Selecteer een thema

Selecteer een thema

Analyse maken - Juist nu!

De corona crisis of COVID-19, welke organisatie is er nu niet mee bezig.
Het heeft invloed op de bedrijfscontinuïteit, contact met medewerkers -
klanten - leveranciers, de korte en lange termijn. Waar focus je nu op als
bedrijf, organisatie, gemeente, veiligheidsregio? Het antwoord is
eenvoudig: kijk naar je analyse.

De (communicatie)aanpak kan niet zonder een goede gedegen analyse en
nu al helemaal niet. De analyse brengt de informatiebehoefte in kaart,
laat zien hoe mensen zich gedragen en brengt de emotie en meningen in
kaart en laat zien welke waarden er in het geding zijn. Daarnaast helpt het om je doelgroepen /
influencers en stakeholders goed in kaart te brengen. Een analyse heeft ten slotte als doel om
inzichtelijk te maken wat de berichtgeving is, welke framing gebruikt wordt en of er sprake is van fake news.

Er worden bij veiligheidsregio’s al analyses gemaakt, maar toch kan het van toegevoegde waarde zijn om in de eigen gemeente, organisatie of bedrijf ook een (aanvullende) analyse te maken. De
communicatiestrategie en aanpak zal gericht moeten zijn op de informatiebehoefte van de
medewerkers, klanten en doelgroep van iedere organisatie. Hoe beter de analyse daar op gericht is, hoe beter de aanpak aansluit bij die informatiebehoefte.

Tips voor de analyse

  • Focus niet alleen op begrippen corona of covid maar blijf breed om je heen kijken. Veel vragen gaan over de bedrijfsvoering en daar wordt niet altijd de hashtag corona bij vermeld. Bij gedrag zie je ook dat die koppeling niet altijd direct gelegd wordt, terwijl dit gedrag voor de crisisorganisatie wel van toegevoegde waarde kan zijn.
  • Breng naast de vragen - gedragingen en meningen en emoties ook de berichtgeving in beelden focus je op de framing en fake news.
  • Gebruik de analyse ook om de doelgroepen goed in kaart te brengen en vergeet ook de interne doelgroepen niet.
  • Zoeken gaat op basis van woorden, maar informatie wordt ook overgebracht door middel van beeld. Analyseer ook het beeld.
  • Analyse is meer dan alleen online analyse. Zorg dat je ook de publieksvragen meeneemt die telefonisch worden gesteld of die bij collega’s binnen komen. Dit geldt ook voor de persvragen.
  • Een analyse en vooral de zoekopdrachten vragen om onderhoud. Wees kritisch naar je eigen zoekopdrachten en werk deze regelmatig bij.

Een adviseur kan niet zonder een analist maar een analist kan ook niet zonder een adviseur. Een goede interactie tussen de analist(en), adviseur(s) en de aanpak geeft écht meerwaarde. Tijdens een crisis is er sprake van tijdsdruk en schiet overleg er nog wel eens bij in. Mijn advies is om toch even tijd te nemen voor dit overleg. Deel de scenario’s waar het beleidsteam mee bezig is met de analist. Baseer het overzicht veelgestelde vragen op de vragen uit de analyse en deel de framing in de berichtgeving en het fake news uit de analyse met de adviseurs.

Fake news en framing

Steeds vaker zien we fake news terug in de analyses. Bij deze crisis is dit niet minder. Nep news, framing, miscommunicatie, hoax of geruchten zijn voorbeelden hiervan. Breng dit als analist in kaart: kijk naar de afzender / bron, hoelang is deze al actief, check beelden op echtheid, breng de gegeven informatie in kaart, wat is de context waarin dit wordt gebracht etc. Het helpt de adviseur in zijn advisering.

Ben jij overtuigd van de noodzaak van een goede omgevings-, media- en/of crisisanalyse en wil jij je verder verdiepen in dit onderwerp? Vanaf september organiseren Babbage Company en SRM de Leergang Omgevings- en media analyse. Kijk op de websites (www.srm.nl - www.babbage.nl) of in de mediatheek van C-week voor meer informatie.

Keesjan Steverink is senior trainer/adviseur crisiscommunicatie bij V&R. Hij geeft trainingen
en begeleidt hij oefeningen op het gebied van crisiscommunicatie. Ook wordt hij ingezet tijdens
crises als omgevingsanalist en/of (strategisch) communicatieadviseur. Keesjan heeft zich
gespecialiseerd in crisis omgevingsanalyse en issue analyse.