De opleiding

Ben je werkzaam in een zware marketing- of marketingcommunicatiefunctie en kom je regelmatig in aanraking met vraagstukken rondom merkmanagement en marketingcommunicatie? Zoek je vanuit verschillende invalshoeken (zowel theorie als praktijk) naar een fundamenteel en actueel inzicht in de rol van strategisch merk- en marketingcommunicatiemanagement bij het bepalen van de marketing- en communicatiestrategie in het licht van alle nieuwe ontwikkelingen? Dan ben je toe aan de opleiding College for Brand Management, dé marketingcommunicatie- en merkenopleiding op C-niveau.

College for Brand Management geeft je de kennis, de vaardigheden en het inzicht om complexe merk- en marketingcommunicatievraagstukken om te zetten in gedegen en creatieve merk- en marketingcommunicatiestrategieën.

Ontwikkel jezelf tot expert op onderwerpen als thought leadership, neuromarketing, emotive branding, internal branding, purposeful positioning, brand prototyping & brand leadership, merkregie, de visuele merkidentiteit, touchpoints & customer journeys, conversations & storytelling, brand programming, brand utilities & digital services, accountability & ROI en brand management, welke in de praktijk worden behandeld door 20 van de beste toppers en specialisten als Jeroen de Bakker, Tibor van Bekkum, Dr. Kim Cramer, Marc van Eck RM, Dr. Mignon van Halderen, Mary Hoogerbrugge, Gert Koot, Ingmar de Lange, Guy van Liemt RM, Dr. Onno Maathuis, Paul Postma en Herman Toch.

Tevens krijg je inzicht in het proces van het bouwen van sterke merken, zowel op corporate- als op productniveau. Na afloop van de opleiding College for Brand Management ben je in staat om strategische beslissingen te nemen gericht op het creëren van merkwaarde (brand equity) en een daarmee samenhangende marketingcommunicatiestrategie. Kortom, de opleiding College for Brand Management biedt inzicht in de recente ontwikkelingen in het vakgebied, state-of-the-art cases, een Do It! live case weekend, een keur aan praktijkprofessionals die hun inzichten met je delen, geïnspireerde mededeelnemers en een uitbreiding van jouw netwerk. Indien je aan het einde van de opleiding besluit deel te nemen aan het examen en dat met goed gevolg afsluit, ontvang je tevens het diploma Marketingcommunicatie-C.

Voor wie bedoeld

College for Brand Management is de hoogste praktijkgerichte merk- en marketingcommunicatieopleiding in Nederland. Je kent het werkterrein goed en wilt uitgroeien tot een expert op merk- en marketingcommunicatie- gebied. Je komt in jouw praktijk regelmatig in aanraking met vraagstukken rond merkmanagement.

Direct rendement

Je:

 • ontwikkelt je strategisch en analytisch denken
 • krijgt inzicht in de rol van het merk in de marketing-en ondernemingsstrategie
 • krijgt inzicht in het merk als instrument voor het behalen en behouden van concurrentievoordelen op lange termijn (merkconcept, merkcreatie en merkactivatie)
 • leert beleidsbeslissingen nemen gericht op het creëren van merkwaarde
 • krijgt inzicht in het proces van het bouwen, exploiteren en onderhouden van merken
 • leert hoe je gestructureerd tot een oplossing van een merk- en/of marketingcommunicatievraagstuk kunt komen
 • vertaalt marketing-, branding- en communicatieconcepten en modellen naar jouw eigen praktijk
 • schrijft onder begeleiding van een mentor een scriptie gebaseerd op een merk- en/of communicatievraagstuk dat bij jouw eigen organisatie (of bij een klant) speelt.

Jouw collega-deelnemers

Jouw collega-deelnemers hebben een overeenkomstig denk- en ervaringsniveau. Ze hebben, of streven naar, een zware marketing- of marketingcommunicatiefunctie en zijn werkzaam bij merkeigenaren c.q. adverteerders (profit en non-profit) of bij marketing- of communicatieadviesbureaus. Ervaring deden zij op in tal van verschillende situaties: B2C en B2B, met FMCG's, diensten of industriële producten.

Docenten en trainers

Het opstellen van een programma en de keuze van de onderwerpen zijn van belang bij een opleiding; minstens zo belangrijk is door wie de onderwerpen worden behandeld. De docenten binnen het College for Brand Management zijn allen experts op het gebied van marketing, branding en communicatie. Bewezen vakkennis, ruime en actuele ervaring in het vakgebied en didactische kwaliteiten zijn de belangrijkste criteria. Insteek van het College for Brand Management is om de deelnemers een zo goed mogelijk beeld te geven van alle belangrijke onderwerpen in het huidige merken- en marketingcommunicatielandschap met de beste specialisten van Nederland op merken- en marketingcommunicatiegebied op het podium.

Impressie College for Brand Management slotweekend

Onderstaande video is een impressie van het slotweekend van het College For Brand Management. Tijdens dit weekend krijgen de deelnemers een briefing van een vertegenwoordiger van het merk dat de Live Case inbrengt. In de Live Case komen de modules uit de opleiding aan bod. In teams met ondersteuning van coaches wordt gewerkt aan de uitwerking van de diverse vraagstukken. Met je team bereid je een presentatie voor. De vertegenwoordiger van de organisatie beoordeelt de presentaties en geeft feedback op de plannen.

Programma

De opleiding College for Brand Management bestaat uit een Know It!- en een Do It!-gedeelte. Tijdens het Know It!-gedeelte staat het verkrijgen van kennis en inzicht centraal. De kennis wordt toegankelijk gemaakt aan de hand van actuele cases. Het Do It!-gedeelte is gebaseerd op de visie dat kennis en inzicht die wordt opgedaan tijdens het Know It!-gedeelte, in de eigen werksituatie moet kunnen worden toegepast. Om goed te kunnen functioneren wordt er naast vakinhoudelijkheid ook veel van je geëist op het gebied van persoonlijke bekwaamheden. Bekijk hieronder hoe de verschillende Know It!- en Do It!-modules over de opleiding College for Brand Management zijn verdeeld.

Hieronder vind je een beschrijving van de blokken waarin de opleiding is verdeeld. Een overzicht van alle individuele bijeenkomsten vind je in het rooster op de laatste pagina in deze factsheet.

 • Blok 0: Merkidentiteit & positioneren (1 dag, 2 bijeenkomsten)
  Blok 0 is de startmodule voor deelnemers die nog niet voldoende bekend zijn met de opbouw en elementen voor het bepalen van de merkidentiteit en positionering.

  Onderwerpen:
  • Inzicht verkrijgen in merken en het belang, de functies en waarde van merken voor verschillende doelgroepen.
  • Inzicht verkrijgen in de elementen die een rol spelen bij het bepalen van de merkidentiteit en positionering zoals merkessentie, merkbelofte, bewijsvoering en merkpersoonlijkheid.
  • Leren werken met merkidentiteitsmodellen.
  • Concrete handvatten om een merkidentiteit te beoordelen.

 • Blok 1: Strategie, Trends & Ontwikkelingen en Visuele Merkidentiteit (2 dagen, 4 bijeenkomsten)
  Marketing = Business. In dit eerste blok staan we stil bij de vraag wat de belangrijkste trends, ontwikkelingen en invloeden zijn op merken en marketingcommunicatiegebied. Wat verandert er en hoe moeten organisaties en mensen veranderen om succesvol te zijn in de nieuwe tijd? Op de tweede dag van dit blok staan we stil bij onderwerpen als merkstrategie, businessmodellen en waardecreatie aan de hand van het Business Model Canvas. In de middag staan we stil bij het ontwikkelen van een visuele merkidentiteit, als doorvertaling van de mentale merkidentiteit die we in blok 0 behandeld hebben.

  Onderwerpen:
  • Trends & ontwikkelingen
  • Transformeren om te overleven
  • Business Model Canvas
  • Visuele merkidentiteit in de praktijk

 • Blok 2: Neuromarketing, Purposeful Positioneren, Brand Archetyping, Touchpoints & Customer Journey (2 dagen, 4 bijeenkomsten)
  Op de eerste dag van het tweede blok staat in de ochtend de werking van het menselijk brein centraal met de vraag hoe je klanten kunt verleiden hoe neuromarketing succesvol toe te passen is. In de middag staan we stil bij het bestaansrecht en de missie van organisaties en merken met positioneren vanuit een purpose en de "why" als het kloppende hart van de merkidentiteit. Op de tweede dag van dit blok gaan we in op het creëren van merkwaarde (brand equity) door brand prototyping via merkarchetypes. In de middag hebben we vervolgens aandacht voor het in kaart brengen van customer journeys en relevante touchpoints.

  Onderwerpen:
  • Neuromarketing
  • Purposeful Positioning
  • Brand Prototyping / Archetyping (Jung)
  • Customer Journey Mapping & Touchpoints

 • Blok 3: Internal Branding, Emotive Branding, Brand Leadership & Portfolio, Managing Conversations & Storytelling (2 dagen, 4 bijeenkomsten)
  Dag een van het derde blok staat 's ochtends in het teken van internal branding, ofwel: hoe zorgen we dat wat extern gecommuniceerd wordt ook intern draagvlak heeft, geloofwaardig en consistent is, en wat is de invloed van de cultuur en values (waarden) voor merken en organisaties? In de middag gaan we door op het onderwerp emotive branding met de 24 menselijke motieven en drijfveren vanuit het 23plusone model. De ochtend van dag twee staat in het teken van brand leadership strategieën en hoe om te gaan met merkportfoliovraagstukken. Het middagdeel is gereserveerd voor het managen van conversaties en het organiseren van de dialoog, en hoe storytelling in te zetten voor je merk en organisatie.

  Onderwerpen:
  • Internal Branding
  • Emotive branding & het 23plusone model
  • Brand Leadership
  • Brand Portfolio
  • Managing Conversations & Storytelling

 • Blok 4: Storytelling als Leiderschapsinstrument, Thought Leadership, Brand Programming en Accountability & ROI (2 dagen, 4 bijeenkomsten)
  We starten het vierde blok waar we het derde blok geëindigd zijn: alleen bekijken we storytelling nu vanuit een andere invalshoek: hoe in te zetten als leiderschapsinstrument dat tevens sterk verbonden is met de historie en visie van de organisatie. In de middag trekken we de lijn door met thought leadership in de praktijk. Hoe doet een organisatie die daar succesvol mee is dat in de praktijk (IBM). De tweede dag in dit blok is gereserveerd voor brand programming aan de hand van paid, owned en earned media in de ochtend. In de middag staan accountability (rekenschap & verantwoording) en de return on investement centraal. Wat is het rendement van de investeringen (ROI) in het merk en in marketingcommunicatie, en hoe moet je daar naar kijken?

  Onderwerpen:
  • Het verhaal als instrument van leiderschap
  • Thought leadership in de praktijk
  • Brand Programming / Paid, Owned & Earned Media
  • Accountability
  • Return on investment (ROI)

 • Blok 5: Marketing in een digitale wereld, Online Branding, Corporate Identity & Branding en Reputatiemanagement (2 dagen, 4 bijeenkomsten)
  De eerste dag van het vijfde blok staat volledig in het teken van de online wereld. In de ochtend bespreken we de ontwikkelingen in de online wereld en de gevolgen hiervan voor marketing en marketingcommunicatie. In de middag bekijken we de gevolgen voor online branding. De tweede dag van dit blok heeft als insteek corporate branding. In de ochtend behandelen we de organisatie-identiteit en het bouwen aan een merk en we sluiten het vijfde blok in de middag af met reputatiemanagement: het creëren en onderhouden van reputaties van organisaties en merken, en het belang van 'de vent voor de tent'.

  Onderwerpen:
  • Marketing in een digitale wereld
  • Online Branding
  • Corporate Identity & Branding
  • Reputatiemanagement

 • Blok 6: OGSM, Accountability & ROI (2 dagen, 4 bijeenkomsten)
  Het zesde en laatste blok openen we met het begrip merkregie. Alle onderwerpen binnen brand management zijn de revue gepasseerd, maar hoe regisseer je dat allemaal voor een merk binnen een organisatie? Denk aan het creëren van merkwaarde, merkstrategie, -ontwikkeling & activatie enzovoort. Vervolgens richten we ons in de middag op het OGSM model (Objectives - Goals - Strategies - Measures) als methode voor planvorming op één A4 inclusief strategiebepaling en -formulering, de hiërarchische verbinding van doelen en strategieën en het 'doel door doen'-principe. De ochtend van de tweede en laatste dag van de Know It!-bijeenkomsten staat in het teken van een inspirerend praktijkverhaal van de brand leader van het marketingbedrijf van het jaar. Hierbij richten we ons op de uitvoer van een belangrijke strategische merkoperatie: wat was de aanpak, welke hobbels zijn - met meer of minder succes - genomen, wat zijn de resultaten, etc.? We sluiten de dag en de Know It!-bijeenkomsten af met een Round Up waarin we de mogelijkheid hebben om te reflecteren op alles wat aan bod is geweest en waarin we stil staan bij de afstudeermodule, de werking van de notitie, de mentor en het mondeling examen.

  Onderwerpen:
  • Merkoriëntatie & Merkregie
  • OGSM-model (Businessplan op één A4)
  • Hiërarchie van doelstellingen en strategieën
  • Brand Management in de Praktijk
  • Round Up

 • Blok 7: Do It! Live case weekend
  Tijdens de tweedaagse Do It! bijeenkomst start je met een briefing door een vertegenwoordiger van het merk dat de Live Case levert. Een echte case met een uitdaging op het gebeid van alles dat in de voorgaande modules aan bod is gekomen. In teams werk je met ondersteuning van een coach aan de uitwerking van de oplossing voor de diverse vraagstukken. Samen met je team bereid je een presentatie voor. De vertegenwoordiger van de organisatie beoordeelt de presentaties en geeft feedback op de plannen. Op deze manier kun je het geleerde in praktijk brengen en jezelf op de stof toetsen.

 • Blok 8: Afstudeermodule (optioneel), coaching en mentoraat
  Een officieel diploma wordt behaald op basis van een mondeling examen naar aanleiding van een zelfgeschreven scriptie. In deze module wordt mentorbegeleiding gepland ter ondersteuning en coaching voor het schrijven van deze notitie van ca. 15 pagina's. De scriptie is opgebouwd uit 4 onderdelen:

  • Probleemformulering
  • Theoretisch kader
  • Praktijkonderzoek
  • Conclusies, aanbevelingen en implicaties

 

Welke Marcom opleiding past bij mij?

SRM heeft meerdere branding en merkstrategie gerelateerde opleidingen. Wil je weten welke branding opleiding jou de meeste toegevoegde waarde biedt? We leggen je graag de overeenkomsten en verschillen uit.
Branding opleidingen  

Startdata & Locaties

Onderstaand overzicht bevat de startdata en locaties van de opleiding College for Brand Management. Een overzicht van de data en locaties van alle individuele bijeenkomsten vind je in het voorlopig rooster in de Uitgebreide informatie (PDF).

09-04-2019

Utrecht

Seats2meet.com
Dinsdag/Woensdaggroep

 

 

Literatuur

In de Uitgebreide informatie (PDF) vind je een overzicht van de verplichte en aanbevolen literatuur voor de opleiding College for Brand Management. Je kunt de boeken ook als compleet pakket bestellen via onze partner Managementboek:

managementboek-bestellink

 

Prijzen

In onderstaand overzicht vind je een specificatie van de kosten van de opleiding College for Brand Management. De opleidingsprijs bestaat uit: opleidingskosten, verblijfskostenen en examenkosten. Let op: de opleidingsprijs is exclusief btw. De overige kosten zijn externe kosten die je niet bij SRM maakt. De verplichte literatuur kun je zelf bestellen bij Managementboek.nl.

Kosten

Opleidingskosten € 5.995,00
Verblijfskosten € 250,00
Mondeling examen
(SRM Examen)
€ 320,00
Opleidingsprijs € 6.565,00

Overige kosten

Verplichte literatuur € 310,00

 

Schrijf je direct in of reserveer alvast een plek

Gerelateerde opleidingen

Masterclass Branding & Positionering
In deze masterclass staan o.a. positionering, merken bouwen en laden en merkenportfolio's centraal.
Duur: 1 maand
Prijs: € 2.195,-sluiten Sluiten

Inloggen

Je bent ingelogd

Via onderstaande knop ga je direct naar de SRM inlogomgeving.


Uitloggen?

» Uitloggen? Klik hier