Over SRM

Over ons

Over SRM

SRM is hét opleidingsinstituut voor beginnende én ervaren professionals in de (online) marketing en communicatie. In opleidingen van SRM staan de competenties en vaardigheden centraal die jou aantoonbaar beter laten presteren in je huidige functie. Onze beroemde 'Live Business Cases' bieden strategische uitdaging én verdieping die een volgende stap in jouw (online) marketing- of communicatiecarrière mogelijk maken. Met ons team van medewerkers en ons ruime netwerk aan gecertificeerde docenten streven we naar de verdere professionalisering van onze individuele deelnemers én de vakgebieden marketing en communicatie als geheel.
In de 65 jaar van ons bestaan hebben we een reputatie verworven als de meest ervaren en meest gerenommeerde particuliere aanbieder van opleidingen in ons vakgebied. Onze deelnemers geven zelfs aan dat na het volgen van een opleiding bij SRM hun kennis en kunde in hun vakgebied met maar liefst 40% is toegenomen. Verder ervaren ze een toename van 30% aan betere resultaten in de praktijk. Daar zijn we heel trots op, maar het verplicht ons tegelijk om het niveau van onze opleidingen voortdurend tegen het licht te houden en waar nodig bij te stellen. Wat dat wil zeggen, ontdek je het best in de praktijk. Je bent van harte uitgenodigd!

Onderwijsvisie

Opleidingen en trainingen van SRM zijn bedoeld voor mensen die met beide benen in de beroepspraktijk staan, of op het punt staan het vak te betreden. Zij richten zich op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden die je in die praktijk kunt toepassen. Kennisverwerving zonder referentie aan de eigen werksituatie is immers te vergelijken met zwemmen op het droge. SRM legt steeds de relatie tussen theoretische kennis en de praktijk van alledag. Zo heb je de garantie dat het geleerde en getrainde verankerd raken. SRM gaat altijd uit van jouw competenties en de vaardigheden die jij wilt of moet ontwikkelen. De opleidingen en trainingen sluiten hier op aan en richten zich nadrukkelijk op jouw verdere ontwikkeling. Deze beoogde ontwikkeling komt veelal overeen met de wensen van de organisatie waarin je werkzaam bent, maar kan ook gericht zijn op een beoogde individuele carrièrestap. In alle gevallen is de meetbaarheid van de resultaten van het onderwijs gewenst. Voor SRM is dat een vanzelfsprekende zaak. Uit het voorgaande vloeit de SRM-methode voort: het verbinden van professionals uit de praktijk aan het onderwijsleerproces en het verbinden van kennis en inzichten aan praktische vaardigheden. Deze verwevenheid levert een optimaal leerrendement op voor medewerkers in de vakgebieden marketing en communicatie. Het resultaat van de onderwijsvisie van SRM wordt door deelnemers én de participerende werkgevers hooggewaardeerd.

Praktijkgerichte opleidingen

In veel opleidingen worden kennis en inzichten gekoppeld aan concrete dagelijkse vaardigheden. De intensiteit van deze denken-en-doen-werkwijze creëert een competentiebewustzijn die direct zijn waarde bewijst in jouw dagelijkse beroepspraktijk. Als SRM-deelnemer maak je de stap van het consumeren van de kennis en inzichten van de docent naar het produceren van je eigen inzichten en praktische vaardigheden. Jouw docent is niet meer degene die oplossingen aanreikt, maar degene die je naar die oplossingen toe leidt. Het rendement van deze manier van opleiden laat zich het best omschrijven als persoonlijke groei op facetten als professionele standvastigheid en vakgerichte volwassenheid.