Toelichting Masteropleidingen

Toelichting Master

Wij bieden erkende Masteropleidingen aan in samenwerking met onze businesspartner NCOI. NCOI is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de grootste Masteropleider voor werkenden in Nederland met een omvangrijk pakket van officieel geaccrediteerde Masteropleidingen en korte programma’s op Masterniveau. NCOI biedt Masteropleidingen vanuit 2 faculteiten. Vanuit de faculteit University of Business Studies worden Masteropleidingen en korte Masterprogramma’s aangeboden gericht op organisatie en management. Opleidingen gericht op mens en maatschappij worden aangeboden vanuit de faculteit University of Applied Sciences.

In beide situaties ben je verzekerd van kwaliteit en sterke praktijkgerichtheid met de inzet van topdocenten uit het werkveld. De combinatie van vele keuzemogelijkheden en een grote mate aan flexibiliteit maakt dit bijzonder interessant. NCOI is op basis van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) erkend door het ministerie van OCW en is bevoegd om officiële graden voor Master toe te kennen.

Nederlandse taal

De bijeenkomsten worden volledig in het Nederlands verzorgd, wat slechts bij weinig opleiders voor Masteropleidingen het geval is. Communiceren in je moedertaal scheelt je veel tijd en leidt tot betere discussies. Deze discussies krijgen daarmee de gewenste diepgang. Uiteraard wordt ook gebruikgemaakt van Engelstalige literatuur. De ondersteuning van het lesmateriaal in de online leeromgeving is echter altijd volledig in het Nederlands, waardoor je op een prettige en efficiënte manier kunt studeren.

Opbouw Masteropleidingen

De Masteropleidingen zijn opgebouwd in 2 fases. In fase 1 doorloop je een kernprogramma in de vorm van 4 Masterclasses. In fase 2 vindt verdieping en integratie plaats. Je werkt aan je vaardigheden op Masterniveau en je kiest een specialisatie. Het voordeel van deze flexibele opbouw van de Masteropleidingen is dat je per masterclass studeert en zo al je aandacht steeds bij één onderwerp houdt. Je rondt je masteropleiding af met een praktijkopdracht en een afstudeeropdracht. Hierbij wordt er altijd gestreefd naar de koppeling naar het eigen werk en de praktijk. Daarmee kun je een masteropleiding goed combineren met een drukke baan.

Flexibel studeren

Je kunt de Masteropleidingen door heel Nederland volgen. Je kunt dit ‘s avonds, overdag of op zaterdag doen. Deze flexibele aanpak en zeer ruime studiemogelijkheden is beslist uniek in Nederland. De modulaire opbouw in Masterclasses kent als belangrijk voordeel dat je zonder problemen je opleiding tijdelijk kunt onderbreken. Denk bijvoorbeeld aan verhuizen, de geboorte van een kind of een carrièreswitch.

Dag- en zaterdagopleiding

Je volgt bijeenkomsten op een doordeweekse dag van 10.00 uur tot 16.00 uur. De opleidingsdagen zijn weergegeven in schema’s bij elke opleiding.
Per Masterclass volg je gedurende een periode van 10 weken 4 dagbijeenkomsten; 1 dag per 2 weken. Tijdens de laatste 2 weken worden er geen bijeenkomsten gepland, zodat je voldoende tijd hebt om je eindopdracht af te ronden. De dagen worden zo ingericht dat er veel ruimte is voor discussie, kleine inhoudelijke workshops en diverse groepsopdrachten. Je brengt de dag op een actieve en inspirerende manier door. De zaterdagopleiding is qua structuur en opbouw gelijk aan de dagopleiding.

Avondopleiding

Als je kiest voor de avondopleiding, dan bestaat je studieprogramma uit 1 avondbijeenkomst per week. De opzet van de Masterclasses is gelijk aan de opzet van de dagopleiding, met een duur van 10 weken per Masterclass. Tijdens de eerste 8 weken heb je elke week een bijeenkomst van 19.00 uur tot 22.00 uur. Tijdens de laatste 2 weken zijn er geen bijeenkomsten, zodat je voldoende tijd hebt om je eindopdracht af te ronden.

Thuisstudie via e-learning

Thuisstudie biedt je de meeste flexibiliteit. Je kunt de Masteropleidingen voor een groot deel zelfstandig volgen onder begeleiding van een zeer professionele docent.

Doorlooptijd

Wij bieden een ruim aanbod aan van Masteropleidingen, waarmee je je studieduur zelf kunt bepalen. Je kiest voor een Masterclass, Professional Master als combinatie van Masterclasses of direct voor een volwaardige Masteropleiding in diverse richtingen. De keuze is aan jou. De nominale doorlooptijd van een volledige Masteropleiding is 2 jaar. Maar er is uiteraard ruimte voor uitloop. Je kunt zonder problemen 2 jaar uitlopen.

Vrijstellingsaanvraag

Op basis van gelijkwaardige opleidingen kun je vrijstelling aanvragen. Je hebt dan al eerder aangetoond dat je de relevante onderwerpen op Masterniveau beheerst. Bij je aanmelding wordt dit direct geïnventariseerd. Je dient daarbij in alle gevallen diploma’s te kunnen overhandigen. Voor de behandeling van vrijstellingsverzoeken wordt €75,- gerekend.

Toelating Masteropleidingen

Door een gedegen toelatingsbeleid zijn we in staat het uitvalpercentage tot een minimum te beperken. Voor alle Masteropleidingen geldt dat je minimaal een HBO- of academische opleiding hebt afgerond. Kijk in het toelatingsoverzicht voor een overzicht van de HBO Bacheloropleidingen die directe toelating geven voor de Masteropleidingen. Voldoe je niet direct aan de toelatingseisen van de opleiding, maar ben je wel 21 jaar of ouder? Dan kun je deelnemen aan de zogenoemde 21+ regeling. Bij de intake die je bij je inschrijving ontvangt, wordt onderzocht of je voor deze regeling in aanmerking komt. Is dat het geval? Dan maak je een korte toets waarmee onderzocht wordt of je een reële kans maakt de Masteropleiding met goed gevolg af te ronden. Daarop volgt een gesprek op kantoor met een studieadviseur. In het gesprek wordt er ook ingegaan op je werkervaring en motivatie. Zo doen we er alles aan om je goed voor te bereiden op wat een Masteropleiding van je vraagt. Hierdoor ben je ervan verzekerd dat je probleemloos je erkende diploma kunt behalen.
In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om eerst een korte en voorbereidende opleiding (instroomprogramma) te volgen, zodat je inhoudelijk uitstekend voorbereid aan een volledige Masteropleiding begint. Ook dat wordt onderzocht bij de intake.
Voor Masterclasses en Professional Masters geldt dat je moet beschikken over HBO- of WO-niveau. Vanuit succesvol doorlopen van die onderdelen kunt je ook weer doorstromen. De opleidingsadviseurs vertellen je hier graag meer over.

Opleidingsadvies


Benieuwd welke opleiding of training het beste aansluit op jouw persoonlijke ambities, werkervaring en studievoorkeuren? Of nieuwsgierig naar wat SRM kan bijdragen aan jouw verdere carrière? Neem dan vrijblijvend telefonisch contact op met onze deskundige opleidingsadviseurs of via een persoonlijk bericht. Je kunt hen bereiken op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Benieuwd welke opleiding of training het beste aansluit op jouw persoonlijke ambities, werkervaring en studievoorkeuren? Of nieuwsgierig naar wat SRM kan bijdragen aan jouw verdere carrière? Neem dan vrijblijvend contact op met onze deskundige opleidingsadviseurs via het onderstaande telefoonnummer of via een persoonlijk bericht. Je kunt hen bereiken op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
 
Benieuwd welke opleiding of training het beste aansluit op jouw persoonlijke ambities, werkervaring en studievoorkeuren? Of nieuwsgierig naar wat SRM kan bijdragen aan jouw verdere carrière? Neem dan vrijblijvend telefonisch contact op met onze deskundige opleidingsadviseurs of via een persoonlijk bericht. Je kunt hen bereiken op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Opleidingsadvies


Benieuwd welke opleiding of training het beste aansluit op jouw persoonlijke ambities, werkervaring en studievoorkeuren? Of nieuwsgierig naar wat SRM kan bijdragen aan jouw verdere carrière? Neem dan vrijblijvend telefonisch contact op met onze deskundige opleidingsadviseurs of via een persoonlijk bericht. Je kunt hen bereiken op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Benieuwd welke opleiding of training het beste aansluit op jouw persoonlijke ambities, werkervaring en studievoorkeuren? Of nieuwsgierig naar wat SRM kan bijdragen aan jouw verdere carrière? Neem dan vrijblijvend contact op met onze deskundige opleidingsadviseurs via het onderstaande telefoonnummer of via een persoonlijk bericht. Je kunt hen bereiken op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
 
Benieuwd welke opleiding of training het beste aansluit op jouw persoonlijke ambities, werkervaring en studievoorkeuren? Of nieuwsgierig naar wat SRM kan bijdragen aan jouw verdere carrière? Neem dan vrijblijvend telefonisch contact op met onze deskundige opleidingsadviseurs of via een persoonlijk bericht. Je kunt hen bereiken op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.