Selecteer een thema

Selecteer een thema

André Manning, directeur Logeion vertelt: ‘’We hebben een doel: het communicatievak verder ontwikkelen en professionaliseren.’’

Logeion, partner van SRM, is de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals. Een organisatie die sinds 1946 erop gericht is om het vak verder te ontwikkelen en te professionaliseren. Samen geven Logeion en SRM vorm aan waardevolle opleidingsprogramma’s. André Manning, directeur van Logeion, vertelt over de samenwerking en het gemeenschappelijke doel dat de organisaties delen.

In mijn loopbaan heb ik verschillende leidinggevende communicatiefuncties vervuld bij onder meer Philips, Booking.com en Amcor. Sinds 2017 ben ik directeur bij Logeion. Of je nu een junior, student of communicatiemanager bent: als jij het marketing- en communicatievak een warm hart toedraagt en wilt weten wat er speelt, zit je bij Logeion op je plek.

Een netwerk van professionals die kennis opdoen en brengen

In 1946 werd Logeion opgericht. Interne communicatie, reputatiemanagement en public relations waren destijds onderwerp van gesprek. We doen constant onderzoek naar wat leden willen. Deze wensen hebben we vertaald naar een vakblad en themabijeenkomsten. De tijd staat, zeker in het marketingvak, niet stil. Ontwikkelingen gaan in sneltreinvaart en meegroeien als marketing- en communicatieprofessional is een absolute must. Op dit moment, met inmiddels 4200 leden op de teller, gaat het bijvoorbeeld over gedragsverandering en beïnvloeding. Hoe kun je met communicatie het gedrag van je doelgroep beïnvloeden? Tijdens onze bijeenkomsten brengen alle leden hun kennis mee, en nemen ze waardevolle informatie tot zich. Dat zorgt niet alleen voor nieuwe inzichten, maar ook voor een sterk netwerk van marketing- en communicatieprofessionals. We gaan uit van drie pijlers waar vanuit wij handelen: positionering (van het vak en de professionals), programmering (jaarlijks zestig kennisbijeenkomsten) en professionalisering, inhoudende de brug tussen wetenschap en onderwijs.

Als lid van Logeion ben je er zeker van dat je up-to-date blijft van alles wat binnen de marketingwereld speelt. We zien nu dat veel verschillende vakgebieden, zoals communicatie en IT, samengaan. Data is bijvoorbeeld voor verschillende lagen binnen de organisatie waardevol; afdelingen kunnen op basis van big data weloverwogen beslissingen nemen. Daar moeten we gebruik van maken! Veel communicatieprofessionals zijn hier, wegens een gebrek aan kennis, nog angstig voor. Het resultaat van communicatie is veel belangrijker dan de communicatie zelf. En daarvoor moeten we meer gebruik maken van big data. Ook zien we dat technologie steeds beter aansluit bij individuele behoeften van mensen. En er is steeds meer real-timecontact en communicatie via sociale media, WhatsApp en livechats, wel of niet ondersteund door (ro)bots. De doelgroep bereiken via een breed scala van communicatiemiddelen en -kanalen is onmisbaar en geeft inhoud aan de boodschap.

De waarde van het communicatievak én de professional vergroten

Mijn doel: zowel Logeion als het communicatievak naar een hoger niveau tillen. Communicatie moet ondersteunend zijn aan de strategie van een organisatie. Er is nog altijd een kloof tussen wat communicatieafdelingen doen en wat opdrachtgevers écht willen. We moeten zelf de PR van het vak doen. Ook ik heb als ervaringsdeskundige wel eens meegekregen wat ikzelf nu eigenlijk deed, wat het communicatieteam deed en wat onze toegevoegde waarde was. We moeten echt meer tijd en energie steken in het beter begrijpen wat onze opdrachtgevers van ons verwachten en de communicatiedoelstellingen afstemmen op die van de organisatie. Hierbij moeten we veel meer gebruikmaken van data en onderzoek om die toegevoegde waarde van communicatie zichtbaar te maken.

Logeionline

In 2018 ontstond het idee om een online Logeion-community in het leven te roepen met als doel de verbinding tussen de leden te faciliteren rondom de thema’s kennis en intervisie. Het bestuur was direct enthousiast. Leden kunnen nu in een vertrouwde online omgeving hun kennis delen. Als vereniging hebben we een taak om het vak samen te blijven ontwikkelen en veel van onze leden spelen daar een rol in, in bijvoorbeeld een vakgroep. Dan is het handig om Logeionline daarvoor te gebruiken. Toen we om de tafel zaten om het idee ‘Logeionline’ te bespreken, wisten we nog niet dat het in 2020 zó goed van pas zou komen. Zeker is deze tijd kunnen communicatieprofessionals het online platform goed gebruiken om te netwerken, wat ze normaal tijdens fysieke bijeenkomsten doen.

De gewaardeerde samenwerking met SRM

De langdurige samenwerking van Logeion en SRM blijft zijn vruchten afwerpen. Samen zorgen wij voor de verdere professionalisering van het vak en de bijbehorende professionals. Zo heeft SRM een vaste plek op kennisbijeenkomsten en biedt SRM opleidingen op basis van de beroepsniveauprofielen van Logeion. De opleidingen voldoen stuk voor stuk aan de eisen vanuit de praktijk. Of je nu als zzp’er, bij een marketingbureau, bij de overheid of in het bedrijfsleven werkt: bij SRM volg je trainingen waarmee jij alles uit jouw vak haalt.