waarop we vaklui als Anne van der Meiden en Cees van Staal uitnodigden om over ethiek in de reclame te praten. We houden nooit reünies maar we komen elkaar in de loop der jaren overal weer tegen.

Ik studeerde cum laude af, wat me een beurs opleverde voor een postdoctorale opleiding Direct Marketing in Chicago. En ik werd meteen door Philips gevraagd. Bij Philips zat je óf je hele leven, óf korter dan twee jaar. Voor mij gold het laatste. Daarna eerst naar Océ, toen achttien jaar Pon en inmiddels alweer tien jaar een eigen bureau: Ton Vugs & Company - Adviseurs voor Strategie in Marketing en Communicatie.

Bij SRM gaf ik vakken als Industriële Marketing, Internationale Marketing, Budgettering en  Marketingcommunicatie, en ik vergeet er misschien nog wel een. Ik hielp ook bij het opzetten van opleidingen en trad op als mentor. Die inbreng van praktijkervaring, dat is de kracht van SRM. Het echte vak leer je niet op de HEAO of aan de universiteit, dat leer je bij SRM van mensen uit de praktijk. Natuurlijk moet je goed kennis nemen van theorieën en modellen, maar die bepalen je beslissingen niet. De meeste beslissingen worden genomen met de buik, op basis van ervaring.

Neem nou een campagne voor Volkswagen. Die kan je alleen maken als helemaal helder is wat het merk is. Wat is de merkwaarde, wat is het merkgevoel, wat is het wel en wat is het niet. Die helderheid geeft richting aan alles wat je vervolgens doet. Volkswagen staat voor betrouwbaarheid, dat moet je weten én voelen. Daarbij past dus niet een foto van een automobilist die een vieze luier uit zijn raampje gooit. Die foto ging meteen de prullenbak in.'


SRM na 25 jaar

De recessie is in het begin van de jaren tachtig op zijn dieptepunt. Na twee woelige decennia van protest en revolte, doet de verzakelijking zijn intrede. Geld verdienen mag weer, en kan gelukkig weer, want de economie trekt langzaam aan. De oprichting van de eerste commerciële zender, RTL-Veronique, zet de omroepwereld op zijn kop en heeft ingrijpende consequenties voor de adverteerders.

In die periode komen er nieuwe marketinginstrumenten op als Sponsoring en Direct Marketing en de aandacht voor Public Relations groeit sterk.

SRM reageerde op deze ontwikkelingen met het ontwikkelen van nieuwe opleidingen. De belangstelling voor het reclame- en marketingonderwijs groeide gestaag en SRM voegde opleidingen Direct Marketing en Public Relations toe aan het assortiment. Aan die ontwikkelingen droegen bestuursleden hun steentje bij, onder wie Floris Croon.


Een bestuurslid aan het woord

Floris Croon onderbrak zijn studie bedrijfseconomie om de reisorganisatie NBBS te leiden. Dat heeft hij twee jaar gedaan. Daar kreeg hij voor het eerst te maken met Marketing en Sales, en het belangrijkste; dat leren best leuk kan zijn. Leren vond hij tot die tijd in de praktijk alleen maar moeilijk. Zo heeft hij al jong de waarde van ervaringsleren ontdekt, de waarde die hij bij uitstek de kracht vindt van SRM. Hij maakte zijn studie af, werkte drie jaar bij een adviesbureau, en startte zo'n dertig jaar geleden met Boer & Croon Strategy and Management Group.

Floris Croon
'Ik gaf bij SRM al een aantal jaren les in strategie & marketing toen ik begin jaren tachtig door de twee directeuren gevraagd werd in het bestuur te gaan zitten. Zij wilden graag iemand in het bestuur die SRM bekeek vanuit het docentenstandpunt. Ik werd lid en vervolgens ook nog kort voorzitter.

Voor zo'n instituut is het van wezenlijk belang dat in het bestuur alle achterbannen vertegenwoordigd zijn. Niet voor niets was SRM opgezet door de branches zelf, omdat zij het nodig vonden om de branche te verbeteren en wisten hoe dat moest. Die gevarieerde samenstelling van een bestuur is nodig om in het brede veld alle behoeftes aan kennisverbreding en vaardigheidsopleidingen goed boven tafel te krijgen, en ook om trends in het buitenland te signaleren. Dat is een belangrijke taak van een bestuur: signaleren.

SRM had al een essentiële bijdrage geleverd aan het op niveau brengen van marketing. Terwijl marketing toch de locomotief is van de bedrijfsvoering, waren de vier P's nog vaak onbekende begrippen. Je kunt je nu niet meer voorstellen dat een directeur van een middelgroot bedrijf, die ik in een van de opleidingen had, me dat bekende. Marketing is de kern van SRM. Marketing is door de jaren heen alleen maar complexer geworden en de komst van internet stellen marketeers voor hele nieuwe kwesties. E-commerce is bijvoorbeeld een totaal andere manier van communiceren dan we gewend waren. Ben je dominant in de opleidingsmarkt zoals SRM, dan moet je op al die ontwikkelingen adequaat reageren. In de tijd dat ik in het bestuur zat, kwam Direct Marketing op. SRM reageerde daar op door als eerste instituut in Nederland een opleiding Direct Marketing te bieden. Zo hoort het ook, je moet signaleren om voorop te blijven lopen.

Ik heb veel collega's van Boer & Croon aangeraden les te geven bij SRM en dat hebben ze ook gedaan. Lesgeven is een fantastische manier om te leren een goed verhaal over je vak te vertellen. En omdat de deelnemers 's avonds of in het weekend moe zijn van hun werk, moet dat verhaal niet alleen zinnig zijn maar ook inspirerend. Edutainment noemde de toenmalig directeur Hans Vervoorn dat. Voor dat lesgeven kregen we niet zoveel, maar dat vond niemand erg. SRM was een platform, had een bindende functie.'


SRM richting 50

Een gigantische economische bloei kenmerkt de jaren negentig. Na een lichte dip in het begin van dit decennium zet deze bloei zich voort tot 2001, wanneer de huidige recessie inzet. Het tijdperk van de verzuiling die het voor adverteerders zo makkelijk maakte de consument te bereiken, is definitief voorbij. Ook solidariteit verliest zijn bindende kracht. Het is de periode van individualisme en materialisme, van de grillige consument die een flexibel waardepatroon heeft en snel wil consumeren. De veranderingen in het dagelijks bestaan kennen hun weerga niet. Met het mobieltje in de hand is iedereen non-stop in touw, shoppen doe je via internet.  Deze individualisering stelt nieuwe eisen aan marketing en communicatie.

Ook SRM kwam in een stroomversnelling. Opleidingen op het gebied van Direct Marketing en Sales Promotion werden uitgebreid en er kwamen specifieke opleidingen bij als Mediaplanning en Customer Relationship Management. Interactieve Marketing werd zelfs een aparte opleidingskolom.

SRM stemde haar programma's natuurlijk inhoudelijk af op de laatste ontwikkelingen in de vakgebieden, maar reageerde ook op de behoefte aan kortere opleidingen en workshops, aan meer vaardigheidsopleidingen en aan nog meer praktijkgerichtheid. Daartoe ontwikkelde SRM in die tijd een nieuwe onderwijsmethodiek. Know It!-modules zouden voortaan worden afgewisseld met Do It!-sessies en weekenden waarin deelnemers live cases moesten uitwerken. Zo koppel je verworven kennis en inzichten aan het trainen van praktische dagelijkse vaardigheden, binnen het leerproces.


De voorzitter

Frans Spits studeerde economie, vervulde uiteenlopende directiefuncties in de wereld van verpakkingen en papier, en is nu zelfstandig bedrijfsadviseur. Eind jaren tachtig had hij eerst een korte periode een interim-functie bij SRM. Daarna werd hij voorzitter van het bestuur, waarin mensen uit de verschillende vakgebieden vertegenwoordigd waren.

Frans Spits
'SRM had met de vakmensen als docenten altijd al praktijkgericht onderwijs geleverd, maar die Do It!-weekenden, met een echte live case, waren een gouden versterking van onze formule. Deelnemers echte problemen van een bedrijf in teams laten onderzoeken en hun oplossingen ook echt laten presenteren aan dat bedrijf, dat was nieuw.
De jaren negentig waren jaren waarin het allemaal niet op kon. Toch konden we ook toen niet achteroverleunen want je moet er altijd voor zorgen dat je de beste blijft. Steeds maar weer je opleidingen aanpassen aan de ontwikkelingen en nieuwe bedenken. Verbreden en verdiepen. Je kwaliteit hoog houden, maatwerk leveren. SRM is een household name voor professionals door professionals.

De wereld van SRM is heel anders dan die van verpakkingen en papier. De mensen die de organisatie leiden zijn ambitieus, ze staan ergens voor en zijn trots op hun SRM. En ook de omgang met deelnemers is uitgesproken persoonlijk. Wil je een persoonlijk advies? Neem dan contact op met een opleidingsadviseur via 020 - 512 65 00 of info@srm.nl.

Persoonlijk advies

Heb je vragen over een van onze opleidingen of trainingen? Of wil je graag eens sparren over jouw leerwensen in relatie tot onze opleidingen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs via onderstaand telefoonnummer.

  020 512 65 00

sluiten Sluiten

Inloggen

Je bent ingelogd

Via onderstaande knop ga je direct naar de SRM inlogomgeving.


Uitloggen?

» Uitloggen? Klik hier