Selecteer een thema

Selecteer een thema

Terug naar de essentie van je vak

De invloed van marketing- en communicatieafdelingen neemt af. In de praktijk zien we dat steeds meer andere afdelingen taken overnemen van de professionals. Hierdoor werken we steeds meer uitvoerend en gespecialiseerd, in plaats van dat we een centrale rol spelen in de organisatie waarbij we actief de organisatiedoelen voor ogen hebben. Hoe komt dit? En wat is hiertegen te doen?

Frustraties in het vak

Van veel van onze deelnemers bij onze marketing- en communicatieopleidingen horen we dat ze zich niet serieus genomen voelen binnen hun organisatie. Ze worden pas laat betrokken bij projecten (pas nádat alle belangrijke beslissingen al zijn gemaakt) en hun ideeën worden vaak niet uitgevoerd. Daarbij lijkt iedereen altijd maar verstand te hebben van de marketing en communicatie, en wordt expertise lang niet altijd (h)erkend. 

Klachten vanuit de organisatie

Wat zeggen de organisaties hier zelf over? Ook die hebben klachten: namelijk dat marketing- en communicatieprofessionals weinig zouden weten van de organisatiedoelstellingen, wat er speelt buiten de organisatie. Ze zijn niet proactief, missen strategisch inzicht en hebben veel ideeën maar realiseren weinig. Bovendien zouden hun eigen doelstellingen niet bepaald concreet te maken zijn. Harde woorden, waar zeker niet iedereen zich in zal herkennen – maar zelfs (juist!) als het niet helemaal terecht is, wil je toch van dit imago afkomen.

Terug naar de essentie

Maar hoe zorg je er nou voor dat je relevant blijft voor je eigen organisatie én dat het werk leuk blijft voor jezelf? Het kernantwoord: neem zelf de regie, en zorg ervoor dat je overzicht en inzicht hebt. Van je organisatie én van het vak.

Het is belangrijk dat je precies weet wat je organisatie doet en waarom. Denk daarom goed na over de core believes en waarden van je doelgroepen. Hoe resoneren die believes in de waarden en daden van jouw organisatie bij hen? Sluit het aan? Denk vanuit je doelgroep: hoe kun je ervoor zorgen dat die worden vertaald in de marketing en communicatie? Jouw afdeling heeft hier júist zicht en visie op. Zorg ervoor dat je dit inzicht hebt en draag het ook uit.

Daarnaast is het belangrijk om te bedenken: hoeveel overzicht over je vak als geheel heb je? Veel professionals uit ons vak zijn gespecialiseerd. Dat is heel goed en belangrijk om onderscheidend te zijn als professional. Maar voor wie op hoog niveau wilt meebeslissen in de eigen organisatie, is het belangrijk om breed, strategisch ontwikkeld te zijn, te weten wat de doelstellingen zijn van je organisatie en wat het marketing- of communicatieprobleem echt is, om vanuit die basis te kunnen adviseren en mee te praten. Zorg ervoor dat je over die expertise beschikt en laat hem ook blijken.

Blijf jezelf ontwikkelen

Wil jij jezelf meer in de breedte ontwikkelen? Volg dan een opleiding bij SRM. We hebben veel brede marketing- en communicatieopleidingen. Bijvoorbeeld onze brede vakopleidingen op elk niveau. Maar je kunt je ook specialiseren met onze trainingen. 

Ben je een marketeer? Dan kun je ook heel gemakkelijk ontdekken welke opleiding bij je past met onze gratis en vrijblijvende T-shape tool.

Heb je nog vragen over onze opleidingen? Of wil je meer informatie over een bepaalde opleiding, of wil je sparren over welke opleiding het best bij je past? Bel ons dan op 020 – 5 126 501 of stel je vraag online. Wij vertellen je graag meer!