Selecteer een thema

Selecteer een thema

Mireille Spapens aan het woord

“Te veel communicatie is nooit goed, je moet er heel gericht mee omgaan.”

Resultaten behalen en het beste in elkaar naar boven halen: Mireille Spapens, marketing- en communicatiedirecteur bij Erasmus Universiteit Rotterdam, heeft haar doel binnen veel verschillende functies behaald. Met haar schat aan ervaring zet ze verschillende organisaties op de kaart: van de financiële tot medische wereld en in het onderwijs. Binnen het laatstgenoemde vak voelt ze zich als een vis in het water: ze kan er bijdragen aan een mooie ontwikkeling en gelijke kansen voor iedereen.

Ik heb vijftien jaar ervaring binnen de financiële wereld, waarin ik verschillende rollen heb vervuld. Op het eerste oog leek het mij saai. Maar het was allesbehalve dat: het waren organisaties met een impact op de maatschappij. Ook heb ik goed geleerd om mijn mannetje te staan als vrouw. Gelukkig is dat met de tijd steeds minder nodig. Dat zou een vanzelfsprekendheid moeten worden waar we niet bij stilstaan. Ik zie veel merken en organisaties die het er erg dik bovenop leggen en bewust het verschil maken door zich alleen maar te focussen op vrouwen. Eigenlijk benadruk je daarmee juist een verschil.

Ik begon mijn carrière als public relations officer bij Deloitte toen het nog in de kinderschoenen stond. Ik wilde mij graag op internationaal niveau ontwikkelen en dat kon! Ik reisde om aan de slag te gaan bij grote multinationals. Zo groeide ik snel door en heb ik er veel verschillende functies vervuld, zoals directeur EMAE communications, hoofd bestuurscommunicatie en marketing- en communicatiemanager. Maar ik heb wel héél vroeg veel mogen doen. Dat gun ik iedereen. Als ik het kan, kun jij het ook!

Het Erasmus MC en de universiteit

Ik heb bijna vier jaar de rol van marketing- en communicatiedirecteur vervuld bij het Erasmus Medisch Centrum. Het Erasmus MC is het grootste en wetenschappelijk meest toonaangevende universitair medisch centrum van Nederland en onderdeel van een internationaal netwerk. Mijn doel was het MC transformeren naar een moderne en slagvaardige omgeving. Toen ik deze taak had volbracht, voelde ik mij niet geroepen om er verder toezicht op te houden. Ik stapte over naar de Erasmus Universiteit: dichtbij maar voldoende anders. Waar we voor het ziekenhuis natuurlijk geen patiënten werven, werven we voor de universiteit 30.000 studenten per jaar.

Ik hecht veel waarde aan maatschappelijke betrokkenheid. Mensen met sociaaleconomische achterstanden kansen geven. Gelijke kansen voor iedereen vind ik van groot belang. Ik vind het leuk dat ik daar nu middenin zit bij de Erasmus Universiteit. Waar het eerst een economische universiteit was, is het nu veel socialer. Ik begeef mij in een bruisende omgeving vol mensen met ambitie. Ik kan mij er focussen op het maatschappelijke doel: een mooi en veelbelovend toekomstperspectief voor iedereen.

Visie op het marketing- en communicatievak

Als marketing- en communicatiedirecteur is een brede blik en een goed overzicht van het gehele vakgebied van groot belang. Marketing en communicatie zijn instrumenten om doelen mee te bereiken, geen doelen op zich. Te veel communicatie is nooit goed, je moet er heel gericht mee omgaan. We kunnen steeds beter achterhalen wat de impact van communicatie is, omdat we het steeds meer meten. Datagedreven marketing heeft mij altijd geboeid. Meten is weten. Je zou elke beslissing cijfermatig moeten kunnen onderbouwen. Marketing en IT gaan steeds meer hand in hand. Maar marketing en psychologie ook! Neuromarketing vervult een belangrijke, interessante rol. Wat beweegt mensen? En hoe is hun gedrag te beïnvloeden? Een waardevol vak om een sterke strategie te bepalen. Ook zie ik een herwaardering van persoonlijk contact en een zachte kant, waarbij mensen worden verrast, geïnspireerd en ontroerd door echte verhalen.

Onderdeel van de Raad van Advies bij SRM

SRM zie ik als een gezaghebbende en sterke opleider. In de beginjaren heb ik er een training gevolgd: PR B. Ik kijk ernaar uit om als lid van de Raad van Advies SRM beter te leren kennen en te begrijpen. Zo kan ik de ervaring die ik tijdens mijn lange achtergrond bij verschillende organisaties heb opgedaan delen, om samen met andere professionals in het marketingvak SRM van een goed advies te voorzien.