Selecteer een thema

Selecteer een thema

De Psychologie van Communicatie

Het gedachtengoed uit het nieuwe boek van Gonda Duivenvoorden en Gerald Morssinkhof ‘De Psychologie van Communicatie’ staat centraal in de goeroebijeenkomst.

 

Van intentie naar effect

De zender communiceert vanuit zijn intentie, waarbij zijn grondhouding cruciaal is. De ontvanger bepaalt vervolgens het effect, vanuit zijn eigen leefwereld. In het boek worden vijftien effect-bevorderende factoren uitgelicht die bij de analyse en de (communicatie)strategieën van grote waarde kunnen zijn voor effectiviteit in communicatie. Deze zijn gebaseerd op inzichten onder andere uit de psychologie, filosofie en sociobiologie.

Communicatie tussen mensen is geen eenvoudig en enkelvoudig proces. Aan de hand van ervaringen in de praktijk van deelnemers in opleidingen en bij hun opdrachtgevers onderzoeken Gonda Duivenvoorden en Gerald Morssinkhof voortdurend wat er wel en niet werkt voor de ontvanger. Tijdens de Goeroebijeenkomst inspireren zij je graag om van communicatie een vak te maken dat staat voor zelfreflectie, luisteren, honoreren en leren van haar ontvangers om er als organisatie toe te doen.

Over de sprekers

Gonda Duivenvoorden en Gerald Morssinkhof schreven samen het boek ‘De Psychologie van Communicatie en zijn, naast hun eigen beroepspraktijk, bijzonder actief als programmamanager, trainer en coach in communicatieopleidingen van SRM. Samen zijn zij inhoudelijk verantwoordelijk voor de opleiding tot Communicatiestrateeg (excelleren op het hoogste niveau).

 

“Op het moment dat je als mens communiceert vormen zich percepties. Hoe mooi is het dat dit van mens tot mens verschillend is. Wanneer we dit weer leren omarmen, kunnen we mensen zelf laten ontdekken wat ze nodig hebben om te stralen. Iedere dag leer ik van wat mensen bindt en in beweging brengt. Hoe fascinerend is de dynamiek tussen een organisatie en haar stakeholders? Wat is op basis van onderzoek voorspelbaar in gedrag? En waar is oprechte nieuwsgierigheid de sleutel tot bouwen en behouden van een relatie.” 
- Gonda Duivenvoorden

“Al jaren geniet ik van mensen en organisaties. Hoe maken zij contact met elkaar? Met verwondering aanschouw ik de dagelijkse gebeurtenissen, wetende dat er altijd meer is dan je in eerste instantie denkt of ziet. Elke ontmoeting tussen organisaties en mensen bestaat grotendeels uit onzichtbare ingrediënten en emoties. Hoe meer je begrijpt van die ‘onderstroom’, hoe groter de kans om met gerichte interventies het contact betekenisvol voor beide partijen te maken.” 
- Gerald Morssinkhof