HBO Bachelor Journalistiek

NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding

Duur:

Langer dan 36 maanden

Niveau:

HBO

Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Je ambieert de functie van journalist voor vakbladen, kranten of online platforms of je wilt met je vlotte pen en analytisch vermogen van meerwaarde zijn voor een organisatie. Kies daarom voor deze HBO Bachelor Journalistiek. Deze opleiding wordt verzorgd door onze businesspartner Hogeschool NCOI. Onder begeleiding van ervaren docenten ontwikkel je je tot breed opgeleide professional die succesvol zelfstandig aan de slag kan. Tijdens praktische modules krijg je de handvatten aangereikt om succesvol te interviewen en sterke journalistieke artikelen te schrijven. Ook leer je goed omgaan met een camera. Met deze vaardigheden zorg je voor sterke content die je vervolgens crossmediaal kunt inzetten. Ook leer je via welke kanalen en op welke momenten je je verhaal het beste kunt publiceren, zodat deze kanalen elkaar aanvullen of versterken. Zo vergroot je het effect van je content op je doelgroep. Dus heb jij oog voor actualiteit en wil je journalist worden? Start jouw carrière dan met deze HBO Bachelor Journalistiek van NCOI.

Direct resultaat

 • Met je analytisch vermogen, journalistieke vaardigheden en vlotte pen lever je sterke en actuele content aan voor crossmediale uitingen
 • Na succesvolle afronding ontvang je het officieel erkende Bachelorgetuigschrift HBO Bachelor Journalistiek en mag je de graad Bachelor of Arts voeren

Voor wie

Na deze HBO Bachelor Journalistiek van NCOI kun je aan de slag in de media, communicatie of marketing. Dit kan bij diverse organisaties, van kranten en omroepen tot reclamebureaus, maar je kunt ook zelfstandig journalist worden.

Deze Bachelor kun je volgen als je een diploma HAVO, VWO of MBO-niveau 4 hebt. Beschik je over geen van deze diploma’s? Dan kun je ook instromen met een 21+ toets. Hiermee laat je zien dat je de kwaliteiten hebt die nodig zijn voor een HBO Bacheloropleiding, bijvoorbeeld door je werkervaring. Zie bijlage voor meer informatie.

Opbouw van opleiding

De HBO Bachelor Journalistiek is speciaal ontwikkeld voor werkenden. De opleiding bestaat uit 3 fases en een afstudeerfase. Per fase volg je meerdere modules. Het programma biedt een aantrekkelijke combinatie van vakinhoud en vaardigheden. Om succesvol te zijn in de praktijk dien je namelijk niet alleen te beschikken over vakkennis, maar zijn juist ook praktische vaardigheden van belang.

Je werkt, afhankelijk van jouw studievariant, aan 1 of 2 modules op hetzelfde moment, daardoor houd je focus. Dat werkt prettig en is heel overzichtelijk. Je kunt kiezen uit meerdere studievarianten. Studeer je 's avonds, dan volg je wekelijks een bijeenkomst van 3 uur. Als je de dagstudie volgt, heb je om de week 2 bijeenkomsten die samen 1 dag duren. Ook kun je kiezen (delen van) de opleiding online te volgen. Per fase werk je vervolgens aan een eindopdracht en een portfolio. Je sluit de opleiding af met een praktische afstudeeropdracht en een portfolio.

Tijdens jouw gehele studie heb je een persoonlijke studiebegeleider als vaste contactpersoon voor alles waar je tijdens je opleiding tegenaan loopt.

Praktijkgericht leren

Als je een baan hebt die aansluit op jouw opleiding, dan maak je opdrachten in je eigen werkomgeving. Zo doe je ervaring op met de onderwerpen uit de opleiding.

Ligt jouw werk niet in het verlengde van de opleiding? Dan kun je toch deelnemen. Je loopt dan een halfjaar stage, zodat je ervaring op kunt doen in het vakgebied. Je kunt je stage combineren met het afstuderen, maar je kunt ook eerder in de opleiding stage lopen.

Programma

In de eerste fase leg je de basis voor jouw studie HBO Bachelor Journalistiek. Wat je in deze eerste fase leert is herkenbaar, waardoor je het meteen in jouw werk toe kunt passen. In de tweede fase kies je een keuzeprogramma over een onderwerp dat jou interesseert. Het gewenste HBO Bachelorniveau bereik je in de derde fase. In de afstudeerfase komt alles wat je in de opleiding geleerd hebt samen. In deze fase heb je veel 1-op-1 contact met jouw docenten. Zij adviseren jou, waardoor je het portfolio en de afstudeeropdracht goed kunt afsluiten.

Toptrainers uit de praktijk

De trainers van SRM zijn toonaangevende specialisten in hun vakgebied en staan midden in de praktijk. Ze zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en spelen in op vernieuwingen in het bedrijfsleven en de samenleving. Zij geven hun kennis en vaardigheden door op een enthousiaste en duidelijke wijze, waardoor jij je sterk ontwikkelt.

Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

Programma

De Bacheloropleiding bestaat uit 240 EC (studiepunten). Het programma is opgedeeld in 3 fases en een afstudeerfase. In elke fase behaal je 60 EC. Elke fase bestaat uit modules waarin steeds een onderwerp centraal staat.

Fase 1

 • Journalistiek schrijven 8 EC
  (4 bijeenkomsten)
  • Nieuwsgaring en -selectie
  • Betrouwbaarheid van bronnen
  • Selecteren met nieuwscriteria
  • Schrijf- en opbouwtechnieken
  • Originele invalshoek, lead en centrale vraag
  • Belangrijkste kenmerken online schrijven
  • Feedback op eigen journalistiek handelen
 • Interviewtechnieken 8 EC
  (4 bijeenkomsten)
  • Gespreksvaardigheden
  • Interviewtechnieken
  • Schrijf- en opbouwtechnieken
  • Leren luisteren en improviseren
  • Lichaamstaal
  • Strategisch interviewen
  • Creatieve aanpak/werkplan
  • Leren reflecteren
 • Ethiek en mediarecht 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Zelfreflectie en zelfregulering
  • Objectiviteit
  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid
  • Waarheidsvinding en hoor en wederhoor
  • Privacybescherming
  • Belangenafweging
  • Transparantie
  • Bronbescherming
  • Auteursrecht
  • Portretrecht voor beeldmateriaal
  • Contractenrecht
 • Crossmediaal werken 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Publicatievormen
  • Social-mediastrategie
  • Journalistiek schrijven
  • Fotograferen
  • Filmen
  • Multimediaal werken
  • Platformonafhankelijk publiceren
  • Doelgroep denken
  • Pitchen bij eindredacteuren
 • Cultuur en maatschappij 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Cultuur
  • Sociale bindingen
  • Sociale stratificatie
  • Politieke opvattingen
  • Internationale actualiteiten
  • Globalisering
 • Journalistiek onderzoek 8 EC
  (4 bijeenkomsten)
  • Onderzoeksonderwerp
  • Onderzoeksopzet
  • Hypotheses
  • Verhaalvertelling
  • Bronnenonderzoek
  • Interviewen
  • Verslaglegging
 • Nederlandse en Engelse taal 4 EC
   • Integrale eindopdracht 6 EC
    • Toepassing van de modules uit deze fase in een praktische afsluitende opdracht
   • Praktijkprogramma 4 EC
    • Portfolio met de voortgang van je persoonlijke en professionele vaardigheden die je ontwikkelt in de praktijk

  Fase 2

  • Vaardigheden voor journalistiek 8 EC
   (4 bijeenkomsten)
   • Ideeontwikkeling
   • Onderzoek
   • Interviewen
   • Reportage
   • Opinieverhaal
   • Compositie
   • Schrijftechnieken
  • Nieuws publiceren 8 EC
   (4 bijeenkomsten)
   • Soorten publicatieplatformen (online/offline/social media)
   • Doelgroepgericht schrijven
   • Verschil in publiceren online versus offline
   • Professionals versus amateurs
   • 'Civic Journalism'
   • Sociale media als nieuwsplatform
   • Algoritmes, nepnieuws, bots en framing
   • Hoe maak je verbinding met je verhaal: storytelling
   • Hoe pitch je je verhaal?
  • Massacommunicatie 8 EC
   (6 bijeenkomsten)
   • Massamedia
   • Mediatheorie
   • Mediafuncties
   • Platformmaatschappij
   • Trends
   • Pr en propaganda
   • Mediaconcentratie
   • Censuur
  • Nieuwsredactie 8 EC
   (6 bijeenkomsten)
   • Ontwikkeling van de beroepsgroep
   • Wie is de journalist?
   • Persvrijheid
   • Nieuwsredactie en organisatie
   • Journalistieke cultuur
   • Macht van de kranten
   • De journalistiek in transitie
  • Branded content en ethiek 8 EC
   (6 bijeenkomsten)
   • Redactionele onafhankelijkheid
   • Betaalde redactionele content
   • Objectieve informatie
   • Kans of ethische dilemma
   • Contentmarketing
  • Journalistiek ondernemen 8 EC
   (6 bijeenkomsten)
   • Publieksgroepen vaststellen
   • Diverse vormen van dienstverband
   • Transmediaal werken
   • Profileren (branding)
   • Kwaliteitsmedia onderling
   • Van collectief naar individu
   • Van idee naar concept en uitvoering
  • Integrale eindopdracht 6 EC
   • Toepassing van de modules uit deze fase in een praktische afsluitende opdracht
  • Praktijkprogramma 4 EC
   • Portfolio met de voortgang van je persoonlijke en professionele vaardigheden die je ontwikkelt in de praktijk

  Fase 3

  • Mediacultuur en samenleving 8 EC
   (6 bijeenkomsten)
   • De rol van nieuwe media in de samenleving
   • Totstandkoming van mediaobjecten
   • De invloed van media op cultuur
   • De impact van televisie, film, fotografie en muziek
   • De rol van (nieuwe) media-instellingen
  • Onderzoeksjournalistiek 8 EC
   (6 bijeenkomsten)
   • Informatie vergaren via openbare en vertrouwelijke bronnen
   • Anonimiteit voor jezelf en de bron
   • Ethische aspecten van (onderzoeks)journalistiek
   • Onafhankelijkheid van jezelf en je bron
   • Opzetten en uitvoeren journalistiek onderzoek
   • Wat zeggen de cijfers (niet)?
  • Crossmediaal werken 2 8 EC
   (6 bijeenkomsten)
   • Verhalende journalistiek
   • Op zoek naar eigen nieuws
   • Storytelling (transmediaal en crossmediaal)
   • Journalistieke platformen
   • Platformonafhankelijk publiceren
   • Doelgroepdenken
   • De dialoog tussen journalist en publiek
   • Kwaliteit van tekst, beeld en stijl in mediaproducties
   • Crossmediale strategie
  • Ondernemen, innovatie en cocreatie 8 EC
   (6 bijeenkomsten)
   • Journalistieke profilering
   • Personal branding (imago en reputatie)
   • Netwerken bouwen en onderhouden
   • Journalistieke arbeidsmarkt
   • Freelance journalistiek
   • Innovatie en cocreatie in journalistieke publicaties
   • Verdienmodellen
   • Samenwerkingsverbanden
  • Constructive journalism 8 EC
   (6 bijeenkomsten)
   • Verhalen die oplossingen zoeken
   • Het schetsen van een completer wereldbeeld
   • Oplossingsgerichte journalistiek
   • Positieve psychologie
   • Vertrouwen opbouwen met je publiek
  • Integrale eindopdracht 6 EC
   • Toepassing van de modules uit deze fase in een praktische afsluitende opdracht
  • Praktijkprogramma 6 EC
   • Portfolio met de voortgang van je persoonlijke en professionele vaardigheden die je ontwikkelt in de praktijk
   • Afstudeerfase
   • In de laatste fase verzamel je alles wat je geleerd hebt in je portfolio. In deze fase loop je stage en werk je aan je afstudeeropdracht, waarmee je wat je geleerd hebt aan je praktijk koppelt. Je rondt deze fase af met de oplevering van een journalistiek product.
  • Praktijkprogramma 20 EC
   • Portfolio met de voortgang van je persoonlijke en professionele vaardigheden die je ontwikkelt in de praktijk
  • Stage 20 EC
   • Uitvoeren van praktijkopdrachten in het vakgebied om ervaring op te doen
  • Afstudeeropdracht 20 EC
   • Praktische afstudeeropdracht, waarmee je je opleiding afrondt

  Fase 1

  In de eerste fase leg je de basis voor je studie HBO Bachelor Journalistiek. In deze eerste fase staan inleidende vakken centraal: Journalistiek schrijven, Interviewtechnieken en crossmediaal werken. Wat je in deze eerste fase leert is herkenbaar, waardoor je het meteen in je beroepsomgeving kunt toepassen.

  Fase 2

  In fase 2 verdiep je je in journalistieke thema's. Je gaat aan de slag met persvrijheid, nieuwsredactie en crossmediale campagnes. Je leert meer over pr en mediafuncties en leert wat de voor- en nadelen van massacommunicatie zijn. Ook ga je aan de slag met interviewen en rapporteren en ontwikkel je diverse schrijftechnieken.

  Fase 3

  In de derde fase verdiep je je in onderwerpen als mediacultuur en samenleving, onderzoeksjournalistiek en brand content en ethiek. Ook wordt aandacht besteed aan ondernemen, innovatie en cocreatie. Je ontwikkelt vaardigheden om volledig zelfstandig aan de slag te gaan binnen het vakgebied.

  Getuigschrift

  Als je alles met succes hebt afgerond, ontvang je het officiële Bachelorgetuigschrift ‘HBO Bachelor Journalistiek’. Je behaalt met deze opleiding de officiële graad van Bachelor van Hogeschool NCOI. Daarnaast mag je de Bachelorgraad BA (Bachelor of Arts) voeren. Dit is een internationaal erkende titel die je mag gebruiken als je de opleiding met succes hebt afgerond.

  Deze opleiding is officieel geaccrediteerd door de NVAO en voldoet daarmee aan alle strenge eisen die gelden voor Bacheloropleidingen. Je ontvangt van NCOI een internationaal erkend Bachelorgetuigschrift met hoge waarde op de arbeidsmarkt. Zie Erkenningen voor meer opleidingsinformatie.

  Planning
  Planning
  Planning
  Planning
  Planning
   
  Investering
  Investering
  Investering
  Investering
  Investering

  Kosten dag variant, bij betaling in 1 termijn

  Studiekosten: Dossiervorming
  € 200,-
  Studiekosten: Lesgeld
  € 8.990,-
  Overige kosten: Studiemateriaal
  € 1.990,-
  Studiekosten: Examenkosten
  € 3.290,-
  Studiekosten: Competentieontwikkelprogramma (stage) en projectbegeleiding
  € 1.980,-
  Studiekosten: Afstuderen
  € 1.790,-
  Studiekosten: Diplomering
  € 500,-
  Overige kosten: Arrangementen (Food & Beverage)
  € 1.225,-
  Overige kosten: Reprorechten
  € 15,-
  Totaalprijs (exclusief BTW)
  € 19.980,-
  Wil jij een kostenoverzicht in jouw mailbox ontvangen?
  Kostenoverzicht aanvragen

  Arrangementen
  Volg je bij ons een opleiding of training? Dan zorgen wij voor eten en drinken. We hebben dagarrangementen voor de dagopleidingen, bestaande uit onbeperkt koffie, thee, ijswater en een uitgebreide lunch. Voor dit arrangement betaal je € 25,- (excl. btw) per keer. Voor de avondopleidingen betaal je € 5,50 (excl. btw) per keer. Hiervoor krijg je onbeperkt koffie en thee. In sommige gevallen worden er naast arrangementskosten ook kosten voor zaalhuur in rekening gebracht. De zaalhuur bedraagt € 29,50 (excl. btw) per dag en in de avond € 10,- (excl. btw) per keer. Wil je weten of wij een arrangement regelen en er apart locatiekosten in rekening gebracht worden? Kijk dan bij de kostenoverzichten van de betreffende opleiding of training.
   
  Reprorechten en hand-outs
  Voor een beperkt aantal opleidingen worden er kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening gebracht. Het betreft hier een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw).

  Verlaag je studiekosten
  Betaal je je opleiding zelf? Voor veel van onze opleidingen kun je gebruikmaken van interessante financiële voordelen.

  Fiscaal voordeel
  Je kunt gebruikmaken van de regeling ‘Aftrek studiekosten’, waarmee je tot zo’n 50 procent van je gemaakte studiekosten terugkrijgt van de Belastingdienst. Jaarlijks kun je maximaal € 15.000,- aftrekken van je inkomstenbelasting voor de studiekosten van jou en je fiscale partner. Wil je meer weten over deze regeling en aan de hand van een rekenvoorbeeld zien hoeveel voordeel jou dit oplevert? Op onze pagina over belastingvoordeel lees je er alles over.

  Mogelijkheden vanuit je werkgever
  Veel werkgevers willen graag investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers en beschikken over een jaarlijks opleidingsbudget om opleidingen voor werknemers te bekostigen. Daarnaast kan de organisatie de gemaakte opleidingskosten mogelijk volledig aftrekken van de inkomstenbelasting en gebruikmaken van andere fiscale regelingen. Heeft jouw organisatie een opleidingsbudget waar je gebruik van kunt maken? Vraag het na bij de HR-afdeling of je leidinggevende, want dit kan veel voordeel opleveren.

  Btw
  Kies je voor wettelijk erkend onderwijs, HBO Bachelor of volledige Master, dan zijn deze opleidingen altijd vrijgesteld van btw. De overige opleidingen en trainingen zijn belast met 21% btw. Het lesgeld/trainingsgeld is voor particulieren vrijgesteld van btw.  
   
  Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief btw prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaal je de opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%
   
  Studie- en trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 9% btw ongeacht of de betalende partij particulier of zakelijk is.
   
  Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen.

  Ervaringen
  Ervaringen
  Ervaringen
  Ervaringen
  Ervaringen

  HBO Bachelor Journalistiek

  Niveau:

  HBO

  Duur:

  Langer dan 36 maanden

  Variant:

  Avond, Dag, Zaterdag en E-learning

  Prijs:

  € 18.755,00

  Ervaringen en beoordelingen van onze studenten

  Lees hier hoe onze studenten de opleidingen van SRM ervaren en beoordelen.

  Opleidingsadvies


  Benieuwd welke opleiding of training het beste aansluit op jouw persoonlijke ambities, werkervaring en studievoorkeuren? Of nieuwsgierig naar wat SRM kan bijdragen aan jouw verdere carrière? Neem dan vrijblijvend telefonisch contact op met onze deskundige opleidingsadviseurs of via een persoonlijk bericht. Je kunt hen bereiken op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur.
  Benieuwd welke opleiding of training het beste aansluit op jouw persoonlijke ambities, werkervaring en studievoorkeuren? Of nieuwsgierig naar wat SRM kan bijdragen aan jouw verdere carrière? Neem dan vrijblijvend contact op met onze deskundige opleidingsadviseurs via het onderstaande telefoonnummer of via een persoonlijk bericht. Je kunt hen bereiken op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur.