Q&A STAP-subsidie

Wat is STAP precies? 

STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Met deze regeling, die de huidige regeling Aftrek studiekosten vervangt, willen de ministeries van SZW en OCW mensen die werken én werk zoeken stimuleren hun positie op de arbeidsmarkt te versterken door een opleiding, training of cursus te volgen. Per 1 maart 2022 kun je via UWV een STAP-budget aanvragen.
 

Hoe hoog is het STAP-budget?

Je kunt per persoon maximaal € 1.000,- aanvragen. Per persoon kan dat één keer per jaar.
 

Hoeveel geld is er in totaal beschikbaar?

In totaal gaat het om een subsidie van € 200 miljoen euro, gelijk verdeeld over zes (in 2022 over vijf) termijnen. Dat betekent dat de bodem van deze subsidiepot periodiek bereikt wordt. Wacht dus niet te lang met het indienen van je aanvraag, anders loop je het risico dat de pot al leeg is.
 

Wie komt in aanmerking voor een STAP-budget? 

Je kunt een STAP-budget toegewezen krijgen als je: 

 • tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd bent;
 • in loondienst werkt, ondernemer bent of momenteel geen werk hebt;
 • burger van de Europese Unie bent;
 • de afgelopen twee jaar minstens zes maanden verzekerd bent geweest voor volksverzekeringen;
 • geen studiefinanciering, tegemoetkoming onderwijsbijdrage of andere publieke onderwijsfinanciering ontvangt (met uitzondering van LLLK);
 • dit kalenderjaar nog geen STAP-budget hebt gekregen en er nog budget is; 
 • voor de opleiding STAP-budget kunt krijgen (volgens het scholingsregister van DUO).
 

Hoe vraag je een STAP-budget aan? 

 • Je schrijft je in bij een opleider en van deze opleider krijg je een STAP-aanmeldbewijs.
 • Vervolgens meld je je met je aanmeldbewijs en je DigiD aan bij het UWV-STAP-portal. 
 • UWV beoordeelt je aanvraag op basis van de gegeven voorwaarden. 
 • Je krijgt een ‘go’ (informatie ook aan opleider) of een ‘no go’ (informatie alleen naar student).
 • Bij een ‘go’ keert UWV het STAP-subsidiebedrag uit aan de opleider.
 

Welke SRM-opleidingen kun je volgen met een STAP-subsidie?

Alle SRM-opleidingen komen in aanmerking voor de STAP-subsidie van € 1.000,-. Maar liefst 54 van onze trainingen kun je volledig financieren vanuit dit budget, waardoor je ze feitelijk kosteloos volgt. Deze trainingen hebben we voor je op een rij gezet. Uiteraard kun je ook kiezen voor een duurdere opleiding en deze deels bekostigen vanuit je STAP-budget.
 

Vanaf wanneer kun je je voor STAP inschrijven bij SRM? 

Hoewel STAP op 1 maart 2022 officieel in werking treedt, kun je je al op 1 februari inschrijven voor jouw SRM-training of -opleiding. Je krijgt dan een STAP-aanmeldbewijs van ons. Hiermee kun je je (samen met je DigiD) aanmelden bij het UWV-STAP-portal.